Gemeenterapport voor Wevelgem: bestuur benutte (bijna) alle opportuniteiten

De Zwemkom werd in janauri 2021 geopend en was goed voor een investering van 10 miljoen euro. © SL
Stefaan Lernout

De CD&V en burgemeester Jan Seynhaeve gaan voort op hetzelfde elan van voor de gemeenteraadsverkiezingen en maken de beloften in de mate van het mogelijke waar. Denk maar aan de realisatie van de Zwemkom en het sportcentrum Sportspoor. Samen met de Moorselenaars werd ook bekeken hoe hun dorp er moet gaan uitzien in de toekomst. Andere projecten blijven dan weer hangende zoals de realisatie van het masterplan voor Wevelgem Centrum. Het bestuur weet dus wat haar te doen staat.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Met 17 zetels behaalde CD1V opnieuw de absolute meerderheid in de gemeenteraad. Burgemeester Jan Seynhaeve kreeg 5130 stemmen achter zijn naam, 1000 meer dan in 2012.Na zeven maanden ging schepen Bernard Galle op pensioen. Jongeling Bas Surmont volgde hem op. Carine Quidousse verliet Vlaams Belang en zetelde verder als onafhankelijke. Op 11 november 2020 kreeg schepen Frank Acke tijdens het joggen een beroerte. Marie De Clerck nam enkele maanden later zijn sjerp over. Charlotte Bonte verliet eind 2021 N-VA, en stapte over naar CD&V. Dat was niet geval voor N-VA-lijsttrekker Henk Louf, die koos voor de liefde en een woonst buiten Wevelgem. Luc Vanderhaeghe neemt vanaf februari zijn plaats in.

Belangrijkste realisaties

Het bestuursakkoord bevat heel wat investeringen in sportinfrastructuur. De Zwemkom werd geopend in januari 2021, een investering van 10 miljoen euro. Sportcentrum Sportspoor kreeg zijn definitieve vorm met een vernieuwde atletiekpiste en een beachvolleybalveld. In Moorsele, waar de dorpskern al eerder werd aangepakt, werd een DNA-masterplan samen met de bevolking uitgewerkt. De gemeente is er fietsvriendelijker op geworden, met de knip in Bergelen en de fietszone in het centrum van Moorsele. In het bestuursakkoord werd 30.000 euro voorzien voor de aankoop van natuurgebieden. Bij de aankoop van het natuurgebied aan de Leie was het aandeel van de gemeente bijna het tienvoudige. De grootste investeringen zoals de revitalisering van het industrieterrein en de heraanleg van de Warandestraat kennen hun beloop. Ook De Kleine Porsies werden geopend.

Grootste miskleunen

In het meerjarenplan is 2,5 miljoen euro voorzien voor een alternatieve fiets- en wandelverbinding ter hoogte van het knooppunt van de A19. De onderzoeken lopen, maar aangezien veel overleg en steun van de Vlaamse overheid essentieel is loopt dit project nogal stroef. Zo zit het eigenlijk ook met de plannen voor Wevelgem centrum. Het masterplan voor Wevelgem Centrum stond in aanloop van de verkiezingen hoog op de agenda, helaas is er nog niet veel van te zien. De aankoop van het klooster was een eerste stap. Het bestuur wil in de komende drie jaar alvast de ruimte naast het gemeentehuis ontharden en een uitbreiding van het park realiseren. Waar is nog niet duidelijk. Waarom het project minder goed opschiet dan verwacht? Er zijn heel wat actoren met hun wensen en prioriteiten. De gemeente staat hier echter aan het roer. Iedereen tevreden stellen is een onhaalbare opdracht.

Geplande projecten

Verdere investeringen in sportinfrastructuur staan gepland voor dit en volgend jaar. Het oude gedeelte van de sporthal in Moorsele wordt vervangen, verder is de vervanging van de voetbalkleedkamers in de drie deelgemeenten. Gullegem ondergaat vanaf het najaar van 2023 een metamorfose. Er komt een ontmoetingscentrum en -plein in de Kerkstraat en een feestweide naast de beek. De groenzone aan de Kwadries, Westakker en Kwameers zal in 2022 een grondige transformatie ondergaan. Met onder meer een doorsteek naar de Bankbeekstraat die onthard wordt. Dit jaar wordt een aanvang genomen met de ontharding van de Deken Jonckheerestraat. Ook ten noorden van het centrum roert er iets. Daar krijgen de plannen voor de verbouwing van GBS Hoogstraat hun definitieve vorm. De nieuwe sporthal en refter voor GBS zouden klaar zijn tegen juli 2024.

Het rapport

De gemeente benut zijn opportuniteiten. Zo is er de aankoop van meer groen aan de Leie, de koop van het huis in de Moorselestraat in voorbereiding op de fietssnelweg en het huis in de Hoogstraat voor de bouw van de nieuwe sporthal. Een andere opportuniteit betrof de zachte verbinding tussen de Rozenstraat en de Heerweg. Maar er zijn ook gemiste kansen zoals de aankoop van grond in de Goudbergstraat. Zo kwam er geen doorsteek naar het Cultuurpad. Ook de lokale aanpak van de coronasituatie werd op lof onthaald. Dat er een vaccinatiecentrum in Wevelgem kwam, was geen evidentie. Op basis van realisaties krijgt het bestuur een onderscheiding. Het bestuur betrekt de oppositie in haar nieuw meerjarenplan en ook dat verdient lof. (SL)

Ons oordeel: Onderscheiding

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.