Gemeenterapport voor Koekelare: goede punten voor team dat perfect op schema zit

De restauratie van het gemeentehuis werd in juni 2020 voltooid. (foto Coghe) © Foto Coghe
Carl Bruneel
Carl Bruneel Medewerker KW

Halfweg de legislatuur lijkt het Koekelaarse gemeentebestuur de ambities in het bestuursakkoord waar te maken. Zo werd de restauratie van het gemeentehuis voltooid en werd grond aangekocht voor een nieuwe verkaveling in de Hovaerestraat waar 45 woningen moeten verrijzen. Ook de realisaties die dit en volgend jaar gepland zijn, zitten op schema. Volgend jaar staat onder meer de renovatie van sporthal 1 op de planning en start het wegenproject Oostmeetstraat-Catstraat-Lekestraat. De zoektocht naar een nieuwe locatie voor het jeugdhuis blijft dan weer een pijnpunt.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Sp.a reef 10 van de 19 zetels binnen. Ondanks die absolute meerderheid ging het huidige Vooruit een coalitie met Open Vld aan, het gevolg van een voorakkoord tussen beide partijen. Open Vld behaalde 3 zetels waardoor er een meerderheid van 13 zetels is. CD&V strandde op 5, terwijl N-VA 1 zetel binnenhaalde.

Open Liberaal met voormalig Open Vld-raadslid Henk Dejonghe als lijsttrekker behaalde geen zetel. Henk verdween daardoor na 18 jaar uit de raad. Ook Koekelare Vooruit van Marc Devrome bleef zonder zetel. Hij was tot eind 2018 schepen voor N-VA en werd opnieuw voorgesteld als N-VA lijsttrekker, maar werd vervangen door Jolien Lootens waarop de oud-schepen als lijsttrekker van Koekelare Vooruit naar de kiezer trok.

Jolien Lootens werd de enige verkozene voor N-VA, maar zetelt voortaan als onafhankelijke. Er is maar 1 wissel: Marnix Demey (CD&V) nam in maart 2020 het zitje in van partijgenoot Paul Jonckheere.

Belangrijkste realisaties

Het bestuur heeft een flink aantal investeringen die in de eerste 3 jaar gepland stonden, kunnen realiseren. Zo kreeg de technische dienst een nieuw onderkomen, een investering van 1,5 miljoen euro. Daarnaast werd ook de renovatie van het gemeentehuis gerealiseerd. Het restauratiedossier werd al in 2013 ingediend, maar pas eind 2018 werd door de Vlaamse overheid een subsidie toegekend. Die bedroeg 735.000 euro op een kostprijs van een goeie 1,1 miljoen.

Verder werd met de pastorale eenheid en de kerkfabriek een akkoord bereikt rond de herbestemming van de kerk op de Mokker tot socio-cultureel ontmoetingscentrum, al zal dat nog een onbestemd aantal jaren duren. Ook de aankoop van gronden voor de aanleg van een verkaveling tussen de wijk De Brakke Grond, de Hovaerestraat en de Ringlaan, goed voor 895.000 euro, werd gerealiseerd. Er komen 45 nieuwe woningen. De infrastructuurwerken starten dit jaar.

Grootste miskleunen

Echt grote miskleunen kunnen het bestuur niet aangewreven worden. Geen enkel project werd immers definitief afgevoerd. Wel werden een aantal investeringen doorgeschoven omdat de gemeente wacht op subsidies. Zo was het restauratieproject voor de onderwijzerswoning in Bovekerke voorzien voor 2020. De werken konden niet uitgevoerd worden omdat het wachten is op de toekenning van de subsidieaanvraag door Vlaanderen, die al uit 2014 dateert. Die subsidie bedraagt 295.000 euro.

Ook het project Dorpsstraat, gepland voor 2023, wordt bijna zeker verschoven. Onder andere de riolering wordt er vernieuwd. Hier is het wachten op subsidies van de Vlaamse Milieu Maatschappij.

Enige miskleun is de zoektocht naar een locatie voor jeugdhuis Den Deugniet. Dat kreeg in september 2019 een nieuwe stek boven café El Passo. Na 1 jaar werd het huurcontract ontbonden. Het bestuur zoekt een nieuwe locatie.

Geplande projecten

Het bestuur zit goed op schema voor de uitvoering van de meeste projecten. Zo zal het project Oostmeetstraat-Catstraat-Lekestraat waarbij een gescheiden riolering en een veilige fietsverbinding tot aan de grens met Leke wordt aangelegd dit voorjaar starten.

Ook de renovatie van sporthal 1 kan zoals gepland starten in mei dit jaar. De aanleg van een fietspad langs de Zandestraat en de Schouttetenstraat, voorzien voor 2021, heeft dan weer vertraging opgelopen. Het project zou in april/mei in aanbesteding gaan.

Ook het project waarbij de riolering in de Sterrestraat, een stuk Brugse Heirweg en in het Hoogkwartier vernieuwd wordt zal in 2023 kunnen doorgaan. Verder zit ook de realisatie van de verkaveling Hovaerestraat op schema. De onderhandelingen voor grondaankopen voor de aanleg van een fietspad langs de Werkenstraat starten dit jaar. De aanleg is voor 2023. De renovatie van de vroegere rijkswachtkazerne is voor 2024.

Het rapport

Het bestuur realiseerde het grootste deel van de belangrijkste projecten voor 2019, 2020 en 2021. Enkel de renovatie van de onderwijzerswoning in Bovekerke en het fietspad langs de Zande- en Schouttetenstraat werden niet gerealiseerd. Voor beide projecten is er nog geen startdatum.

Als we de investeringen voor 2022 en 2023 bekijken, stellen we vast dat enkel voor het fietspad langs de Werkenstraat en het project Dorpsstraat (allebei gepland in 2023) nog geen uitvoeringsdatum vastligt.

De vruchteloze zoektocht naar een nieuw onderkomen voor het jeugdhuis blijft aanslepen. Vooruit en Open Vld lieten in hun beleidsnota weten het jeugdhuis een nieuwe kans te willen bieden, maar het blijft zoeken naar een locatie.

Ons oordeel: Onderscheiding

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.