https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Groen Poperinge wil CO2-neutrale Ypres Rally

Ook komende zomer worden er opnieuw enkele kp's op Poperings grondgebied gereden.© MD
Ook komende zomer worden er opnieuw enkele kp's op Poperings grondgebied gereden.© MD
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

Naar jaarlijkse gewoonte had de fractie Groen tijdens de gemeenteraad opmerkingen bij de Ieperse rally, die ook snelheidsritten in Poperinge heeft.

“De organisatoren van de Ypres Rally gaven er in 2019 een ‘duurzaam’ karakter aan door ondermeer de CO2-uitstoot te ‘neutraliseren’, door voor elke deelnemer 1 boom te planten, wat neerkwam op 150 bomen of een terrein van 4,2 are te beplanten”, zei Johan De Schacht, het nieuwe raadslid voor Groen. “Neemt men duurzaamheid ernstig dan komt men tot heel andere bevindingen. Om alle CO2 te neutraliseren zouden 1.214 bomen moeten geplant worden, wat minimum een terrein vergt van 35 are. Daarbij komt de verborgen impact bij door de uitstoot van de technische omkadering, de volledige organisatie van het terrein en de uitstoot van de bezoekerswagens: een verdubbeling van de CO2-uitstoot van de rally zelf. Men kan dus enkel van een CO2-neutralisering van de volledige rally spreken als men ter compensatie 2.428 bomen plant, wat neerkomt op 70 are”, had De Schacht berekend.

“Deze aanplanting moet wel volledig los gezien worden van de inspanningen die Poperinge en Ieper willen leveren in het kader van een Burgemeestersconvenant om tegen 2030 veertig procent minder broeikasgassen uit te stoten. De organisatoren van de rally moeten op hun verantwoordelijkheid gewezen worden”, aldus nog De Schacht, die vroeg of het mogelijk was de organisatoren te verplichten CO2-neutraal te organiseren. “Dit zou getuigen van een consistent beleid gebaseerd op een morele reflex en men kan ook de stad Ieper aanzetten tot dergelijk initiatief.”

Andere dj, zelfde plaat

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) had het over dat steeds vermanende vingertje tegen mensen die iets willen organiseren. “Het is toch zeer symbolisch dat ze stappen zetten richting aanplanting van bomen. Er worden ook inspanningen geleverd rond afval en CO2-uitstoot. Maar het kan uiteraard altijd beter. En we kunnen niets afdwingen, alleen wat openbare orde en veiligheid betreft. Volgens de Raad van State kan de stad niets verbieden uit ‘morele redenen’. Ook heel wat andere sporten zorgen voor heel veel autoverkeer. Het is dus niet onze bevoegdheid om dergelijke zaken af te dwingen. De dj is veranderd, maar hetzelfde plaatje is grijsgedraaid”, aldus de burgemeester. “Vroeger waren we categoriek tegen de rally, nu niet meer. Maar we willen nu nuanceren”, besloot De Schacht.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten