Inwoners Roksem bezorgd om nieuwe woonprojecten

De omwonenden zijn vooral bezorgd om het toenemende verkeer eens de hele site is volgebouwd. "De bouw van de woningen zal hier zeker overlast bezorgen, want de vrachtwagens zullen onze straten gebruiken om materialen aan te voeren", aldus de bewoners van de Rogge- en Gerststraat. © LIN
Redactie KW

Dinsdagavond vond in het dorpshuis in Roksem de tweede bewoners vergadering plaats rond de projecten Danneels en WoonWel. “Hier komen 200 wooneenheden bij, wat op zijn minst 400 auto’s zal betekenen. De Oude Brugseweg is een smalle straat waar nu al te snel gereden wordt. Dat wordt een groot mobiliteitsprobleem”, zeggen de omwonenden.

Het was burgemeester Anthony Dumarey die een 30-tal omwonenden van de Brugsesteenweg, Zeeweg, Oude Brugseweg en zijstraten en Pastoriestraat verwelkomde. In dat vierkant wordt een 200-tal nieuwe wooneenheden gebouwd. En daar zijn de inwoners heel bezorgd over, vooral het toenemende verkeer en de gevolgen voor de waarde van hun eigen woning baren hen veel zorgen.

Woonuitbreiding

Op de vraag of dit door het stadsbestuur niet kon worden tegengehouden, antwoordde de burgemeester dat de hele zone woonuitbreidingsgebied is en er bijgevolg mag worden gebouwd.

Schepen Romina Vanhooren kreeg de opdracht om alle grieven en opmerkingen van de aanwezigen te noteren. Zo zijn de inwoners van de Rogge- en Gerststraat bevreesd voor de hinder die het aanbrengen van de materialen voor de bouw van de woningen zal meebrengen. “Onze straten zijn heel smal en niet geschikt voor zwaar vervoer. Straks kunnen wij niet meer uit onze straat en wordt alles kapotgereden”, was te horen. “Ik zal met de firma Danneels bekijken om daar een tijdelijke werfstraat aan te leggen”, gaf de burgemeester als oplossing aan. Hij toonde op de plannen ook aan dat hun straten doodlopend blijven, wat in eerste instantie niet zo was.

Extra wadi?

Een bewoner vroeg om nog een andere wijziging aan te brengen op de plannen. “Als de fiets- en voetgangersdoorgang wordt verlegd, kunnen de huizen een stuk achteruit worden gebouwd, zodat wij geen inkijk zullen hebben. Dat kan als de voorziene wadi er niet komt, want er is op de site al een wadi.” De burgemeester zal dit voorleggen aan de firma Danneels. (LIN)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.