Geroep en tranen in publiek baten niet: gemeenteraad Knokke-Heist keurt overname gemeentelijk onderwijs goed met 16 tegen 13

Het werd een bijzonder woelige en massaal bijgewoonde gemeenteraad in Knokke-Heist. © PDV
Piet De Ville
Piet De Ville Medewerker KW

Op een erg emotionele gemeenteraad donderdagavond werd de omstreden overdracht van de gemeentescholen aan het gemeenschapsonderwijs goedgekeurd. Uit de stemming, 16 voor en 13 tegen, bleek dat maar liefst acht leden van meerderheidsfractie Gemeentebelangen mee hadden gestemd me de oppositie. “Shame on You!”, scandeerde het publiek na de stemming naar burgemeester en schepenen.

Met heel wat politie op de been, zowel in uniform als in burgers, en een grotere locatie in het Graaf Leopold Lippenspark had het gemeentebestuur niets aan het toeval overgelaten. Het in de gemeenteraad te bespreken dossier over de overname van de gemeentelijke basisscholen door het gemeenschapsonderwijs (Go!) roept dan ook al meer dan een jaar heftige emoties op. En op de gemeenteraad van donderdagavond zou het met een ultieme stemming over de goedkeuring van het protocolakkoord voor die overnamen, tot een culminatiepunt komen.

Massaal protest

De schoolraad/ouderraad van de gemeentescholen De Pluim en Het Anker hadden opgeroepen om massaal aanwezig te zijn en die oproep viel duidelijk niet in dovemansoren. Naar schatting een goeie tweehonderd tegenstanders van een overdracht van het gemeentelijk onderwijs kwamen opdagen. Eerst buiten voor de raadszaal en toen de politie de hekkens opende stroomden ze ook massaal binnen. Nog voor het geopend verklaren van de zitting liet gemeenteraadsvoorzitter Katleen Van Steen verstaan dat het wel een publieke zitting was maar geen publiek debat; waarbij het dus niet de bedoeling was dat het publiek tussen kwam.

Het debat begon al direct met een vraag van N-VA fractieleidster Cathy Coudyser met een vraag om de behandeling van het punt uit te stellen gelet een advies van de vakbonden over het schooldossier pas diezelfde avond omstreeks 17 uur door de diensten aan de raadsleden werd overgemaakt. Coudyser stelde dat dit procedureel niet correct was, gezien ze niet voldoende tijd had om die stukken door te nemen in voorbereiding op het debat, maar dat werd door onderwijsschepen Bert De Brabandere tegengesproken.

Onenigheid binnen meerderheid

Daarop volgden een heel reeks interpellaties over het punt, te beginnen met voormalig schepen voor Gemeentebelangen Kathleen van der Hooft. Zij keerde zich tegen haar eigen meerderheidsfractie. “In 35 jaar gemeentepolitiek heb ik nog nooit zo’n situatie gezien. Hier wordt een dossier doorgeduwd waar absoluut geen draagvlak voor is”, klonk het. “Er is absoluut geen probleem met het gemeentelijk onderwijs – het telt vijfhonderd leerlingen en groeit nog – en toch zou het moeten afgeschaft worden?! De kostprijs kan niet de echte reden zijn want die is verwaarloosbaar in het geheel van het gemeentelijk budget. Ik durf dus zeggen dat de echte reden is dat het gemeentebestuur hier een vastgoedopportuniteit ziet. In heel mijn politiek loopbaan heb ik gewerkt voor een warme, sociale samenleving. En niet voor een m’as tu vu-maatschappij”, klonk het fel.

Daarna was het de beurt aan een andere voormalige schepen van Gemeentebelangen: Philippe Vlietinck. “Het doet pijn, dat burgemeester noch schepen erin slagen om echt een goede reden en een duidelijk uitleg te geven over de reden voor het verdwijnen van het gemeentelijk onderwijs. Het doet pijn dat leerkrachten en leerlingen verweesd achter blijven”, stelde Vlietinck, die ook nog liet verstaan dat burgemeester Piet De Groote in dit dossier danig zijn kar had gekeerd, gezien hij zich nog maar enkele jaren terug een voorstander toonde van het behoud van het gemeentelijk onderwijs. “Bij het gemeenlijke onderwijs vloeien er tranen, terwijl ze bij Go! (gemeenschapsonderwijs, red) en de bouwpromotoren Champagne drinken”, klonk het nog fel.

Oppositie trekt fel van leer

Zoals te verwachten spraken ook oppositiefracties N-VA, Groen/Vooruit en Vlaams Belang zich sterk uit tegen de plannen. Daarbij was vooral burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen kop van jut). “Nog nooit heeft een burgemeester zo moeten dreigen en roepen om zijn eigen troepen onder controle te houden”, wist Isabelle Goeminne van N-VA, verwijzend naar de grote onenigheid binnen Gemeentebelangen.

Die onenigheid bleek nog eens extra duidelijk toen nog bijkomende raadsleden van Gemeentebelangen tussen kwamen met kritische bedenkingen, zoals raadslid Tine Gobert en raadslid Laura Vanneste. In zijn repliek liet burgemeester De Groote verstaan dat hij geen enkele schepen of raadslid onder druk heeft gezet. “Ik ben immers een echte democraat en ik respecteer ieders mening”, klonk het.

Hij stelde verder ook dat het belangrijk is om dit dossier koel en beredeneerd te bekijken en dat er dus efficiëntiewinst kan geboekt worden zonder dat er kwaliteitsverlies zal zijn in het onderwijs. “Door een overdracht aan het gemeenschapsonderwijs zal er ruimte en ook middelen vrijkomen voor mooie projecten, zoals rond het veelgevraagde betaalbaar wonen in onze gemeente”, aldus De Groote.

Spannende stemming

Na zo’n anderhalf uur debat over dat ene agendapunt, waarbij de voorzitster meer dan eens het publiek tot kalmte moest aanmanen, was het dan toch tijd voor de hoofdelijke stemming. En die bleek uiteindelijk toch nog spannend: 13 tegenstanders van de overdracht tegen 16 voorstanders. Zo werd de overdracht dus officieel goedgekeurd. “Shame on You”, scandeerde het publiek na de stemming richting de voorstanders van de overdracht.

Heel wat tegenstanders, vaak ouders van schoolkinderen of leerkrachten, lieten hun tranen de vrije loop. Uit de stemming bleek dat maar liefst acht leden van meerderheidsfractie Gemeentebelangen tegen, en dus mee met de oppositie hadden gestemd. Er zal dus nog werk zijn om naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen toe met Gemeentebelangen opnieuw één front te vormen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier