Gemeenterapport voor Vleteren: centralisatie grote troef in landelijke gemeente

foto RVL
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

Met een nieuw gemeentehuis, ondergebracht in De Sceure, is de belangrijkste realisatie van deze legislatuur goed zichtbaar voor de inwoners van Vleteren. De gemeenteraad bestaat uit zich slechts twee partijen, maar dat leidt zelden tot discussies. Met meer dan 60 procent van de stemmen genieten burgemeester Mourisse en zijn LVP dan ook veel vertrouwen van zijn bevolking.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

De gemeenteraad in Vleteren bestaat de jongste drie jaar uit slechts twee fracties: de meerderheid gevormd door de negen leden van de Landelijke Volkspartij LVP en de minderheid, bestaande uit vier leden van Vleteren Actief, een partij zonder nationale bindingen die in oktober 2018 voor het eerst opkwam en onder leiding van Marion Vermander meteen vier zetels wist te behalen. CD&V diende voor het eerst sinds lang geen lijst in voor de verkiezingen.

N-VA, dat in de vorige legislatuur nog door Johan Depinnois vertegenwoordigd was in de raad, kon bij de gemeenteraadsverkiezingen geen enkele zetel meer bemachtigen. Burgemeester Stephan Mourisse (LVP) bleef stevig in het zadel.

Bram Coppein (LVP) behield zijn schepenzetel en partijgenoot Marnick Lauwers (LVP) werd nieuwe schepen. Gerda Goubeir (LVP) werd voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en meteen ook toegevoegd schepen.

Belangrijkste realisaties

De meest opvallende verandering was de verbouwing van De Sceure, waar nu het gemeentehuis met alle diensten, raad- en trouwzaal, de bib, de muziekschool en de politie zijn ondergebracht. Het voormalige gemeentehuis in de Kasteelstraat staat te koop.

Het voormalige politiecommissariaat in Oostvleteren werd aangekocht om er doorgangswoningen in onder te brengen. De grote werken in de Hendrik Deberghstraat zijn klaar en daar worden ook een aantal sociale woningen herbouwd of nieuw gebouwd. Ook werd een volledig nieuw KSA-lokaal gebouwd.

De aankoop van een aangepaste Plusbus, samen met Lo-Reninge en gesponsord door plaatselijke handelaars, zorgde ervoor dat beide OCMW’s over een vervoermiddel beschikken dat voor veel mensen een mogelijkheid biedt om verplaatsingen te maken die anders minder gemakkelijk zouden lukken. Vrijwilligers van Nestorplus brengen de gebruikers rond.

Grootste miskleunen

Zoals blijkt uit het rapport hiernaast moet de gemeente roeien met de riemen die ze heeft. De samenwerking met de oppositie is optimaal, er wordt rekening gehouden met hun opbouwende kritiek. Maar nog nooit was er enige discussie op een gemeenteraad. Alle agendapunten werden tot op heden unaniem goedgekeurd. Er waren heel wat plannen op gebied van cultuur en toerisme, maar door corona moest heel wat geannuleerd of uitgesteld worden.

Misschien was de grootste persoonlijke flater van burgemeester Stephan Mourisse wel het feit dat hij in het begin van de coronacrisis een interview gaf aan het VRT-journaal, waarbij hij zijn mondmasker niet goed op had. “Maar de glazen van mijn bril waren aan het aandampen en ik zag niet meer goed. Met massa’s reacties tot gevolg. Dat zou nu niet meer gebeuren”, sprak de burgemeester daar achteraf over.

Geplande projecten

Het voetbalterrein van voetbalclub VKW Vleteren in Woesten krijgt tegen het bouwverlof een nieuwe parking (250.000 euro). Voor werken aan landelijke wegen is 540.000 euro voorzien en nog eens 680.000 euro in 2023. Hiermee wordt 12 kilometer landelijke wegen aangepakt in de gemeente.

De Kruisboomstraat, die zich in een lamentabele toestand bevindt, wordt vernieuwd en verbreed. Verder is voorzien in een jaarlijkse investeringssubsidie van 350.000 euro aan rioleringswerken, 280.000 euro voor ingediende projecten in kader van het Herstelfonds, het Plattelandsfonds en Leader, en 150.000 euro voor renovatie van de molen en het schuurtje.

Voor het OCMW zijn de investeringsuitgaven onder andere de aankoop van de grond voor het project Toontjeshuizen (200.000 euro) en de renovatie van het politiegebouw voor woongelegenheden (220.000 euro).

Het rapport

Wat een van de kleinste zelfstandige gemeenten uit de Westhoek praktisch zonder inkomsten uit industrie verwezenlijkt, is bewonderenswaardig. Vleteren beschikt over een zeer uitgebreid landelijk wegenwet, waarvan het onderhoud handenvol geld kost.

Het bestuur probeert zoveel mogelijk van de planning te realiseren, maar speelt ook vlug in op opportuniteiten die zich voordoen. Zo moest bijvoorbeeld een oplossing gezocht worden voor het politiebureau dat kwam leeg te staan en besliste men om na de verhuis van alle diensten het oude gemeentehuis te verkopen.

Bovendien blijkt de gemeente financieel gezond. Dat blijkt uit de autofinancieringsmarge en het beschikbaar budgettair resultaat.

Ons oordeel: Onderscheiding

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.