Gewezen burgemeester, schepenen en gemeenteraadslid krijgen eretitels: “Boegbeelden van de Gistelse politiek”

De zes gewezen mandatarissen (zittend) die hun eretitel mochten in ontvangst nemen, in het gezelschap van de voltallige gemeenteraad. © Peter Maenhoudt
Redactie KW

Tijdens de jongste gemeenteraad kregen acht bekende politieke gezichten een eretitel toegekend voor hun jarenlange inzet. Daarbij onder meer ex-burgemeester Bart Halewyck en wijlen gemeente- en provincieraadslid Johan Kerckhof.

Aan de toekenning van de titels van ereburgemeester, -schepen of -gemeenteraadslid zijn een resem voorwaarden verbonden. Een ereschepen moet bijvoorbeeld minstens twaalf jaar in de gemeenteraad zetelen, waarvan minstens de helft – al dan niet aansluitende jaren – als schepen. Een eregemeenteraadslid dient dan weer vijftien jaar het mandaat uit te oefenen, ook hier moeten de actieve jaren elkaar niet opvolgen.

33 jaar raadslid

Bart Halewyck mag zich voortaan ereburgemeester noemen. Hij stond twee legislaturen aan het hoofd van de stad, van januari 2007 tot en met december 2018. “Bart is een fantastisch onderhandelaar en wist verschillende projecten te realiseren, bijvoorbeeld de aanleg van een tweede voetbalveld van SK Snaaskerke”, haalt raadslid Annie Cool (CD&V) aan, die samen met Halewyck nu in de oppositie zit. Nog twee christendemocraten kregen een titel: Erwin De Clercq, schepen onder Halewyck, en Jef Pollentier, maar liefst 33 jaar actief als raadslid, zijn voortaan ereschepenen.

“Erwin droomde ervan om cultuur dichter bij de mensen te brengen en slaagde daarin door onder meer Vlaanderen Feest naar Gistel te halen. Hij was ook de motor achter de verbroedering met onze partnergemeenten Wierre-Effroy en Aulendiebach. Jef kon bogen op een enorme kennis van dossiers rond openbare werken en kende zijn dossiers tot in detail. Hij was van alles op de hoogte”, aldus Cool.

Gabaritplan

Ook Gibert Beirens, gewezen N-VA’er, is voortaan ereschepen. “Hij is een boegbeeld in de Gistelse politiek. Zijn gabaritplan vormde de skyline van de stad en was een waar huzarenstuk”, vervolgt Annie Cool, die eveneens met Beirens samenwerkte in de vorige legislaturen.

Emmanuel Gryspeert, socialistisch boegbeeld, is nu eveneens ereschepen. “De hoeveelheid openbare werken en dus ook anekdotes zijn op één hand niet te tellen, maar met Emmanuel kon je altijd prima samenwerken. Toen het voetbalveld van Snaaskerke werd omgeploegd (in 2011, door een boze omwonende landbouwer, red.), ging hij met z’n werkliedenploeg meteen aan de slag om de schade te beperken.” En ook Katrien Van Lerberghe is ereschepen. Als gewezen schepen van Lokale Economie is ze nu zelf zaakvoerder van een stijlvolle kledingzaak in Gistel.

Karine Declerck, met een verleden bij zowel de liberalen als socialisten, is nu eregemeenteraadslid. Ze staat te boek als een enthousiaste persoonlijkheid. “Met een groot hart en sterk schrijf- en schilderstalent”, wil Cool meegeven.

Postume titel

Johan Kerckhof kreeg postuum de titel van eregemeenteraadslid. De liberaal overleed vorig jaar op 65-jarige leeftijd na een slepende ziekte.

“In 1982 nam hij voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Oostende voor de toenmalige PVV. Nadien was hij er ook gemeenteraadslid. Na zijn verhuis naar Gistel werd hij daar verkozen als gemeente- en OCMW-raadslid voor Open VLD tussen 2000 en 2018. Ook bovenlokaal was Johan Kerckhof actief, tussen 2000 en 2012 zetelde hij in de West-Vlaamse provincieraad als fractieleider van Open VLD. Johan was een persoon met enorm veel ervaring en een eigen kijk op de dingen. Hij deinsde er ook niet voor terug om voor zijn mening uit te komen, dat maakte van hem een bijzonder gewaardeerde collega die over de partijgrenzen heen op heel wat respect kon rekenen”, laat meerderheidspartij Open VLD weten.

(TVA)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.