Huurgarantieverzekering moet meer kansen bieden aan eenoudergezinnen in Poperinge

© MD
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

De stad Poperinge stapt mee in de nieuwe huurgarantieverzekering voor eenoudergezinnen van de provincie West-Vlaanderen. Zo krijgen eenoudergezinnen die aangewezen zijn op de private huurmarkt meer kansen.

In West-Vlaanderen zijn er 15.582 eenoudergezinnen, meer dan de helft van hen is huurder. Bij de huishoudens die geen eenoudergezinnen zijn, is dat slechts 20%. Voor eenoudergezinnen waarvan de ouder jonger is dan 35, geldt zelfs dat 75% huurder is. Eenoudergezinnen zijn dus duidelijk meer aangewezen op de huurmarkt. Tegelijk vinden ze met 1 inkomen moeilijker toegang tot een goede en betaalbare huurwoning.

Drempelverlagend

Om de drempel om een huurwoning te vinden voor deze doelgroep te verlagen, biedt de provincie West-Vlaanderen een huurgarantieverzekering aan verhuurders die willen verhuren aan eenoudergezinnen. De aangeboden polis biedt een bescherming tegen huurachterstal, huurschade en voorziet ook rechtsbijstand.

Voorwaarden

De verhuurders die willen inschrijven op de verzekering moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten ze bereid zijn om te verhuren aan eenoudergezinnen met een inkomen tussen 22.000 en 55.000 euro (bruto belastbaar) en minstens 1 kind ten laste hebben.

De verzekering geldt voor nieuwe huurcontracten. Bijkomende voorwaarden die opgelegd worden zijn: Huurcontract van minstens 3 jaar; een huurprijs die conform de huurschatter is; een huurprijs die de 33% van het inkomen van de ouder niet overschrijdt en die niet meer dan 1.000 euro per maand bedraagt; en een woning conform het Vlaams Woninghuurdecreet en de Vlaamse Wooncode.

Gratis voor verhuurder

De provincie neemt de verzekeringspremie 3 jaar lang voor haar rekening, waardoor het voor de verhuurder gratis is.

Toegang via lokale woonloketten De provincie wil de nieuwe huurgarantieverzekering laagdrempelig houden en werkt daarom samen met de lokale besturen. Voor Poperinge kunnen geïnteresseerden via het woonloket van Habito woonwinkel meer informatie over de verzekering krijgen en zich daar ook inschrijven. De opvolging na goedkeuring van een dossier, gebeurt door de verzekeringsmakelaar. Daarnaast wil de provincie het product ook via de vastgoedmakelaars op de kaart laten zetten.

“Met dit project willen we dus de drempel verlagen voor de eigenaars van woningen die hun huis willen verhuren. Onze Woonwinkel Habito zal de verhuurders begeleiden. Voor de huurders verandert er niets”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Pilootproject

“In de komende weken wordt de samenwerking met de lokale besturen geformaliseerd en wordt de backoffice opgezet. Het reglement zal begin 2022 operationeel zijn op het terrein voor een periode van 1 jaar met een tussenkomst in de verzekeringspremie voor 3 jaar. Daarna wordt het systeem geëvalueerd en desgevallend verlengd met 2 jaar”, zegt schepen Klaas Verbeke (CD&V).

(AHP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.