Hoe zal Bredene de financiële storm doorstaan? “We hebben een spaarpotje, maar het zal toch pijn doen”

© iStock
Redactie KW

Op de gemeenteraad in Bredene is de goedkeuring van de jaarrekening 2021 aanleiding gebleken tot een denkoefening over hoe Bredene de financiële storm, die vandaag ook gemeentebesturen teistert, kan doorstaan. Opmerkelijk was de eensgezindheid, over partijgrenzen heen, rond welke investeringen straks misschien best kunnen geschrapt of uitgesteld.

Bredene wordt zoals het merendeel van de Vlaamse gemeenten vandaag geconfronteerd met een onzekere financiële toekomst. “Een voorbeeld: we plannen momenteel werken in de Vaartstraat, Veldstraat en het Paddegat. Welnu, de prijs ervoor is intussen drie keer hoger dan oorspronkelijk begroot. De prijzen van de materialen swingen de pan uit.

Ook de energiekosten zijn torenhoog gestegen en dan heb je nog de indexering van de lonen van gemeente- en politiepersoneel. Alleen al qua energie moeten we 1,4 miljoen euro extra voorzien”, aldus burgemeester Steve Vandenberghe.

Sneller naar groene energie

De burgemeester pleit er daarom voor de transitie naar groene energie te versnellen. “In 2025 moet onze rekening sowieso kloppen. Laat ons dus versneld starten met op al onze gebouwen zonnepanelen te voorzien en energieneutraal te worden.

Maar daarnaast zullen we ook een denkoefening moeten maken over onze kerntaken. Zijn er taken die we straks kunnen afstoten? Alle schepenen hebben de opdracht gekregen hun bevoegdheden te bekijken, na te gaan waar er kan bespaard worden.”

“We willen onze opvolgers niet opzadelen met een historische schuld”

Behalve besparen op energiekosten en taken wil Vandenberghe ook nakijken of de personeelskosten kunnen ingeperkt en activiteiten kunnen geschrapt. “Allemaal vanuit het idee dat we onze opvolgers hier in deze raadszaal niet willen opzadelen met een historische schuld.

Moeten we in de toekomst per se nog een Bredene Festivalt organiseren, in de wetenschap dat elke badplaats in de zomer wel zo’n festival organiseert? Moeten we jaarlijks nog 18 activiteiten organiseren als gemeente? Of kan het straks met 8 ook? Ik weet, zulke ingrepen zullen pijn doen. Maar allicht is er weinig andere keuze.”

Projecten uitstellen

Bredene kan volgens de burgemeester financieel nog wel tegen een stootje omdat er weinig tot geen leningslast is en de voorbije jaren een spaarpotje werd aangelegd (dat straks mee het nieuwe zwembad moet financieren). “Maar nog enkele indexsprongen en het wordt ook voor ons problematisch”, bekent Vandenberghe, die samen met zijn college enkele (grotere) projecten naar de wachtbank wil verhuizen.

“Ik denk daarbij aan de nieuwe loods voor de technische dienst en het nieuwe kunstgrasveld op Ter Polder, goed voor respectievelijk 1,5 en een half miljoen euro. Bij SV Bredene zullen ze het niet graag horen, maar iedereen zal toch zijn duit in het zakje moeten doen, vrees ik.”

“We kunnen niet meer terugkrabbelen over het zwembad, we kunnen niet zonder”

Tot S&R Lago, de bouwheer van het nieuwe zwembad, toe. “Net toen alles in kannen en kruiken was, is de financiële en economische situatie snel in slechte zin geëvolueerd. Maar terugkrabbelen kunnen we nu niet meer. We hebben 1.200 leerlingen, die van het zwembad gebruik zullen maken, en bovendien zijn we een toeristische gemeente. We kunnen gewoon niet zonder zwembad.”

Grote meerkost

Vandenberghe heeft S&R daarom gevraagd na te gaan waar nog kan bespaard op het project. “Het wordt een moeilijke oefening”, vreest Koen Uittenhove van Groen. “We stevenen intussen al af op een derde meer qua kost (Bredene voorzag aanvankelijk een jaarlijkse bijdrage 1,35 miljoen euro, red). Bedenk maar eens wat je daar allemaal niet mee zou kunnen doen voor de Bredenaars… Het is ook maar de vraag of S&R bereid is om die bespaaroefening te maken.

Hoe dan ook zullen we de volgende jaren bepaalde projecten niet kunnen realiseren. De aanleg van nieuwe voet- en fietspaden bijvoorbeeld.”

Vicky Dereere (N-VA) verzekerde dat haar fractie net als Groen constructief mee wil nadenken over de te bewandelen weg. “We zijn alvast blij dat het college ons idee om de bouw van de nieuwe loods tenminste uit te stellen, deelt.”

Belastingverhoging?

Jordy Jacobs (Vlaams Belang) wou tot slot weten of het gemeentebestuur een verhoging van de belastingen overweegt. “Bij de laatste verhoging van de opcentiemen bezwoer de burgemeester dat dit niet meer zou gebeuren.”

“We hebben geen enkele intentie in die zin”, verzekerde Vandenberghe. “We kunnen het vandaag gewoon niet maken om de gemeentebelastingen te verhogen. Ik besef maar al te goed dat ook onze inwoners met het mes op de keel staan. Het zijn ook voor hen financieel barre tijden.

Neen, we zullen naar andere, nieuwe inkomsten moeten op zoek gaan en verder zaaien naar de zak. Het is eigenlijk zoals bij iedereen thuis. Misschien wilde je morgen een nieuwe keuken en een nieuw tuinhuis. Als het financieel wat moeilijker gaat, dan kan dat tuinhuis nog wel wat wachten…” (MM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.