Koekelare stuurt meerjarenplan grondig bij: heraanleg Dorpsstraat moet wachten

Koekelare zet de tering naar de nering. © Google Street View
Redactie KW

De meerderheid van Vooruit en Open VLD in Koekelare maakte werk van het financieel meerjarenplan 2022-2025. Het was geen gemakkelijke oefening zo liet burgemeester Patrick Lansens maandagavond tijdens de gemeenteraad optekenen. Bepaalde projecten werden naar een volgende legislatuur verwezen.

“De fors gestegen energie- en loonkosten doen onze exploitatie-uitgaven sterk toenemen en ook de werkingskosten stijgen. Voor de kostprijs van bouwmaterialen wordt rekening gehouden met een stijging van 15 procent. Dat maakt dat we bij aanbestedingen geconfronteerd worden met prijzen die fors hoger liggen dan de raming en de prijsherzieningen liggen momenteel dan ook nog eens rond de 10 procent”, aldus de burgemeester.

Net nu zijn er enkele grote projecten op til als de Oostmeetstraat, Sporthal en Sterrestraat. “Die hebben een impact van ruim twee miljoen euro op ons budget. Maar dat compenseren we door het verschuiven van enkele andere projecten naar een volgend beleidsplan”, aldus burgemeester Lansens. “Het gaat hier voornamelijk om projecten die toch niet meer uitgevoerd zouden kunnen worden binnen deze beleidsperiode, omdat de subsidies op zich laten wachten. Anderzijds wordt de vernieuwing van de Veldstraat als nieuw project gebudgetteerd in 2025”

Restauratie onderwijswoning

Maar ondanks het slechte financiële klimaat zal er in Koekelare de komende 2 jaar toch fors geïnvesteerd worden en dit voor een totaal bedrag van 5.813.000 euro. Staan zo onder andere op het menu. Zo is er de vernieuwing van het tracé Oostmeetstraat-Catstraat-Lekestraat, kostprijs 850.000 euro (al 2.300.000 euro voorzien en nog 150.000 euro in 2024). Het werd opgestart in augustus 2022 en de voltooiing is voorzien voor het voorjaar 2024. De vernieuwing van de sporthal 1 is gestart in juni 2022 en de voltooiing is voorzien einde 2023 (1.800.000 euro).

Ook de aanleg van een fietspad naar Zande en Zevekote (met gemeentelijk aandeel van 60.000 euro) is gepland en er gaat ook 81.000 euro naar de vernieuwing van de openbare verlichting (led), met start van de werken op 3 april 2023. De vernieuwing van Sterrestraat-Hoogkwartier-Schoolplein werd aanbesteed op 16 december met start werken na de bouwvakantie van 2023 en is er nog de realisatie van een nieuwe verkaveling van 47 woningen langs de Hovaerestraat. Tot slot hoopt het lokaal bestuur in de loop van 2023 ook de onderwijzerswoning in Bovekerke te restaureren, een project waarvoor reeds een subsidiedossier Erfgoed project (295.000 euro) werd ingediend in 2015.

Noden in kaart brengen

De CD&V-oppositie vroeg nadrukkelijk bij monde van fractieleider Tom Pollentier, om objectief de noden op personeelsvlak op te meten. “We deden hieromtrent een concreet voorstel tot een werklastmeting. Dit kan een aantal zaken over de verschillende diensten objectiveren. Dit is voor ons noodzakelijk. Hoe kan je immers een degelijk beleid voeren als je eens niet goed de noden in kaart brengt en als er geen degelijk lange termijn beleid/visie is”, zo stelde raadslid Pollentier. “Op personeelsbeleid is dit niet voorhanden. Het bewijs is er: de voorbije jaren zijn er telkens nieuwe functies bijgekomen waarvan totaal geen sprake was in de meerjarenplanning en in de beleidsnota. Op vandaag grijpt men enkel in als er mensen verdrinken, vertrekken of langdurig uitvallen. Dit is geen toonbeeld van goed personeelsbeleid.”

Op vlak van energie zien ze bij de CD&V wel een aantal belangrijke positieve stappen die onmiddellijk resultaat opleveren zoals onder andere het vervroegd overgaan tot het verledden van de openbare verlichting. “We zien ook dat er bijkomend zal ingezet worden op vlak van hernieuwbare energie met het plaatsen van zonnepanelen”, gooide Pollentier een pluim naar het bestuur. “Maar wat we hier in missen is nog duidelijke acties naar de burgers toe. We missen bijkomende maatregelen om nog meer in te zetten op sensibilisering qua isolatie en het geven van een gemeentelijke financiële impuls hieromtrent.”

Dorpsstraat

“We zien ook het wegvallen van de uitgave voor de heraanleg van de Dorpsstraat met lede ogen aan”, klonk het nog bitter bij raadslid Pollentier. “Dit was een belangrijk punt uit jullie meerjarenplanning waar uiteindelijk niets van gerealiseerd zal worden en dit door het te laat opstarten van dit dossier. Vanuit onze fractie vragen wij al een aanpak van ons centrum sinds de verkiezing van 2012. Ik vraag dan ook nogmaals om dit ook open te trekken en om alvast ook te zorgen dat we met de Dorpsstraat op de planning komen te staan voor de aanpak van de rioleringswerken rond de markt en het ruimere centrum.“

Tot slot was Pollentier niet te spreken over het pakket landelijke wegen dat nog voorzien werd om her aan te leggen, maar volledig is geschrapt. “Dit betreuren we”, zo besloot Tom Pollentier zijn tussenkomst. “We blijven echter wel bijkomende inkomsten krijgen via het plattelandsfonds net voor de aanpak van deze landelijke wegen. Het blijft belangrijk om er voor te zorgen dat we ons landelijk wegenpatrimonium, niet verwaarlozen maar blijven aanpakken.” (Eric Vanhooren)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier