Gemeenterapport voor Middelkerke: al heel wat gerealiseerd én er volgt nog meer

De ontwikkeling van de sportsite is een van de belangrijkste dossiers van Jean-Marie Dedecker en zijn ploeg deze legislatuur. © Luc Cassiman
Paul Bruneel

Het politieke landschap werd in Middelkerke grondig dooreen geschud en wijlen Janna Opstaele moest plaats ruimen voor Jean-Marie Dedecker. Lijst Dedecker behaalde met 14 zetels op 25 een onverhoopt resultaat, maar sloot toch een bestuursakkoord met CD&V. Hierdoor kwam Dirk Gilliaert (CD&V) het schepencollege van LDD-schepenen versterken. Het huidige bestuur maakte komaf met het verleden, sloeg een andere weg in en kwam met nieuwe ideeën, maar realiseerde ondertussen ook heel wat lopende zaken.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Lijst Dedecker behaalde 14 zetels, Open VLD had 6 verkozenen, CD&V bleef steken op 3 zetels en Groen en N-VA behaalden elk 1 zetel. Voor Lijst Dedecker legden de eed af: Jean-Marie Dedecker, Tom Dedecker, Henk Dierendonck, Natacha Lejaeghere, Chris Niville, Lieve Landuyt, Bianca Ryckewaert, Sandra Van den Bossche, Dirk De Poortere, Eddy van Muysewinkel, Leen Verstraete, Hans Vanheste, Ronny Vangenechten en Marissa Van Boven. Voor Open VLD: Bart Vandekerckhove, Franky Annys, Frederick Spaey, Mario Declerck, Geert Galle en Johan Töpke. Voor CD&V Dirk Gillaert, Francine Ampe-Duron en Katrien Goemaere. Groen: Robin De Lille. N-VA: Anthony Goethaels. Na het overlijden van schepen Eddy Van Muysewinkel werd Dirk De Poortere schepen. Stijn Ryckeboer (Lijst Dedecker) werd gemeenteraadslid, Maaike Vermote (Open VLD) kwam in de plaats van Geert Galle, maar nam in april 2021 zelf ontslag en werd vervangen door Sofie Delrue.

Belangrijkste realisaties

Gedurende de eerste drie jaar van deze legislatuur werd al heel wat gerealiseerd. Toegegeven, een aantal van de realisaties stond al in de startblokken van het vorige gemeentebestuur, maar ze zijn er toch gekomen. Een van de meest opvallende realisaties is de bouw van het nieuwe zwembad. Dit was al voorzien, maar het huidige bestuur heeft er nog een multifunctionele sporthal aan gekoppeld. Ook de nieuwe gemeenteschool in Westende is er gekomen en het ambachtelijk industrieterrein is gerealiseerd. Het containerpark in de Klein Kasteelstraat is een nieuw, modern recyclagepark geworden en het parkeerbeleid werd volledig herzien. Er is ook gestart met de werken aan de Zeedijk in Westende en op de site van het OCMW werden de oude woningen gesloopt en is een nieuw gebouw geplaatst. Dit zijn maar enkele van de doelstellingen die bij het begin van de legislatuur naar voor werden geschoven.

Grootste miskleunen

Het is lang zoeken om een item te vinden dat is geschrapt uit het bestuursakkoord. Zaken die deze legislatuur niet meer gerealiseerd zullen worden, zijn verbonden aan een dusdanig lange administratieve lijdensweg dat de noodzakelijke goedkeuringen niet meer mogelijk zijn. Een ervan is de verkeerssituatie aan Slijpebug. Niet enkel de inwoners van Middelkerke, maar ook de vele toeristen die deze brug over moeten, ergeren zich blauw aan de vele keren dat ze voor een open brug staan. Er zijn nu al enkele goedkeuringen binnen en Middelkerke heeft een eigen voorstel voor een tweede ophaalbrug geformuleerd, maar volgens de burgemeester zal de brug er, naar alle waarschijnlijkheid, niet meer komen deze legislatuur. Ook de ontsluiting van Lombardsijde lijkt nog een lange weg te moeten afleggen, ook al door de nodige goedkeuringen en subsidies die nodig zijn.

Geplande projecten

Hoewel er al heel wat werd gerealiseerd tijdens de eerste jaren van deze legislatuur, zijn er nog heel wat zaken die in de pijplijn zitten de komende drie jaren. Vooreerst is er de bouw van het nieuwe casino dat van start is gegaan en tegen 23 december 2023 moet af zijn. Er komt ook een nieuw gemeentehuis op de plaats waar het oude zwembad nu nog staat op het marktplein. Het huidige beschermde gemeentehuis zal een andere functie krijgen en het MAC wordt met de grond gelijk gemaakt en op die plaats komt een volledig nieuwe invulling met parkfunctie en bewoning. Op de site van het OCMW komt een park en waar in het verleden de zendmasten stonden wordt eveneens een park aangeleg. Op het sportpark komen padel- en tennisvelden en er wordt werk gemaakt van de heraanleg van de Spermaliestraat. Aan plannen voor de komende jaren is er zeker geen gebrek.

Het rapport

Het gemeentebestuur heeft de afgelopen drie jaar al heel wat punten van het bestuursakkoord gerealiseerd. Wat nog niet voltooid is, staat op de to do-lijst en de verstandhouding tussen de twee coalitiepartners lijkt nog steeds optimaal. Jean-Marie Dedecker heeft zich van brullende, nationale politicus ontpopt tot een burgemeester van het volk. Hij promoot de gemeente waar het kan en deinst er niet voor terug om initiatieven te nemen. Denk maar aan de terrassen op de zeedijk of de commentaar die hij gaf op het niet toelaten van volk op het BK veldrijden. Hij kan steeds rekenen op zijn politieke achterban en partners en verkreeg de sympathie van de bevolking. Middelkerke is op de kaart gezet en er volgt nog meer. Ook de oppositie werkt constructief mee aan het welzijn van de gemeente.

Ons oordeel: Onderscheiding

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.