Gemeenterapport voor Pittem: heraanleg van de Egemstraat eindelijk klaar, maar sportinfrastructuur zorgt voor discussie

Met de heraanleg van de Egemstraat werd een zwaar dossier eindelijk afgewerkt. (foto Jan)
Redactie KW

Nu we in de helft van de huidige legislatuur zitten, maken we de tussentijdse balans op. Met de heraanleg van de Egemstraat werd een langlopend dossier eindelijk afgewerkt. De komende jaren zal het dossier van de gemeentelijke sportinfrastructuur met de nieuwe sporthal echter zeker nog voor heel wat kopzorgen en discussies zorgen. Dat wordt een uitdaging voor Denis Fraeyman, die op 1 september Ivan Delaere opvolgt als burgemeester.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

De verkiezingen waren ongemeen spannend. Het werd een nek-aan-nekrace tussen CD&V en NieuwPittemEgem, waarbij de eerste het uiteindelijk met negen tegen acht gemeenteraadszetels haalde. Met één zetel verschil was CD&V dus opnieuw aan zet om te besturen. Sinds de aanstelling kende de gemeenteraad wel al een aantal wijzigingen. In september 2020 gaven NPE-raadsleden Lionel Debever en Jeroen Delmotte hun mandaat door aan Renzo Callant en Nathalie Delmotte.

Op 13 december 2021 nam CD&V-schepen Paul Lambrecht na een politieke carrière van 35 jaar afscheid en gaf zijn schepensjerp door aan Stijn Vandenhende, die opgevolgd werd door Arne Min Jou. Op 1 september volgt de grootste verschuiving. Dan geeft burgemeester Ivan Delaere zijn ambt als burgemeester door aan schepen Denis Fraeyman, die op zijn beurt opgevolgd wordt door Heidi Lievrouw. Haar plaats gaat naar Sara Defreyne.

Belangrijkste realisaties

Wat de gerealiseerde dossiers betreft, springt de heraanleg van de Egemstraat eruit. Dit dossier dat al jaren de gemoederen beroerde, werd in 2019 en een deel van 2020 gerealiseerd. Een aantal wijzigingen in de planning en vertraging zorgden wel voor wat wrevel, maar uiteindelijk werd alles naar ieders voldoening gerealiseerd. Hiermee kreeg de gemeente een moderne verbindingsweg tussen beide dorpskernen en werd ook de veiligheid van de fietsers sterk verhoogd.

Waterbeheersing is in Pittem heel belangrijk en is dan ook een aandachtspunt in het programma. Inmiddels werden, in samenwerking met de provincie, twee gecontroleerde overstromingsgebieden aangelegd. Deze bekkens moeten toekomstige waterellende voorkomen.

Op het vlak van wonen, werden een aantal nieuwe verkavelingen en bouwprojecten voor appartementen goedgekeurd, waarvan een aantal al gestart zijn.

Grootste miskleunen

Helaas telt het programma ook een aantal geplande projecten waar weinig beweging in zit. Zo is er de restauratie van de Plaatsmolen. Dit dossier stak voor het eerst de kop op in 2002, maar veel getouwtrek van hogere instanties heeft ervoor gezorgd dat inmiddels wel de molenmantel herbouwd werd, maar dat de werken weer sinds enkele jaren stilliggen.

Ook het dossier van de herinrichting van de Markt, met een grondige aanpak van de zijstraten, blijkt een werk van lange adem. De voetpaden en parkeerstroken werden vernieuwd, maar op de indeling van de Markt en de verbetering van de zijstraten is het helaas nog wachten.

Tenslotte vonden we in het programma ook de heraanleg van het fietspad langs de Turkijensteenweg terug, maar ook rond dit dossier bleef het voorlopig stil. Maar aangezien stad Tielt inmiddels gestart is met de heraanleg van de Egemsesteenweg, kan hier misschien verandering in komen.

Geplande projecten

Bij de geplande projecten komen we automatisch bij het dossier van de gemeentelijke sportinfrastructuur en de sporthal uit. In 2019 waren er nog plannen om de huidige sporthal te renoveren, maar er werd inmiddels beslist een volledig nieuwe sporthal te bouwen. Het dossier zit momenteel in een studiefase. De werken zouden kunnen starten in de loop van 2023 en in de loop van 2024 zou de nieuwe sporthal een feit moeten zijn.

Inmiddels werd ook gestart met de invulling van het binnengebied tussen de Plaatsmolenweg en de Burchtstraat, waar een eerste fase van een nieuwe verkaveling gestart werd. Oppositiepartij NieuwPittemEgem stelde al diverse malen openlijk de vraag of het wel raadzaam is om op deze locatie, nagenoeg naast de bufferbekkens, een nieuwe verkaveling aan te leggen. Meerderheidspartij CD&V zegt dat voldoende maatregelen genomen zullen worden om toekomstige wateroverlast te vermijden.

Het rapport

Zowel meerderheid als oppositie hebben hun taak de voorbije drie jaar met veel plichtsbesef en het nodige respect opgenomen. Heel wat punten uit het programma zijn gerealiseerd of worden momenteel uitgevoerd.

Naast de aangehaalde dossiers werd werk gemaakt van de vernieuwing van de voetpaden, wordt geleidelijk aan het masterplan openbare verlichting met verledding van de straatlantaarns uitgevoerd, werd de Pittemse ring heraangelegd, werd verder gewerkt aan onderhoud en heraanleg van de landelijke wegen en werd verlichting aangelegd rond de Finse piste rond de bufferbekkens.

Op sociaal vlak wordt voldoende aandacht besteed aan het sociale woningprobleem en werd werk gemaakt van Het Huis van het Kind en de Woonwinkel.

Ons oordeel: Voldoende

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.