Gouverneur krijgt aantal klachten binnen over Tieltse gemeenteraad, maar vernietigt besluiten niet

Gouverneur Carl Decaluwé.©NICOLAS MAETERLINCK BELGA
Gouverneur Carl Decaluwé.©NICOLAS MAETERLINCK BELGA
Tom Van Houtte

Gouverneur Carl Decaluwé laat een aantal klachten die hem bereikten over de Tieltse gemeenteraad voor wat ze zijn, al geeft hij een aantal verbeterpunten mee.

Een van de klachten handelde over de gemeenteraad van 12 november, toen alleen het schepencollege en de fractieleiders in de Europahal werden toegelaten. De andere raadsleden namen deel via een videoconferentie. “Zij waren echter niet zichtbaar voor het publiek dat de streaming volgde. We weten nu dat we het groot scherm in de toekomst beter achter ons zetten”, zegt burgemeester Vannieuwenhuyze (CD&V). De gouverneur vond de vraag tot vernietiging van de besluiten uit deze raad “niet verantwoord” en “disproportioneel’.

Veeg uit de pan

Na diezelfde raad kwam opnieuw een klacht over de samenstelling van de Gecoro, die al voor de derde keer werd gestemd. De gouverneur vond hem dit keer ongegrond. “Nochtans struikelde men altijd over dezelfde kandidaat, die nu dus na verfijning van onze motivatie gewoon mag zetelen”, zegt de burgemeester nog. Hij heeft het over “obstructiepolitiek waarmee de Tieltenaar niet gebaat is.” Een duidelijke veeg uit de pan voor de oppositie.

“Er was immers nog een derde klacht, omdat we in de zitting van 3 december geen publiek zouden hebben toegelaten. Foto’s waarop men bewust de aanwezigen niet afbeeldde, moesten dat staven…” Ook in dit geval liet de gouverneur maatregelen achterwege.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.