Heibel rond uitbetaling jeugdsubsidies in Koekelare

Schepen Jan Lievens. © EV
Redactie KW

In Koekelare schoot een vraag tot rechtzetting door raadslid Sam Dewulf bij zowel schepen van Jeugd Jan Lievens als burgemeester Patrick Lansens in het verkeerde keelgat. Het ging om de uitbetaling van de jeugdsubsidies die volgens hem al jarenlang niet correct zijn uitbetaald aan de jeugdverenigingen.

Volgens raadslid Sam Dewulf bestaat de subsidiepot voor jeugdverenigingen uit drie componenten: de jaarlijkse werkingssubsidie (7.200 euro), het huur-bouwfonds (1.750 euro) en de toelage voor kadervorming (800 euro).

“Uit een analyse van de vooropgestelde bedragen met de effectief uitbetaalde subsidies blijkt dat deze niet volgens het goedgekeurde reglement werden uitgekeerd”, klaagde het raadslid. “Ik stel dan ook voor om de meer dan 8.000 euro subsidies die de verenigingen hierdoor gemist hebben, met terugwerkende kracht uit te betalen.”

Interpretatie

Volgens raadslid Dewulf is er sinds 2014 voor een totaal van 8.194,65 euro te weinig aan subsidies betaald aan de jeugdverenigingen. “Het belangrijkste aandeel in dit bedrag is te verklaren door de verkeerde interpretatie van het reglement wat betreft het huur-bouwfonds”, zo stelde Dewulf. “Dit is een subsidiepot van 1.750 euro die moet toegevoegd worden aan de jaarlijkse werkingstoelage indien er geen aanvragen zijn. Niet alleen blijkt dit voor 2021 en 2022 voor het volledige bedrag niet gebeurd te zijn, ook de restbedragen uit vorige jaren zoals 2019 (1.164,57 euro) en 2020 (1.397,50 euro) werden niet uitbetaald.”

“Naast de misinterpretatie van het huur-bouwfonds werd in 2019 bovendien een deel van de jaarlijkse werkingstoelage niet uitbetaald én werd in 2021 de eenmalige verhoging naar aanleiding van de coronacrisis niet correct uitgevoerd voor de jeugdsubsidies. Samen goed voor een bedrag van nog eens 2.075 euro”, zo vervolgde Sam Dewulf, die zijn standpunt ondanks zijn sterk onderbouwde argumentatie meerderheid tegen oppositie weggestemd zag. Ook de vraag om de uiteindelijke subsidieverdeling elk jaar op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen (nu wordt die enkel goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen), werd verworpen.

Cijfers niet correct

Volgens schepen van Jeugd Jan Lievens spiegelt raadslid Dewulf de raad de verkeerde cijfers voor. “In 2015, 2017 en 2019 beweer jij dat er geen aanvragen waren voor het huur- en bouwfonds, maar er zijn in die drie jaren wel degelijk aanvragen gebeurt door het jeugdhuis en Jorko. We hebben die cijfers intern opgevraagd en er blijkt dat er voor het huur- en bouwfonds slechts 4.369,65 euro ongebruikt budget is wegens onvoldoende aanvragen voor de periode 2014 t.e.m. 2021”, benadrukte Lievens.

“Maar eigenlijk doet de grootte van het bedrag niet veel ter zake. We hebben het subsidiereglement voor de jeugdclubs altijd op dezelfde manier geïnterpreteerd en toegepast en dat zegt als er geen aanvragen zijn, we dit budget toevoegen aan de subsidiepot kadervorming als hier een tekort is. Het is nooit de intentie geweest, niet in deze noch in de vorige legislatuur om deze middelen toe te kennen aan de werkingstoelage.”

Procedure

Schepen Lievens deed daarna nog eens de procedure uit de doeken en bovendien is er sinds 2014 tot nu, nog nooit een opmerking gekomen van de jeugdbewegingen. De beslissing van het college en de bedragen worden genotuleerd. Het toegepaste totaalbedrag en de weerhouden subsidiebedragen zijn ter inzage en perfect te controleren. De reden waarom het budget in 2019 eenmalig werd verlaagd naar 6.000 euro is volgens schepen Lievens omdat het jeugdhuis toen geen werking had en er nog tal van onduidelijkheden waren hieromtrent.

“Later werd beslist om het budget van 7.200 euro aan te houden voor de rest van de legislatuur. Dit betekende automatisch een verhoging van 20 procent voor de andere nog actieve jeugdverenigingen. Wat de coronasubsidie betreft is er overleg geweest met de fractieleiders en is er door burgemeester Lansens namens het college een voorstel geformuleerd waar iedereen zich in kon vinden. In dit voorstel was enkel sprake van het verhogen met 50 procent van de werkingssubsidie. We gaan er van uit dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt en kunnen dus niet ingaan op uw vraag tot uitbetaling van extra subsidies”, zo besloot schepen Lievens.

“Het is jammer dat burgemeester en schepen hun bewezen ongelijk blijven verdedigen, in plaats van gewoon te geven waar de jeugdverenigingen recht op hebben”, aldus een teleurgestelde Sam Dewulf, zelf ook jarenlang hoofdleider van Chiro Koekelare. Hij zetelde ook in de jeugdraad. (Eric Vanhooren)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier