Gemeenterapport voor Kortrijk: Stadscoalitie dreigt stil te vallen, het tempo mag gerust opnieuw wat hoger

De trambus tussen het station en Hoog Kortrijk via de Doorniksewijk werd op de lange baan geschoven en komt er zeker niet voor 2024. Een studie van 600.000 euro ten spijt. In het bestuursakkoord was in 2019 nog 6 miljoen euro voorzien voor de realisatie. © JVGK a-JVGK
Olaf Verhaeghe

Met Vincent Van Quickenborne die het burgemeesterschap inruilde voor een ministerportefeuille, verloor het stadsbestuur een belangrijke hoofdrolspeler. In combinatie met de coronacrisis bleef ook de schwung iets te vaak weg uit Kortrijk. De komende drie jaar moet wat beloofd en aangekondigd werd, er effectief komen. En daarvoor zal het tempo weer hoger moeten.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Na de verkiezingsoverwinning voor het Team Burgemeester van Vincent Van Quickenborne vond de Stadscoalitie met ook SP.A (intussen Vooruit, red.) en N-VA elkaar vrij snel opnieuw. Vooral die laatste moest echter inboeten, ten voordele van oppositiepartijen Vlaams Belang (meteen met vijf!) en Groen. Ook CD&V – niet langer 4.0 – kreeg klappen.

Zowel in het schepencollege als de gemeenteraad veranderden veel gezichten. Burgemeester Van Quickenborne is sinds oktober 2020 minister van Justitie en werd in Kortrijk vervangen door Ruth Vandenberghe, tot dan zevende schepen. Die positie is ingenomen door Stefanie Demeyer. Arne Vandendriessche, vertrouweling van Q en vaak genoemd als opvolger, zwaaide af omwille van professionele redenen. Hij werd vervangen door Wouter Allijns als schepen en Dieter D’Alwein als raadslid. Zitten niet langer op de gemeenteraadsbanken: oud-CD&V’ers Stefaan De Clerck, Christine Depuydt en Alain Cnudde ten voordele van de vrij actieve Benjamin Vandorpe, Carol Leleu en Mia Cattebeke. Jacques Demeersseman keerde de Vlaams Belang-fractie de rug toe en zetelt als onafhankelijke.

De belangrijkste realisaties

Vooraf felbesproken, maar intussen vrij algemeen aanvaard: de fietszone in het centrum van de stad en een aantal deelgemeenten in combinatie fietssnelwegen en andere zachte verbindingen. Het stokpaardje van schepen Axel Weydts (Vooruit) kwam er vanaf de zomer van 2019 en veranderde de stad enorm. Ook de verdere uitrol van het 30 per uur-principe in de kernen en het gebruik van al lang aangekondigde trajectcontroles zijn er gekomen.

In de zomer van 2019 werd de fietszone - de eerste van het land - in gebruik genomen.
In de zomer van 2019 werd de fietszone – de eerste van het land – in gebruik genomen. © a-KDS

Op cultureel gebied zijn er forse stappen gezet in de voorbereiding voor de kandidatuur Culturele Hoofdstad van Europa, op sportief vlak moet het opgestarte United Spurs-verhaal de levendige topsportdroom waarmaken. Het terrasplan XXL, deels onder druk van de coronamaatregelen, blijkt een schot in de roos.

Verder is er groen licht voor de bouw van het woonzorgcentrum Sint-Jozef langs de Condédreef, met 34 miljoen euro het grootste project van deze bestuursperiode. Ook de verhuizing van de Deelfabriek naar de oude brandweerkazerne komt er. Die kazerne wordt daarvoor grondig omgebouwd. En de restauratie van het Begijnhof is achter de rug.

Intern werd de stadsorganisatie helemaal op punt gezet. De afscheidnemende algemeen directeur Nathalie Desmet kreeg daarvoor recent nog terecht de pluimen op haar hoed.

De grootste miskleunen

Van de overdekte markthal of de ambitieuze heraanleg van het Casinoplein is intussen geen spoor meer in de plannen. Beide projecten werden geschrapt. Ook de 600.000 euro voor de trambusstudie blijkt weggesmeten geld: de droom om het station en ‘t Hoge via een trambuslijn met elkaar te verbinden, blijft voorlopig een utopie. Verder is er de politieke bocht rond de parking Texture die niet wordt gebouwd, maar waar de stad wel bijna 1 miljoen euro voor moet betalen.

En zijn er de vele vraagtekens rond de containerparken. Kortrijkzanen moeten naar het grote IMOG-park in Harelbeke ondanks de belofte in het bestuursakkoord om één centraal nieuw containerpark te voorzien. Ook rond Kortrijk Spreekt bleef de kritiek niet stil: niet alleen werd het digitale referendum een flop, in dossiers als dat van het detentiehuis op Hoog Kortrijk of de Driekerkenstraat in Bissegem wezen inwoners het bestuur luidkeels op het gebrek aan inspraak en participatie.

De geplande projecten

De heraanleg moet van het historisch hart van Kortrijk een nieuwe trekpleister in de binnenstad maken. En er is het nieuwe museum in de Groeningeabdij en de vernieuwing van de Schouwburg. De verdere verlaging van de Leieboorden en de passantenhaven staan eveneens op de agenda. Verder is het uitkijken naar verschillende projecten in de deelgemeenten, onder meer dat van de veelbesproken Driekerkenstraat in Bissegem en wachten we op verdere stappen in het kanaaldossier Bossuit-Kortrijk en de zone rond de E17 tussen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost.

Op vlak van groen zal moeten blijken of de ambities rond 100 hectare nieuwe natuur en bos gehaald worden. In het winkelwandelgebied moet de vergroening en opfrissing de komende jaren absoluut vorm krijgen. Op sportief vlak wordt vooruitgang verwacht in het stadiondossier van KV Kortrijk en een aantal nieuwe sporttakken zoals het golfterrein en de padelvelden.

Het rapport

De flitsende vibe die de Stadscoalitie in haar eerste termijn terugbracht in de stad, lijkt te zijn gaan liggen. Het wordt zaak om in het tweede deel van de bestuursperiode opnieuw tempo te vinden. De coronacrisis zette heel wat projecten noodgedwongen on hold, maar er zijn nog iets te veel (dure) dossiers vol onzekerheden.

De lokale aanpak van de coronasituatie zag er wel goed uit. Niet alleen pakte de stad op eigen initiatief fors door wanneer het nodig bleek, ook kan het bestuur met de lokale contactopsporing, een succesvol Vaxpo en het scorende Terrasplan XXL positief terugblikken. De oppositie van Vlaams Belang is luid en vaak fel, Groen en zeker CD&V zetten stappen vooruit in hun rol. Ze moeten daarvoor wel de kans krijgen van het bestuur én die kansen ook buiten de raadszaal durven grijpen. De gemeenteraad zelf blijft te veel praatbarak.

Ons oordeel: voldoende maar blijf aandacht

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.