Gemeenterapport voor Maldegem: veel plannen maar weinig realisaties

De gouverneur van Oost-Vlaanderen floot de meerderheid terug bij de aankoop van een waterziek stuk grond naast het sportterrein. V.l.n.r.: Oppositieraadsleden Koenraad De Ceuninck (CD&V) en Stefaan Standaert (Groen) die de kat de bel aanbonden. © LV
Redactie KW

Na de verkiezingen van 18 oktober kreeg Maldegem een nieuwe meerderheid gevormd door Open VLD (9), N-VA (3) en De Merlaan (3). Er werd een nieuw open politieke cultuur aangekondigd maar noch de oppositie (CD&V met 7 raadsleden, Groen met 3, en VB met 1), noch de bevolking hebben daar tot op heden veel van gemerkt.

Omdat Open VLD onverwacht de grootste partij werd mocht zij met Bart Van Hulle de burgemeester en drie schepenen leveren. N-VA kreeg twee schepenzetels en de voorzitter van de gemeenteraad. De Merlaan die bij de meerderheid werd genomen om de omvang van de meerderheid te versterken mocht met een van haar verkozenen de schepen van Financiën en de voorzitter van de bijzondere Sociale Dienst (vroeger OCMW) leveren. In de laatste maanden van 2021 kwam in de gemeenteraad een stoelendans opgang. Schepen Rudi De Smet (N-VA) kondigde zijn ontslag uit het schepencollege en de gemeenteraad aan. Zijn opvolger is nog niet aangeduid. Zijn partijgenote Katlijne De Kesel diende ook haar ontslag als raadslid in. Ook voor haar wordt nog een vervanger gezocht. Bij de Merlaan namen zoals bij de verkiezingen was aangekondigd na drie jaar Marleen Van den Bussche en Geert De Roo ontslag. Zij werden opgevolgd door Hilde Versluys en Stefaan Heyndrikx. Bij Open VLD leverde Peter Van Hecke uit onvrede met het gevoerde beleid zijn schepenzetel in. Hij blijft hoewel hij uit het partijbestuur werd gezet nog altijd deel uitmaken van de fractie in de gemeenteraad. Hij wordt als schepen opgevolgd door Kiran Van Landschoot. Na een discussie met haar partijgenoot en burgemeester nam Annuska Van Hoorebeke ontslag uit de gemeenteraad Voor haar wordt bij Open VLD nog naar een opvolger gezocht.

Belangrijkste realisaties

De nieuwe meerderheid had aangekondigd dat zij de oppositie bij alle belangrijkrijke dossiers zou betrekken. Het duurde echter lang voor het beleidsplan met daarin de 12 werken van Maldegem waaronder een nieuwe jeugdsite, een nieuw cultureel centrum in het centrum van Maldegem, een nieuwe ontmoetingsplaats in Kleit en een dossier voor een treinverbinding tussen Maldegem en Gent, bekend werd gemaakt. De informatie omtrent die 12 werken was zo miniem dat niemand zich enig beeld van de omvang en de kostprijs van die investeringen kon voorstellen. In zijn streven naar een efficiënter beleid heeft het schepencollege wegens te duur al enkele samenwerkingsovereenkomsten met de regio, waaronder Woonwijzer en Comeet, verbroken. Het weekblad Vrij Maldegem werd, voor een stevige prijs, het officiële infoblad van de gemeente waardoor in dat blad geen politieke artikels meer mogen verschijnen Met een beperkte delegatie van het schepencollege werd onderhandeld over de overdacht van de gemeenteschool De Kruipuit aan het GO Meetjesland en de aankoop van een stuk grond in de Katsweg bij dezelfde onderwijsinstelling. Op de resultaten van de meeste projecten uit de twaalf werken van Maldegem is het nog even wachten. Die zitten nog in de ontwerpfase.

Grootste miskleunen

Terwijl de burgemeester in alle stilte onderhandelde over de overdracht van de school op de Kruipuit en de aankoop van een stuk grond in de Katsweg onderhandelde hij ook met de eigenaar van een stukje grond dat aan het sportterrein Meos in de Bloemestraat paalt. De burgemeester zag die aankoop als de enige mogelijkheid om het huidig sportterrein nog uit te breiden. In het verleden hadden de huidige en de vorige eigenaars geweigerd om dat perceel aan de gemeente te verkopen. Bij de oppositie schrokken ze zich vorig jaar een aap toen de aankoop van dat perceel op de dagorde van de raadszitting stond. Zij schrokken nog meer toen zij de prijs (1,2 miljoen euro) hoorde. Die prijs lag verschillende malen hoger dan de prijs die de huidige eigenaar er destijds had voor betaald. Onderzoek had ook aangetoond dat een deel van het perceel waterziek was. Ondanks de kritiek van de oppositie werd de aankoop door de meerderheid goedgekeurd. Er werden al plannen gemaakt voor de uitbreiding van het sportterrein. Groen werd meewarig bekeken toen het tegen deze aankoop in beroep ging bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen. Tot de verbazing van de meerderheid schaarde de gouverneur zich achter de argumenten van Groen en werd de beslissing teruggefloten. Het schepencollege moest de overeenkomst die het met de eigenaar had afgesloten ongedaan maken.

Geplande projecten

Terwijl de vorige bestuursploeg een investeringsstop had ingevoerd waardoor de gemeenteschuld met meer dan een derde kon dalen heeft de huidige bestuursploeg een aantal investeringen in zijn Twaalfwerken van Maldegem opgenomen waarvoor fors zal moeten geleend worden. De aanleg van de nieuwe jeugdsite met een speelplein een grote evenementenhal, een nieuw jeugdhuis en lokalen voor de Jeugdbewegingen en het nieuw cultureel centrum zullen net als de inrichting van de nieuwe ontmoetingsplaats in Kleit nog in deze bestuursperiode gerealiseerd worden. Dit zal volgens de oppositie de schuldenberg van de gemeente met 50 miljoen euro doen stijgen. Daarmee zal Maldegem tegen 2025 in de kop van de lijst van steden en gemeenten staan met het hoogste bedrag aan schulden per inwoner. De eerste drie jaar heeft de meerderheid gebruikt om plannen te maken die ze de komende drie jaar wil realiseren.

Het rapport

Van een betere samenwerking met de oppositie en een grotere openheid naar zowel de oppositie als de bevolking zoals die bij het begin van de bestuursperiode werd aangekondigd is nog altijd niet veel te merken. Ook de verhouding met het personeel is er de laatste jaren niet op verbeterd. Bewijzen daarvan zijn het vertrek van de algemeen directeur en het vertrek van personeelsleden op belangrijke posten. Positief is de manier waarop het schepencollege de pandemie in de gemeente heeft aangepakt. Ook op het vlak van armoedebestrijding heeft bestuur met onder meer zijn zomerklassen, AanZet (financiële adoptie van leerlingen uit kansarme gezinnen) en de sociale winkel Philemon waar kansarmen tegen grote kortingen inkopen kunnen doen, heeft het bestuur een grote stap vooruitgezet. Minder gelukkig zijn dan weer de adviesraden. Die voelen zich buitenspel gezet met de oprichting van de Wijzenraad door het bestuur. Die raad moet nu in plaats van de adviesraden advies geven aan de gemeente. Sommige leden van die raad noemen zich nu al de ‘raad der dommen’. Het schepencollege dat de lijnen voor het beleid uittekent, heeft zeker goede ideeën en bedoelingen maar het is er nog altijd niet in geslaagd om die goede ideeën en bedoelingen over te brengen naar de bevolking.

Ons oordeel: gebuisd

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.