Gemeenterapport voor Staden: nog heel veel openbare werken op de agenda, onderzoek naar burgemeester overschaduwt realisaties

De heraanleg van de Slijperstraat is zo goed als af. (foto JCR)
Carl Bruneel
Carl Bruneel Medewerker KW

Het Stadense gemeentebestuur lijkt het niet zo slecht te doen. Heel wat van de geplande investeringen voor de eerste bestuurshelft werden afgerond. Al staan er nog heel veel grote projecten op stapel zoals weg- en rioleringswerken in Bruggestraat, Houthulststraat en Roeselarestraat, de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum in Oostnieuwkerke, de aanleg van een verbindingsweg voor zwaar verkeer rond Westrozebeke, heraanleg fietspad in Sleihagestraat… Negatieve punten zijn de meerkost bij bepaalde investeringen en het onderzoek naar vermeende belangenvermenging van de burgemeester.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

De Open VLD van Francesco Vanderjeugd haalde in 2018 een absolute meerderheid van 13 zetels. CD&V strandde op zes zetels, N-VA en WESTAON haalden elk één zetel binnen. Lijst Neutraal veroverde geen zitje. De aanduiding van de schepenen verliep niet zo vlotjes.

Patrick Lesage gaf aan liever geen schepen te worden en gaf zijn mandaat door aan Chris Verhaeghe. Ook Amelie Crabbe verzaakte aan haar schepenzetel. Eerste kandidaat-opvolger was Martine Zoete, maar ook zij dankte voor de eer waardoor Nathalie Depuydt schepen werd.

Amelie Crabbe verkoos ook niet als raadslid te zetelen, Tom Lemahieu nam haar zitje in. Na de installatie van de raad werden bij Open VLD en WESTAON geen wijzigingen meer doorgevoerd. Bij CD&V stapte lijsttrekker Gerda Vertriest na één jaar uit de raad. Ze werd opgevolgd door Hans Mommerency. N-VA startte de legislatuur met raadslid Lies Matton. Zij nam vorig jaar ontslag en werd vervangen door Jan Depla.

Belangrijkste realisaties

Het bestuur heeft iets meer dan de helft van de investeringen die in de eerste helft van de legislatuur gepland stonden, kunnen afwerken. Zo werd het kruispunt op De Vijfwegen zoals voorzien in 2021 voor een bedrag van 148.500 euro gerenoveerd. Daarnaast werd de in 2021 geplande verledding van de openbare verlichting in de Koninklijke Wijk gerealiseerd.

Ook de uitvoering van de weg- en rioleringswerken in de Slijperstraat verliep volgens plan. De werken, een investering van 450.000 euro, startten in 2020 en worden zoals vooropgesteld dit voorjaar afgerond. Twee geplande grote investeringen werden nog niet gerealiseerd. De heraanleg van weg en riolering in de Bruggestraat zou starten in 2021, maar werd uitgesteld naar dit jaar en is voorzien voor oktober.

Ook het vervangen van de rijweg in de Dorpsstraat in Westrozebeke was voor 2021 bedoeld. Die werken zouden in april starten.

Grootste miskleunen

Meest in het oog springt het onderzoek naar vermeende belangenvermenging van burgemeester Vanderjeugd bij de aan- en verkoop van verschillende woningen na onthullingen in deze krant.

Het valt op dat geen enkele geplande investering werd afgevoerd en het aantal uitgestelde investeringen blijft beperkt. Wel is er de meerkost die geregeld bij investeringen opduikt. Zo wordt de bouw van het ontmoetingscentrum in Oostnieuwkerke op 3,5 miljoen euro geschat, terwijl dat eerst 2,5 miljoen was. Volgens burgemeester Vanderjeugd is de prijsstijging van de materialen een van de oorzaken.

De capaciteit van de zaal werd ook opgetrokken. De aanleg van het fietspad in de Sleihagestraat zou 220.000 euro kosten, maar wordt nu op 521.000 geraamd door extra fundering. Oppositiepartijen CD&V en WESTAON zeggen ongerust te zijn over het financiële beleid.

Geplande projecten

Er staan nog flink wat projecten in de steigers. Een deel is zelfs voorzien voor realisatie in 2025, het eerste jaar van de volgende legislatuur. Dat valt voor een groot deel te verklaren door de omvang van de werken. Zo moet het dossier rond het weren van zwaar doorgaand verkeer uit het Stadense centrum in 2025 gerealiseerd zijn. Ook de weg- en rioleringswerken in de Houthulststraat zijn pas voor 2025 gepland.

De aanleg van een verbindingsweg voor zwaar verkeer rond Westrozebeke wordt in 2024 voorzien, terwijl de heraanleg van het fietspad in de Sleihagestraat voor 2023 is. De weg- en rioleringswerken in de Roeselarestraat starten volgend jaar en zouden in 2025 af moeten zijn. Slechts één dossier lijkt vertraging op te lopen.

De start van de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum in Oostnieuwkerke is voorzien voor dit jaar, maar het participatieproject werd door covid vertraagd. De realisatie blijft evenwel behouden op 2023.

Het rapport

Het bestuur slaagde erin om iets meer dan de helft van de belangrijke investeringen voor de voorbije drie jaar af te werken. De mankerende projecten worden dit jaar afgewerkt. Daarnaast lijken de op stapel staande projecten met uitzondering van het ontmoetingscentrum in Oostnieuwkerke op schema te zitten.

Honderd procent zekerheid rond de uitvoeringsdata is er niet. De meerkost die bij sommige projecten opduikt, is een minpunt. Oppositiepartijen CD&V en WESTAON uitten hun bezorgdheid daaromtrent. Volgens burgemeester Vanderjeugd wordt er zo goed mogelijk gebudgetteerd en zou er geen extra budget voorzien worden als de financiële resultaten van de gemeente daardoor negatief zouden uitvallen. Het onderzoek naar de burgemeester is slechte publiciteit voor Staden.

Ons oordeel: Voldoende

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.