Groene herinrichting voor Becelaeres Hof in Izegem

Een zicht op de huidige situatie in de wijk Becelaeres Hof. © (foto vadu)
Valentijn Dumoulein
Valentijn Dumoulein medewerker KW

De gemeenteraad heeft het bestek goedgekeurd voor de verfraaiing van de wijk Becelaeres Hof.

Het wordt een klimaatbestendige wijk met maximale ontharding, aangepaste bomen en groenzones. Daarnaast komen er ook betere fietsdoorsteken want die worden intensief gebruikt door heel wat inwoners. Bovendien is er intussen overal LED-verlichting in de straten van de wijk. Op die manier bouwen we verder aan een groene, klimaatvriendelijke stad”,stelt schepen van Groenbeleid Caroline Maertens (N-VA).

Bij de verfraaiing van Becelaeres Hof gaat heel wacht aandacht naar de bomen in deze wijk.“Ze vormen immers een natuurlijk airco tijdens hete zomers. Omdat de soortkeuze in het verleden niet altijd de juiste bleek, maakte onze groendeskundige een grondige analyse. Op basis daarvan viel de beslissing welke bomen er moeten gerooid en vervangen worden en welke exemplaren er wel waardevol en in goeie gezondheid zijn. Uiteindelijk zal de wijk kunnen genieten van 185 oordeelkundig geselecteerde bomen”,stelt schepen Maertens.Daarnaast viel ook de keuze om enkel voetpaden aan te leggen langs één zijde in de hoofdstraat. In de doodlopende straten of waar enkel bestemmingsverkeer is van bewoners en hun bezoekers worden zoveel mogelijk groenzones voorzien. Dit principe wordt ook later doorgetrokken naar andere wijken inde stad.

Klimaatbestendig

Ondanks de vele groenzones blijven de woningen goed toegankelijk. Dit gebeurt door waterdoorlatende verhardingen aan de opritten en toegangspaden. Caroline Maertens:“De vakken met vaste planten worden zo aangelegd dat een deel van het regenwater eerst in het plantenvak terecht komt en kan infiltreren in de grond. Bij zware stortregens voorkomt een bijkomende afvoer eventuele wateroverlast”.

Fietsvriendelijk

De hoofdfietsdoorsteek van de Krekelmotestraat richting Bellevuestraat wordt intensief gebruikt door schoolgaande jeugd, bezoekers van het sportcentrum en de vrijetijdssite.“Wij leggen die opnieuw aan in beton en voorzien ledverlichting. Waar de doorsteek de Europalaan kruist, maken we het extra veilig door een aangepast inrichting met beton en grasdallen. Daarnaast komen er nog snelheidsremmende poorten door asverschuivingen in plaats van de huidige verkeersdrempels. Wij hopen de aannemer nog te kunnen gunnen voor de zomer en de werken op te starten na het zomerverlof”,besluit Caroline Maertens.

Omdat er in sommige straten niet langer aan beide zijden een voetpad zal zijn, vroeg Groen-raadslid Veerle Renier om een aanpassing van het snelheidsregime te overwegen. “Bijvoorbeeld naar 30 kilometer per uur, zoals op een woonerf”, zegt ze. “Een dergelijke ingreep zouden we ook graag wensen in de omgeving van het zwembad en de Ommegangstraat, omdat daar veel verkeer en in combinatie met parkeren soms smalle doorgangen zijn.” De stad belooft dat te onderzoeken.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.