Izegem schenkt subsidie aan verenigingen die lokaal of terrein klimaatvriendelijker maken

Valentijn Dumoulein
Valentijn Dumoulein medewerker KW

Izegemse verenigingen die energiebesparende investeringen doen in hun lokaal of die hun terrein klimaatvriendelijker maken, kunnen daarvoor vanaf volgend jaar tot 25.000 euro subsidie krijgen. De gemeenteraad keurde daartoe vanavond een nieuw subsidiereglement goed. De klimaatsubsidie komt bovenop de reguliere subsidie voor het bouwen of verbouwen van verenigingslokalen, als extra stimulans.

Izegem telt bijzonder veel verenigingen, die vaak ook over een eigen lokaal en terrein beschikken. Voor de uitvoering van het klimaatplan zijn die verenigingen ook een interessante doelgroep.

“Het is goed dat verenigingen investeren in energiezuinigheid en klimaatadaptatie. Bovendien sensibiliseer je op die manier ook meteen honderden leden van de verenigingen om dat thuis ook te doen. Concreet willen we verenigingen aanmoedigen om bijvoorbeeld hun terrein te ontharden, bomen te planten, hun lokalen beter te isoleren, de verlichting te verledden, hoogrendementsglas te plaatsen of een groendak of een waterbuffer aan te leggen”, schetst burgemeester Bert Maertens.

Begeleiding

De stad trekt daarvoor vanaf 2022 extra middelen uit, die worden ingezet als impulssubsidie. De subsidie bedraagt 75 procent van de kosten, met een maximum van 25.000 euro per vereniging. Verenigingen die in aanmerking willen komen voor de klimaatsubsidie krijgen ook verplicht de nodige begeleiding voor de opmaak van een auditrapport waarin mogelijke maatregelen, de kostprijs en de terugverdientijd worden opgesomd.

“Op die manier zijn we zeker dat de investeringen verstandig gekozen zijn, met het oog op de grootste winst voor de energiefactuur en het klimaat. Want daar is het ons finaal om te doen”, besluit de burgemeester.

(VD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.