Gemeenterapport voor Wingene: erfgoedhuis onderging prachtige metamorfose

Een grote realisatie is de renovatie van erfgoedhuis De Kaplote. (foto Nele)
Nele Sabbe
Nele Sabbe Medewerker KW

Halverwege deze legislatuur maken we het politieke rapport op. De gemeente Wingene mocht op 1 januari 2021 met Lieven Huys een nieuwe burgemeester verwelkomen. Een grote realisatie is de renovatie van erfgoedhuis De Kaplote. Het oudste burgerhuis van de gemeente onderging een prachtige metamorfose en doet nu dienst als officiële trouwlocatie, voor socioculturele evenementen en schoolprojecten. Een groot project om naar uit te kijken is dat van het Keizerspark met onder meer de bouw van een nieuw vrijetijdscentrum.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

De overwinning ging naar CD&V, dat bijna 10 procent vooruit ging en twee extra zetels behaalde. De verliezer was Burgerbelangen met een verlies van 17 procent van de stemmen en een halvering van de zetels. N-VA kwam voor het eerst op en behaalde bijna 13 procent van de stemmen, goed voor twee zetels. Bij Burgerbelangen werden Fabienne Allaert, Kobe Vandeweghe, Martine Devisscher en Marc Vanoverschelde verkozen.

Laatsgenoemde stapte op 30 augustus 2021 uit de politiek en gaf zijn plaats aan Maxim Lybaert. Bij de N-VA werden Pieter-Jan Verhoye en Marie-Christine Vandendriessche verkozen. De CD&V mocht 23 verkiesbare plaatsen vullen onder leiding van burgemeester Hendrik Verkest en met schepenen Lieven Huys, Hedwig Kerckhove, Ann Mesure, Brecht Warnez en Tom Braet. Hendrik Verkest stopte halfweg de legislatuur, Lieven Huys werd de nieuwe burgemeester op 1 januari 2021.

Belangrijkste realisaties

Er werd gewerkt aan de verkeersveiligheid in de woonkernen met ruime zone 30 en trajectcontrole. Ondernemen en werkgelegenheid staan ook hoog op de agenda en er kwam een realisatie met de uitbreiding van drie bedrijventerreinen. De digitale weg werd verder gezet met de uitbouw van de dienstverlening, avondopening van het gemeentehuis, het digitaal loket en het online reservatiesysteem voor feestmateriaal.

Er werden 20 nieuwe wandel- en fietsroutes uitgewerkt. Men beloofde voor elke inwoner een extra boom en de teller staat halfweg op 9.456 bomen. Een grote realisatie is de renovatie van erfgoedhuis De Kaplote en herstelling van recreatiebad De Alk met nieuwe peuterhoek.

De N-VA maakte plannen om de jeugdverenigingen te ondersteunen bij hun administratie en deze belofte werd waargemaakt. De partij schenkt ook bijzondere aandacht aan de infrastructuur met airconditioning en ventilatie in sporthal De Zwaluw.

Grootste miskleunen

Binnen de CD&V zijn er twee opvallende zaken die men niet waarmaakt of opschuift naar een later tijdstip en dit door externe oorzaken. Men was van plan om gronden te voorzien in het sportpark van Zwevezele voor de bokshal van Delfine Persoon. Dit gaat niet door, omdat Delfine in Gits een club start.

Het dubbelrichtingsfietspad tussen de kerk van Wildenburg en Beernem komt er voorlopig niet. Door een lopend proces is dit uitgesteld. Zowel CD&V en N-VA pleiten voor een goede afloop en hopen vlug opnieuw rond de tafel te zitten voor de opstart van het nieuwe project. Het is nog niet duidelijk of het om een uitstel tot volgende legislatuur gaat. N-VA was voorstander om huwelijken buiten te laten doorgaan in parken, maar dat gaat niet door.

Burgerbelangen pleit voor ingebruikname van een bewonerskaart, het opstarten van een boerenmarkt en meer openbare toiletten, maar die zaken kwamen nog niet tot stand.

Geplande projecten

Het grootste project is het Keizerspark. Dit omvat de bouw van een nieuw vrijetijdscentrum, inclusief theaterzaal en nieuwe bibliotheek met renovatie van het gemeentehuis en de aanleg en de vergroening van de publieke ruimte errond. Er komt een nieuwbouw voor de Centrumschool met nieuwe huisvesting voor de muziek-, kunst-, woord- en techniekacademie.

Op digitaal gebied realiseerde men al heel wat, maar men is volop bezig om nog een versnelling hoger te schakelen. Eind dit jaar wordt een contactcenter gelanceerd zodat burgers eenvoudig en snel een antwoord krijgen op hun vragen. Er komt een vrijetijdspunt, een evenementenloket en ondernemersloket.

Er komt een groene dorpsrand en herinrichting van de kerkomgeving op Wildenburg. De begraafplaats van Zwevezele wordt deels heringericht. Men werkt aan een cyclocrossparcours en hondenlosloopweide aan site Hoogweg.

Het rapport

Er werd al heel wat gerealiseerd uit het bestuursakkoord. Men maakte werk van een veilige gemeente met hoge tewerkstelling. De ontspanningsmogelijkheden zijn belangrijk en recreatiebad De Alk kreeg een opknapbeurt. Er kwamen heel wat wandel- en fietsroutes en men werkt vol ambitie verder aan een nieuw vrijetijdscentrum.

Jeugdverenigingen kregen de nodige aandacht. Niemand wordt vergeten. Men kiest bewust voor de digitalisering binnen de gemeentelijke diensten om vragen en noden van de inwoners vlug en correct te behandelen. Via verschillende kanalen kan men contact zoeken met de gemeentelijke diensten.

Duurzaamheid en een groen Wingene behoort tot de noden van de inwoners en daar maakt men werk van. De geplande grote projecten worden verder uitgerold.

Ons oordeel: Voldoende

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.