Gewezen schepen van Financiën ontdekt verkeerde cijfers in meerjarenplan van Wervik

Schepen Tom Durnez. © Maxime Petit
Redactie KW

Zes maanden nadat het in Wervik tot een bestuurswissel kwam en de Stadslijst Open Vld-Groen-Positief werd gewipt, zit het er bovenarms op met de nieuwe meerderheid van Vooruit en CD&V. De reden is niet niks. Komende dinsdag zou op de gemeenteraad het aangepaste meerjarenplan worden besproken. Het belangrijke document bevat evenwel verkeerde cijfers en moet worden uitgesteld. Het gaat om een budgettair verschil van maar liefst vier miljoen euro.

Gewezen schepen van Financiën Ann Degroote (Stadslijst) deed tijdens een commissievergadering over het meerjarenplan haar opvolger Tom Durnez (CD&V) en financieel directeur Stefaan Volckaert het schaamrood op de wangen krijgen. “Als je dergelijke fouten niet opmerkt als schepen van Financiën, trek je beter je conclusies”, reageert Ann Degroote. “Heel de basis waarop het budget gestoeld is en waarop belangrijke besparingen zoals minder werkingsmiddelen, uitstel en afstel van investeringen gesteund zijn, viel als een kaartenhuisje ineen.”

Initiële startcijfers

“De startbasis voor de budgettaire oefening zijn de cijfers van 2020. Daarbij werden echter niet de werkelijke cijfers van 2020 gebruikt, maar wel de initiële startcijfers van de allereerste versie van het meerjarenplan 2020-2025. Deze foutieve startcijfers zorgen ervoor dat al de daaropvolgende cijfers ook onjuist zijn.”

“Als schepen van Financiën controleerde ik altijd de cijfers die automatisch uit de computer rolden met de werkelijke budgettaire cijfers in het vorige meerjarenplan en de rekening. Wat ik nu ook heb gedaan: de cijfers checken en dubbelchecken. Al snel werd duidelijk dat de cijfers van de nieuwe meerderheid niet kloppen.”

De bespreking van het aangepast meerjarenplan is meteen verschoven naar de gemeenteraad in december. “Er werd inderdaad een fout gevonden in de tabellen van de cijfers van 2020 die onze software afleverde”, zegt schepen Tom Durnez. “Hierdoor zijn de cijfers en de officiële rapporten die ter beschikking zijn gesteld niet correct.”

“Ondertussen heeft een intensieve zoektocht van onze diensten samen met de softwareleverancier de fout blootgelegd en aangepast. De gemaakte oefening om gezonde financiën te verkrijgen, blijft standhouden. Door de aanpassing hebben we de komende jaren wat meer ademruimte gekregen. Onze financiële marge verbetert in positieve zin. Dank aan gemeenteraadslid Ann om ons hiervan tijdig op de hoogte te brengen.”

Verantwoordelijkheid

“Dit minimaliseren als ‘een foutje’ van een computerprogramma is niet correct”, reageert Bert Verhaeghe (Stadslijst). “Dit is een grote fout, waarvoor de schepen van Financiën zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Hoe kunnen we nog vertrouwen hebben in de cijfers die aan de gemeenteraad worden voorgelegd als dergelijke budgettaire fouten niet worden opgemerkt en klaarblijkelijk niet eens gecontroleerd worden.”

“Het gaat om geen kleine fout: het gaat hier om een budgettair verschil van 4 miljoen euro! Dit maakt dat sommige besparingen misschien niet nodig zijn en dat investeringen niet moeten uitgesteld of afgesteld worden. Er is meer budgettaire ruimte dan aangenomen op basis van het foutieve startcijfers.” (EDB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.