Gemeenterapport voor Oostrozebeke: zware investering maar resultaat mag er zijn, dorpskernvernieuwing na drie jaar al afgewerkt

De allergrootste en allernoodzakelijkste investering nl. de realisatie van de ‘doortocht’ of dorpskernvernieuwing hield de gemeente maanden lang in de ban. (foto CLY)
Julien Cluyse
Julien Cluyse Medewerker KW

Het minste dat er van de huidige beleidsploeg kan gezegd worden is dat die erin geslaagd is de complete dorpskernvernieuwing in de eerste drie jaar van het beleid helemaal af te werken. Een huzarenstukje, waarvan het resultaat gezien mag zijn. Een zware investering, maar wel een die nodig was om van het centrum weer een bruisende plek te maken.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

De verkiezingen hebben niet echt voor een aardverschuiving gezorgd. De partij Oostrozebeke.nu slaagde erin de meerderheid te behouden, al was het dit keer wel heel erg nipt. De oppositie, die aan de verkiezingen deelnam als Inspraak.nu, slaagde erin negen zetels binnen te rijven, zodat de huidige meerderheid maar één zetel op overschot had. De verdeling is dus 10-9.

Door het behoud van de meerderheid zat de ploeg van burgemeester Luc Derudder echter op rozen en was er van een bestuursakkoord geen sprake. Niets bleef echter bij het oude. Een aantal wissels drong zich op. Burgemeester Karl De Clerck nam immers geen mandaat meer op en Luc Derudder, die de meeste stemmen had, werd zijn opvolger. Nog een verrassende wissel: gemeenteraadsvoorzitter Marc Tieberghien stopte na een conflict met burgemeester Derudder. Ann-Sophie Verschoore kwam in zijn plaats en Cyriel Seys werd gemeenteraadslid.

Belangrijkste realisaties

Burgemeester Luc Derudder bezit de luxe om met zijn ploeg het uitgestippelde investeringsprogramma uit te voeren op eigen ritme. We kunnen vaststellen dat de meerderheid effectief bezig is met de uitvoering van het investeringsplan. Meer zelfs: een groot deel van wat vooropgesteld werd, is intussen al gerealiseerd.

We denken aan de afkoppelingswerken op De Ginste waardoor wateroverlast verleden tijd is, de realisatie van de ‘doortocht’ door het centrum, de aanleg van een hondenloopweide en de realisatie van het park Zilvertorens dat straks de Vlasmeersen zal gaan heten en de aanleg van een veilige schoolomgeving. Intussen zijn nog andere belangrijke infrastructuurwerken aan de gang.

Voor de tweede helft van de beleidsperiode staan nog enkele grote projecten op de agenda: de modernisering van de N383 richting Wielsbeke, de herinrichting van de Nieuwstraat en de Veldstraat die fietsstraat wordt.

Grootste miskleunen

Bij grondige analyse van het investeringsprogramma kunnen we niet echt gewag maken van missers of projecten die werden verschoven of uitgesteld. Misschien kunnen we het hebben over het uitstel van de herinrichting van de Stationsstraat, werken die werden verschoven naar de volgende legislatuur. Dat zou naar verluidt te wijten zijn aan het wachten op belangrijke subsidies voor geplande rioleringswerken.

Er was ook sprake van de bouw van een dagverzorgingscentrum op de site van wzc Rozenberg, maar dit project is lopende. Ook rijst hier de vraag of dit dossier zal worden gerealiseerd door de gemeente alleen of als er een private partner bijkomt. Vergeet niet dat er ook investeringen bijgekomen zijn door kansen die zich voordeden. De inrichting van de Veldstraat als fietsstraat is daar een voorbeeld van.

In het kader van het ‘RUP kernversterking’ werd ook de aankoop van de woning in de Hoogstraat 18 gerealiseerd.

Geplande projecten

Niet alle beloofde investeringen kunnen op korte termijn gerealiseerd worden. De start van veel aangekondigde werken kunnen vertraging oplopen door bijvoorbeeld het uitblijven van subsidies of het wachten op de nodige vergunningen. Eén ervan is de herinrichting van de N382 of Wielsbekestraat en de herinrichting van de Nieuwstraat met gescheiden fietspaden.

Ook wordt verder gewerkt aan de vergroening van de gemeente. Heel concreet staat de sanering en openstelling van het Park de Visscherie op de agenda en volgt nog de officiële opening van het Zilverpark. Een andere belofte is de volledige vernieuwing van de vloerbekleding van oc Mandelroos.

Ten slotte zit er nog een project in de ontspanningssfeer in de pijplijn: de realisatie van een wandelpad op de oevers van de Mandel tot aan de grens met Dentergem. Hierover wordt momenteel volop onderhandeld met de provincie.

Het rapport

Na een grondige analyse kunnen we concluderen dat nagenoeg alle investeringen bedoeld voor de eerste drie jaar van deze legislatuur stuk voor stuk zijn gerealiseerd. Vanzelfsprekend is er nog een aantal zaken lopende. Er zijn na grondige check-up niet echt zaken die volledig zijn geschrapt of afgevoerd.

Ook wat de financiering betreft zit de gemeente goed en dit bij het heffen van correcte belastingen. Eigenlijk is de conclusie eenvoudig: de gemeente is goed bezig en financieel gezond. Daarin wordt het bestuur ook bijgestaan door goedwerkende adviesraden. Omdat het luik landbouw steeds meer ter sprake komt, is de gemeente van plan om in de nabije toekomst ook een landbouwraad in het leven te roepen.

Ons oordeel: Onderscheiding

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.