Ieperse Rode Kruisafdeling moet verhuizen

Rode Kruis Ieper zit nu nog in gebouwen van Vereniging Ons Tehuis aan de Poperingseweg, maar die gebouwen worden gesloopt. © TOGH
Tom Gheeraert

“Doordat Vereniging Ons Tehuis een nieuwbouw plant op de locatie van haar lokalen aan de Poperingseweg moet de Ieperse afdeling van het Rode Kruis op zoek naar een nieuw onderkomen. Op de jongste gemeenteraad gaf schepen Philip Bolle alvast aan dat de stad mee wil helpen zoeken naar een nieuwe locatie. Onder andere de legerkazerne en de vroegere Rijkswachtkazerne in de Demontstraat kwamen al naar voren als opties.

Het was Sam Vancayseele (Groen) die de kat de bel aanbond op de gemeenteraad van maandagavond. “Het Rode Kruis heeft een belangrijke functie in onze stad. Ze voorziet in een ambulancedienst, het vormen van onze vrijwilligers, heeft een jongerenwerking, zorgt voor bloedinzamelacties, een EHBO-post op heel wat evenementen die op ons grondgebied plaatsvinden…”, aldus Vancayseele.

Bouwplannen V.O.T.

“Door de nieuwe bouwplannen van het V.O.T. is de Ieperse afdeling genoodzaakt te verhuizen. Vanuit Groen vinden we het noodzakelijk deze belangrijke organisatie te faciliteren. De tijd begint te dringen en dus moet er snel een oplossing komen.”

Ook voor schepen Philip Bolle (Vooruit) staat het belang van hulporganisaties zoals het Rode Kruis buiten kijf. “De stad heeft dus zeker oog voor de lokalenproblematiek. Vandaag zijn zij gehuisvest in gebouwen van de Vereniging Ons Tehuis, in lokalen die door de stad gehuurd worden van de VOT. Op zich al een wat vreemde constructie”, legt de schepen uit.

Tot eind augustus 2022

“Het huurcontract voor de gebouwen van het Rode Kruis liep tot en met 31 augustus 2020. Nadien werd die periode voor een jaar verlengd. Op 4 januari 2021 kwam een eerste schrijven waarin er werd meegegeven dat de huurovereenkomst in de raad ven bestuur van juni zou geëvalueerd worden door de VOT en dat er waarschijnlijk een opzeg zou volgen, dat met inachtname van de opzegperiode van één jaar. Op 7 juni laatstleden kwam dan de officiële opzeg: het huurcontract eindigt per 31 augustus 2022.”

“De reden van de opzeg is de uitvoering van het zorgstrategisch plan waarbij er in dit oostelijk gelegen deel van de site twee gebouwen met telkens twee leefgroepen komen”, vervolgt Philip Bolle.

Andere gebouwen

“Als de werken normaliter eind 2024 klaar zullen zijn, wordt aan het Rode Kruis de mogelijkheid geboden om andere gebouwen in het westelijk deel te huren. Als zij op deze opportuniteit zouden ingaan, dan rest uiteraard nog altijd de vraag waar zij vanaf half 2022 tot eind 2024 terechtkunnen.”

Volgens de schepen is het niet eenvoudig om een geschikte locatie te vinden. Ze hebben veel ruimte nodig. Denk aan goed toegankelijke leslokalen, stockageruimte, bureau, keuken, bar, ruimte voor bloedcollectes en voldoende parking alsook een overdekte stalplaats met elektriciteitsvoorziening voor hun vier ziekenwagens, dit om medicijnen op de juiste temperatuur te kunnen bewaren. Initieel hebben wij hen inderdaad de raad gegeven om zelf uit te kijken naar een geschikte locatie, maar dat gaat blijkbaar moeizaam.”

Hoge huurprijzen

“Een van de pistes was de legerbasis aan de Kemmelseweg, maar defensie houdt de boot af omdat zij mogelijk in 2023 de kazerne zullen sluiten. Zij wensen geen langlopende verbintenissen aan te gaan. Er zouden ook contacten zijn om gehuisvest te worden in de rijkswachtkazerne aan de Demontstraat, maar daar is de stad verder niet van op de hoogte. Daarnaast hebben zij de huurmarkt bevraagd, maar de hoge huurprijzen schrikken hen af en een pand kopen blijkt al helemaal geen optie.”

“Voorlopige conclusie is dat de zoektocht wordt verdergezet voor tijdelijke of definitieve huisvesting. Als zij een gepaste stek vinden, dan kunnen ze in elk geval verder rekenen op steun van de stad, zoals ook de voorbije decennia. En om u een idee te geven, hun collega’s van het Vlaamse Kruis huren een ruime hangar aan de Brugseweg en krijgen daarvoor van de stad een huursubsidie van ongeveer 10.000 euro per jaar. Het gelijkheidsprincipe indachtig kan het Rode Kruis in elk geval op deze steun rekenen indien zij een geschikt pand vinden”, besluit schepen Philip Bolle (Vooruit).

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten