Hoogspanningsdossier haalt ook Pittemse gemeenteraad

Onder andere de buitenschoolse kinderopvang ligt in de nabijheid van de eventueel te verzwaren hoogspanningslijn. © (Foto JG)
Redactie KW

De perikelen rond de geplande hoogspanningsverbinding van netwerkbeheerder Elia maakte ook op de Pittemse gemeenteraad van 8 november zijn opwachting. Oppositiepartij NieuwPittemEgem uitte haar bezorgdheid hieromtrent.

De geplande hoogspanningsverbinding, die netwerkbeheerder Elia wil aanleggen om de stroom van de Noordzee naar Avelgem te brengen, werd door oppositieraadslid Renzo Callant (NieuwPittemEgem) tijdens de variaronde op de tafel gelegd. “Uit eerdere onderzoeken vernamen we dat de straling van de geplande verbinding negatieve gevolgen heeft voor de volksgezondheid en een groter risico op kinderleukemie zou inhouden. Eén van de mogelijke opties voor de verbinding is deze via Pittem te laten lopen door gebruik te maken van de reeds aanwezige hoogspanningslijn, die dan zou verzwaard worden. Aangezien onder andere het WZC Pitthem en de Fontein, waar de buitenschoolse kinderopvang gevestigd is, in de dichte nabijheid hiervan liggen stellen wij ons de vraag of deze dan gevaar zullen lopen en zouden wij graag het standpunt van de gemeente in dit dossier kennen. We vragen ook ons ook af of er reeds overleg is geweest met intendant Guy Vloebergh.”

Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) gaf hier antwoord op. “Uit de informatie, die ik zelf tijdens de informatievergadering gekregen heb, heb ik onthouden dat er enerzijds wel geconstateerd wordt dat er een groter risico is op schade voor de gezondheid van de omwonenden, maar dat anderzijds een oorzakelijk verband niet kan bewezen worden. Wat de plannen betreft voor een eventuele verbinding via Pittem weten wij ook niet wat er uiteindelijk zal beslist worden, maar wij sluiten ons alleszins aan bij het standpunt van de andere gemeenten uit de regio. Zeker is dat een kant en klare oplossing zeker niet evident zal zijn. Ik kan wel al meegeven dat, los van het feit of de nieuwe verbinding via Pittem loopt of niet, de bestaande post in de Fonteinestraat in de toekomst moet vernieuwd worden. Deze is dermate verouderd dat een totale vernieuwing onontkoombaar is en het is eveneens zeker dat deze op de huidige locatie zal blijven. Tenslotte is de installatie er al heel veel jaren en zijn de aangehaalde instellingen in de nabijheid ervan er later bij gekomen.” (JG)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier