Gemeenterapport voor Oostkamp: aandacht voor industrie, maar ook voor dorpskernen

De heraanleg van de stationstraat bracht heel wat discussie met zich mee. (foto GST)
Redactie KW

Het gemeentebestuur van Oostkamp, een gemeente met meer dan 23.800 inwoners, speelt in de regio een voortrekkersrol en zet sterk in op dorpskernvernieuwing en economie, maar vergeet daarbij de leefkwaliteit van zijn inwoners niet. Oostkamp heeft een bestuur dat, ondanks de hoge kostprijs van de coronamaatregelen, blijft investeren, ook de komende drie jaar. De CD&V, die een absolute meerderheid behaalde, werkt daarbij constructief samen met de oppositie.

Wat gebeurde na 14-10-2018?

Bij de verkiezingen behaalde CD&V de absolute meerderheid met 16 zetels waardoor er geen coalitiepartner nodig was. Liesbeth Gellinck is de gemeenteraadsvoorzitter, Jan de Keyser de burgemeester en de schepenen zijn: Els Roelof, Katrien Talloen, Delphine Roels, Geert Pyfferoen, Sam Van de Caveye en Sebastian Vande Ginste. Raadsleden: Toben Braeckevelt, Geert Callebert, Marleen Clarisse, Thomas Delputte, Bram Gheysen, Justine Soulliaert, Nel Tieren, Joke Vandeputte.

N-VA behaalde 4 zetels ingevuld door Stefaan Bollaert, Robin Declerck, Liliane De Baene en Ann Vanderbauwhede. SP-A, nu Vooruit mocht drie zetels innemen met Franky Dejonghe, Björd Grijp en Filip Wybo. Groen vaardigde Carol Cartigny en Valentien Goethals af en Vlaams Belang stuurde Dieter Van Parys en Jean-Pierre Fraeyman naar de raad.

De voorbije drie jaar gaven 4 gemeenteraadsleden hun ontslag, Ann Vanderbauwhede (N-VA), Stefaan Bollaert(N-VA), Valentien Goethals (Groen) en Thomas Delputte (CD&V). Ze werden respectievelijk vervangen door Vincent Christiaens, Elke Robberechts, Geert Vercruyce en Liesbet Ally. Deze laatste zal op de gemeenteraad van januari de eed als nieuw raadslid afleggen.

Belangrijkste realisatie

De eerste drie jaar van deze legislatuur zijn er enkele opvallende realisaties gestart of voltooid. Het industriepark langs de Rodenbachlaan is in volle ontplooiing. Momenteel lopen de procedures voor de toewijzing van de industriegronden. Er werd een volledig nieuw parkplan opgesteld voor de valkaart waarbij de visvijver werd gesaneerd en aan de andere vijver werd ook de ligweide aangepakt. Deze werken zijn ondertussen voltooid.

Het bestuur heeft in de eerste drie jaar vele projecten, veelal in eigen beheer uitgevoerd ter bevordering van de waterdoorlaatbaarheid en het aanpassen van verharde oppervlaktes met als mooi voorbeeld de Legendaelelaan en de woonwijk Pecsteen. In het Kampveld werden ook eind vorig jaar de waterbeheerwerken afgewerkt waardoor de kans op het onder water lopen van het industriegebied tot het verleden behoort.

Ook de zeer ingrijpende infrastructuurwerken in de Stationsstraat en de Moerbruggestraat waarbij de volledige weg werd heraangelegd zijn voltooid.

Grootste miskleunen

Een dossier dat door het Oostkampse bestuur voor zich uit geschoven wordt, is de problematiek rond het zwembad in de Valkaart. Recent waren er problemen waardoor een zeer grondige renovatie of een volledige vernieuwing van het zwembad zich opdringt.

Er werd in eerste instantie gekozen om de noodzakelijkste renovaties uit te voeren waardoor het zwembad nog voor een relatief korte periode kan openblijven. De beslissing voor het al dan niet behouden van het zwembad werd verschoven naar een latere, nog niet bekende datum.

Ook nog onbekend is de nieuwe locatie voor het JOC, het jeugdontmoetingscentrum en de petanqueclub, die momenteel nog in de Bruggestraat gehuisvest zijn in de oude brandweerkazerne. Er was sprake van een nieuwe thuis onder de tribune van KSV Oostkamp maar dit leek geen ideale oplossing en nu moet er een andere geschikte locatie gevonden worden.

Geplande projecten

Voor de komende drie jaar is er een aantal grote projecten gepland waarvan nu reeds de aanzet is gegeven. In Hertsberge wordt aan de kerk een nieuwe polyvalente zaal gebouwd waarin ook de jeugdbewegingen een vaste stek krijgen.

Op de Baliebrugge zal de kerk omgevormd worden tot polyvalente zaal waarin ook de erediensten nog kunnen plaatsvinden maar waar er ook plaats is voor de bib en de kinderopvang. De theaterzaal in de Valkaart wordt volledig vernieuwd en aangepast aan de huidige normen. Het dorpsplein van Waardamme krijgt een volledige make-over waarbij veel aandacht gaat naar een groene omgeving.

Deze week starten grote infrastructuurwerken in de Sijslostraat vanaf het kruispunt met de Zedelgemstraat richting Loppem waarbij de fietspaden, de rijweg en het volledig rioleringsstelsel worden aangepakt. In de visie Oostkamp 2030 wordt nu hard nagedacht over de herinrichting en verfraaiing van Oostkamp centrum waarin er een evenwicht zal gezocht worden tussen leven, economie en verkeer.

Eindrapport

Onze conclusie: we stellen vast dat het bestuur van Oostkamp met onderscheiding geslaagd is voor het eerste deel van deze legislatuur. Veel van de grote vooropgestelde projecten zijn uitgevoerd, in uitvoering of moeten nog gestart worden. Tijdens de gemeenteraad wordt er positief samengewerkt over de partijgrenzen heen. Er zijn uiteraard altijd meningsverschillen en andere aandachtspunten tussen de politieke families.

Oostkamp heeft ook de gewoonte om belangrijke dossiers eerst met de fractieleiders van de verschillende partijen te bespreken vooraleer ze naar de gemeenteraad te brengen waardoor alle partijen betrokken worden in de besluitvorming.

Oostkamp heeft ook de intentie waargemaakt om bij belangrijke werken steeds in dialoog te gaan met de bewoners en indien wenselijk de verzuchtingen mee te nemen in planning en in de uitvoering. Zeer zware blunders zijn er niet op te tekenen de voorbije drie jaar.

Ons oordeel: Onderscheiding

(GS)

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.