Kerkfabriek van Haringe op de vingers getikt

© (Foto MD)
© (Foto MD)
Redactie KW

Tijdens de gemeenteraad van maandag werd de kerkraad van Haringe op het matje geroepen. Iets wat heel zelden voorkomt. De jaarrekening 2020 kreeg een ongunstig advies.

“Bij brief van 25 januari 2021 liet het stadsbestuur de kerkfabriek Sint-Martinus Haringe weten om als toezichthoudende overheid alle bewijsstukken van de jaarrekening op te vragen en een grondige controle te willen uitvoeren van de boekhouding en de werking van de kerkfabriek”, zei schepen van Financiën Ben Desmyter (CD&V).

“In de doorlichting werden op zich geen ernstige financiële onregelmatigheden vastgesteld. Evenwel wees de doorlichting op een aantal forse tekortkomingen in de algemene werking van het kerkbestuur op het vlak van verslaggeving, transparantie naar het stadsbestuur toe en het naleven van de regelgeving inzake vrijwilligers en overheidsopdrachten. Daarom stellen we voor de dienstjaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Martinus Haringe ongunstig te adviseren”, aldus nog de schepen.

Bram Meeuw (Open VLD) stelde dat dit advies ook reeds gemotiveerd werd in de gemeenteraadscommissie van vorige week. “Zoals u ook kon vernemen, mocht de gemeenteraad enkele dagen terug een extra communicatie ontvangen vanuit de kerkfabriek. Mede hierdoor zullen wij ons ook onthouden op dit punt. Van beide kanten is er sprake van een controlerend inspectie die plaatsvond. Is het de bedoeling om bij alle kerkfabrieken dergelijke controle uit te voeren? Of ging het hier eerder om een unicum?”, aldus Bram Meeuw.

De schepen antwoordde dat de stad zeer constructief samenwerkt met alle kerkfabrieken, en dat ze allen erg goed opgevolgd worden. “Voor Haringe hielden we dit keer iets meer specifiek toezicht. En ondanks het jongste antwoord dat we van die kerkfabriek kregen, blijven we negatief advies geven. Ook de Vlaamse Overheid kwam met een vernietigingsbesluit in verband met de wet op de overheidsopdrachten, de notulen en de besluitvorming. Wij geven vooral een signaalfunctie naar de toekomst toe”, aldus Ben Desmyter.

Bram Meeuw vroeg of dit concrete gevolgen zal hebben voor het kerkbestuur. Waarop de schepen stelde dat een negatief advies al een zeer krachtig signaal is. “Er werden geen financiële onregelmatigheden vastgesteld, maar wel moet er dringend aan een aantal zaken gewerkt worden. Nu is er te weinig transparantie”, besloot de schepen. (AHP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.