Gemeenterapport voor Oostende: veel inzet voor armoede en veiligheid, dierenasiel blijft pijnpunt

Op de grote oplossingen op het vlak van mobiliteit in de badstad is het nog even wachten. © PM
Leen Belpaeme
Leen Belpaeme Medewerker KW

De vier meerderheidspartijen maakten na de verkiezingen in 2018 een bestuursakkoord op van meer dan 350 kleine en grote projecten die ze in zes jaar graag gerealiseerd willen zien. Drie jaar later is er veel in gang gezet, maar het bestuur zal nog een tandje moeten bijsteken om de grote dossiers tot een goed einde te brengen. Op het vlak van onder meer mobiliteit, het Thermendossier of de afbraak van het oude zwembad is het nog wachten op concrete oplossingen.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Bart Tommelein (Open VLD), die het meeste voorkeurstemmen haalde, vormde een coalitie met vier partijen: Open VLD, CD&V, N-VA en Groen. Open VLD leverde de burgemeester en twee schepenen met Kurt Claeys en Hina Bhatti. N-VA is vertegenwoordigd door schepenen Maxim Donck, Björn Anseeuw en Charlotte Verkeyn.

Voor Groen zitten Silke Beirens en Natacha Waldmann in het schepencollege. CD&V is de kleinste met één schepen: Bart Plasschaert. Er kwamen meteen veel nieuwkomers in het schepencollege, waardoor ze nog wat moesten inlopen.

SP.A-Stadsmakers, ondertussen Vooruit, moest als grootste partij in Oostende naar de oppositie en had even tijd nodig om daar zijn plaats te vinden. Ondertussen voerde de partij al harde oppositie in enkele dossiers, zoals de uitbesteding van de thuiszorg en de fusie van de ziekenhuizen.

Naast Vooruit zit ook Vlaams Belang in de oppositie in Oostende.

Belangrijkste realisaties

Er is werk gemaakt van een armoedebeleidsplan, waaruit al heel wat punten opgestart zijn. Op vlak van openbare werken is de heraanleg van de Adolf Buylstraat al achter de rug, andere grote werken, zoals de heraanleg van de Alfons Pieterslaan, staan op de agenda voor 2023.

Het nieuwe zwembad, waarvan de bouw al gestart was in de vorige legislatuur, is geopend en het oude zwembad wordt afgebroken en vervangen door een groene ruimte. Er is een overeenkomst om het fusieziekenhuis AZ Oostende op te richten met de twee Oostendse ziekenhuizen.

De wijkraden werden hervormd en er is een alternatief gelanceerd. Er is een ombudsvrouw aangesteld, waar mensen terecht kunnen met klachten. Stadsmariniers zetten actief in op de wijken.

Op vlak van veiligheid wordt sterk ingezet op handhaving. Op vlak van sport werd al heel wat geïnvesteerd om de clubs te ondersteunen met onder meer nieuwe accommodatie.

Grootste miskleunen

Oostende staat bovenaan de ranglijst van de centrumsteden met het grootste aantal schulden per inwoner. Niet meteen een grote miskleun, wel iets waar de stad waakzaam voor moet zijn.

Het dossier van het dierenasiel veroorzaakte beroering. In het bestuursakkoord was niets opgenomen over het dierenasiel. Dit gebouw is compleet versleten en er was een overeenkomst met de vorige meerderheid dat de stad 500.000 euro zou bijdragen aan een nieuwbouw. Of het nu in het bestuursakkoord staat of niet, dit dossier zal de huidige meerderheid blijven achtervolgen tot er een oplossing uitgewerkt is.

Daarnaast is de stad al op enkele punten teruggefloten door de Raad van State zoals de beslissing rond een skateverbod. Bij de aanbesteding rond de Ostend Tennis Club moest de stad zijn huiswerk opnieuw doen. Recent deed ook de uitbesteding van de thuiszorg nog stof opwaaien, omdat de beslissing onwettig zou zijn.

Geplande projecten

Op vlak van mobiliteit staat er nog heel wat te gebeuren. Na de zomer van 2022 komen er maatregelen om naar een autoluw centrum te gaan. In de komende maanden wordt de visie op mobiliteit gefinaliseerd. Eind dit jaar wil de stad ook het parkeerbeleid opnieuw volledig zelf in handen nemen.

In 2022 wordt ook werk gemaakt van een nieuwe locatie voor Toerisme Oostende in hotel Terminus naast het stationsgebouw. Hier komt een onthaal voor toeristen. Op het Monacoplein blijft nog een hub waar toeristen terecht zullen kunnen met vragen.

Voor het klimaatplan werd drie miljoen euro vrijgemaakt. Er wordt ingezet op de plaatsing van laadpalen voor elektrische wagens, het aansluiten van particuliere woningen op het warmtenet en onthardingsprojecten. Daarnaast wordt het museumschip Amandine gerenoveerd. Er staan nog enkele openbare werken op de planning. Zo komt er een afgescheiden fietspad in de Stuiverstraat.

Het rapport

Het bestuursakkoord bestaat uit 356 punten, maar die zijn niet allemaal objectief te evalueren. Afgaand op de grote speerpunten is al veel in gang gezet, maar het bestuur moet nog een tandje bijsteken om de grote dossiers tot een goed einde te brengen.

Er zijn veel nieuwe projecten geopend die opgestart waren in de vorige legislatuur. Het is nog wachten op de grote oplossingen op vlak van mobiliteit, het Thermae Palace Hotel tot zelfs de afbraak van het zwembad. Achter de schermen is vaak al veel gebeurd, maar in de praktijk is het wachten op resultaat.

Corona kostte natuurlijk veel extra zorgen en werk. Zo werden veel kosten gemaakt voor crowd control en het vaccinatiecentrum. Grote investeringsprojecten vergen nu eenmaal tijd.

Ons oordeel: Voldoende

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.