Gemeenterapport voor Torhout: alle hens aan dek om natte voeten te vermijden, focus op wegwerkzaamheden en grote waterprojecten

Torwoud in Groenhove, net klaar bij de start van de nieuwe legislatuur, luidde heel wat grootscheepse werkzaamheden tegen wateroverlast in. (foto JS)
Johan Sabbe

Het stadsbestuur is in de eerste helft van de legislatuur niet bij de pakken blijven zitten. In samenwerking met onder meer het provinciebestuur was het alle hens aan dek om natte voeten in de toekomst te vermijden. Naast projecten tegen wateroverlast werd ook de stadskernvernieuwing opgestart. De strijd tegen de waterellende is momenteel vooral zichtbaar door Torwoud in Groenhove en het bufferbekken aan de Noordlaan, maar minstens even belangrijk is wat je niet ziet: de nieuwe riolen die op veel plaatsen onder de grond werden gestopt.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

CD&V behaalde 14 van de 27 zetels, maar vond die meerderheid te krap en koos voor het eerst in 36 jaar voor een coalitie. SP.A (nu Vooruit) leverde de drie extra zetels. Zo belandden N-VA (6) en Groen (4) in de oppositie.

Van de drie socialistische verkozenen werd lijsttrekker Paul Dieryckx schepen, maar de andere twee haakten af. Vanessa Jodts liet zich meteen als gemeenteraadslid vervangen door Ine Debruyne en koos voor een mandaat in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Eind februari 2019 gaf Martine Vanwalle-ghem er de brui aan en dit na bijna een kwarteeuw. Zij was naar eigen zeggen op de politiek uitgekeken en werd in de gemeenteraad opgevolgd door Nick Mouton.

Bij N-VA lag een kritische, scherpe Facebook-post van Koen Sap over mondmaskers aan de basis van diens vertrek uit de partij, die daardoor van zes op vijf zetels terugviel. Sinds mei 2020 heeft Koen, die zich van N-VA distantieerde, zitting als onafhankelijk gemeenteraadslid.

Belangrijkste realisaties

Eind september 2018, enkele weken vóór de verkiezingen, werd in Groenhove het unieke project Torwoud geopend: een speelbos met waterpartijen en een vlonderpad over het grote bufferbekken. Het geheel werd gerealiseerd en gefinancierd door de stad, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de provincie.

Het werd de start van de strijd tegen waterlast met het graven en uitdiepen van beken, het aanleggen van nieuwe riolen en als kers op de taart het landschapspark met bufferbekken aan de Noordlaan, dat nu zo goed als af is.

Ook fundamenteel was de start van de stadskernvernieuwing en van de aanleg van de fietssnelweg Spoor 3, projecten die nog volop aan de gang zijn. Daarnaast kocht de stad diverse strategische sites, zoals het domein ’s Gravenwinkel, de zetelfabriek Leda, de oude meubelfabriek Thor en recent het financiëngebouw op de Burg.

Nog een pluspunt: de komst van de eerste ondernemingen op het bedrijventerrein Ringaert aan de Roeselaarseweg.

Grootste miskleunen

De manier waarop de Pottebezemstraat eerst volledig ‘geknipt’ werd voor doorgaand verkeer en er daarop teruggekomen werd met geel-zwarte verkeerspoorten die aan een circusvoorstelling deden denken, werd ei zo na nationaal nieuws.

Het project om het sluipverkeer tegen te gaan, had veel eleganter en doordachter aangepakt kunnen worden. Ook de gele flexpaaltjes tussen de rijweg en het fietspad in de Oude Gentweg blijken zeker niet het beste idee te zijn om de verkeersveiligheid te verhogen. Wellicht zullen enkele asverschuivingen er op termijn soelaas brengen.

De veel te lange fietsstraat in de Revinzestraat op de wijk Don Bosco werkt overtredingen door autobestuurders in de hand en maakt de situatie er relatief gevaarlijk.

Voorts namen de weg- en rioleringswerkzaamheden op de wijk De Goede Herder te veel tijd in beslag met grote hinder voor de bewoners. Het project was weliswaar van fundamenteel belang, maar de timing kon efficiënter.

Geplande projecten

Tal van grote werkzaamheden worden in de tweede helft van de legislatuur afgerond. Dan hebben we het over de stadskernvernieuwing, de renovatie van het wegennet op De Goede Herder, de verdere aanleg van de fietssnelweg (met brug) en de heraanleg van de Noordlaan.

Een belangrijk project wordt de afbraak van het net aangekochte financiëngebouw. De ideale ligging van het complex biedt de kans om vanop de Burg een mooie groene doorsteek te realiseren naar het park de Brouckere en de daaraan grenzende tuin van de eveneens aangekochte site ’s Gravenwinkel. Het centrale park waarin de tuin de Brouckere, de tuin ’s Gravenwinkel en het perceel van het financiëngebouw zullen samenvloeien, zou in de loop van 2023 af moeten zijn.

Voorts wordt het straks een kwestie van een duidelijke visie te ontwikkelen op wat er met het domein van de ex-meubelfabriek Thor moet gebeuren voor sport, cultuur, handel, jeugd en/of wonen. Plus: op welke termijn.

Het rapport

Er zijn lessen getrokken uit de wolkbreuk die op 12 juni 2012 grote delen van Torhout onder water zette. En uit de wateroverlast die zich in 2020 ook nog een aantal keer aan de spoorviaducten voordeed. Samen met de provincie heeft de stad resoluut de kaart van de wateraanpak getrokken en tegelijk twee mooie natuurdomeinen gecreëerd: Torwoud en het nieuwe landschapspark aan de Noordlaan.

Opvallend: de oppositie stelde zich in de meeste dossiers constructief op en dat heeft geloond. Dat was onder meer het geval in het project van de stadskernvernieuwing.

Uiteraard is niet alles rozengeur en maneschijn. Zo kan het veilig fietsen in het stadscentrum nog een flinke boosterprik gebruiken. En ook de netheid van de stad is lang niet altijd top, onder andere als gevolg van de leegstand van nogal wat panden.

Ons oordeel: Onderscheiding

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.