Gemeenterapport voor Moorslede: geplande investeringen worden waargemaakt

De renovatie van het oud gemeentehuis in Dadizele is nog steeds bezig. De afwerking is in de loop van dit jaar voorzien. © Jan Stragier
Redactie KW

De nieuwe meerderheid van Visie en STERK kampt met stevige oppositie van drie partijen en heeft het niet altijd gemakkelijk, maar slaagde er toch in al een en ander te realiseren zoals onder meer de heraanleg van de Roeselaarsestraat en extra kinderopvang. Het dossier voor een nieuwe atletiekpiste blijft aanslepen en raakt maar niet van de grond. Andere projecten zijn ondertussen opgestart. Daarnaast is het vol spanning afwachten wat het onderzoek naar burgemeester Ward Vergote oplevert: bezondigde hij zich aan belangenvermenging of niet?

Nooit eerder hadden Moorsledenaars tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de keuze uit kandidaten op maar liefst vijf politieke partijen. Van versnippering gesproken. Met Visie en STERK kwam er een nieuwe meerderheid. PRO verdween naar de oppositie. In de vorige legislatuur werd duidelijk dat het niet goed boterde tussen burgemeester Ward Vergote (Visie) en eerste schepen Ward Gillis (PRO). Het nieuwe STERK kwam als de grote winnaar uit de stembusslag. Sherley Beernaert behaalde meer voorkeurstemmen dan de uittredende burgemeester maar bedankte voor zijn sjerp. Met nu drie partijen in de oppositie heeft de nieuwe meerderheid het vaak niet gemakkelijk. Halfweg de legislatuur zijn er twee wijzigingen. Evelyne Vanderplancke (Visie) nam ontslag en werd in oktober 2021 opgevolgd door Lisa Oplinus. Aäron Pattyn (N-VA) legde in september 2019 de eed af als nieuw gemeenteraadslid. Nicolas Verlinde nam ontslag wegens verhuis naar Roeselare.


Belangrijkste realisaties

De ene legislatuur vergelijken met de andere ligt door corona moeilijk. Het is een feit dat er in de vorige legislatuur flink werd geïnvesteerd. Van de vervangingsnieuwbouw van zwembad De Amfoor tot de dorpskernvernieuwing in eerst Moorslede, daarna Slypskapelle. De wegen- en rioleringswerken in de Roeselaarsestraat, een drukke verbindingsweg tussen Moorslede en Roeselare, waren in de nieuwe legislatuur een groot dossier. Net zoals de nog lopende renovatie van het oud gemeentehuis in Dadizele. De afwerking is in de loop van dit jaar voorzien. Aan het jeugdcentrum De4Link kwam er een speelbos. Ook op andere plaatsen kwam er bos en groen bij. Qua mobiliteit is een en ander veranderd. Jürgen Deceuninck (STERK) is een verrijking voor het schepencollege. Een pluspunt voor de jonge ouders is de komst van extra kinderopvang in het begin van de Roeselaarsestraat. KIDZ Léon biedt plaats aan 18 baby’s en peuters.


Geplande projecten

Het gemeentebestuur gaat van 2020 tot 2025 14,5 miljoen euro investeren. Zo klonk het tijdens de voorstelling van het bestuursakkoord. “We zetten in op duurzaamheid en gaan ons patrimonium renoveren”, zei burgemeester Ward Vergote toen. Men zit goed op schema. Wegens plaatsgebrek in het gemeentehuis op de Marktplaats kocht de gemeente de gewezen Carrefour Market in de Marktstraat. Pas in de volgende legislatuur gaat men het pand slopen en er een nieuw administratief centrum bouwen. Dit jaar vinden wegen- en rioleringswerken plaats in de drukke Nieuwstraat. Het ondergronds brengen van de nutsleidingen is begonnen. Andere straten volgen. Het schoolhuis van basisschool Klavertje Vier in de Roeselaarsestraat wordt gerenoveerd, kostprijs zo’n 330.000 euro. De gemeente investeert ook 250.000 euro in de bouw van een uitkijktoren op het gewezen Dadipark, de provincie voorziet 200.000 euro.


Grootste miskleunen

Zoveel jaar later hebben de twee atletiekclubs Dapalo en VAD Dadizele nog altijd geen atletiekpiste. Een tiental leden van Vrienden Atletiek Dadizele (VAD) voerden in oktober 2016 (!) voor aanvang van de gemeenteraad een ludieke actie aan de ingang van het gemeentehuis in Moorslede. Toen al haalde burgemeester Ward Vergote aan dat de gemeente op zoek was naar een stuk grond en dat wordt telkens maar herhaald. Een ander aanslepend dossier is de ontwikkeling van het gewezen Dadipark. Er werd van meet af aan gesteld dat dit een lang proces zou worden. De gemeente is geen eigenaar van de meeste gronden. En dan zijn er nog de Trage Wegen. In de vorige legislatuur was er daarover al verdeeldheid binnen de meerderheid. Het beleidskader Trage Wegen zorgt ook nu weer voor heisa. In Dadizele en Slypskapelle zorgt de wateroverlast voor ergernis. Hiervoor wijst de burgemeester terecht naar de provincie.


Het rapport

De bestuursmeerderheid krijgt halfweg een voldoende. Voor de meeste discussie – al dan niet terecht – zorgt de persoon van burgemeester Ward Vergote. Eerst maakte de voltallige oppositie heisa, omdat hij volgens hen voor zijn beurt werd gevaccineerd. De burgemeester weigerde uitleg te geven omwille van de privésfeer en het medisch geheim. En eind vorig jaar kwam in deze krant aan het licht dat de burgemeester een stuk landbouwgrond in de Millesteenstraat in Dadizele had gekocht en later weer verkocht met een winst van 208.000 euro. Volgens de oppositie had de burgemeester voorkennis dat de landbouwgrond ambachtelijke zone zou worden. De grote vraag: is er sprake van belangenvermenging of niet. Dat moet het onderzoek van het parket uitmaken. (EDB)

Ons oordeel: Voldoende

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.