Gemeenterapport voor Knokke-Heist: betaalbare woningen blijven een uitdaging

In het kader van de internationale profilering mag het gemeentebestuur trots zijn op de start van het WK tijdrijden op de weg op het strand ter hoogte van het casino in september vorig jaar, het eerste groot evenement van Piet De Groote als burgemeester. © Belga
Piet De Ville

Dé gebeurtenis in politiek Knokke-Heist de voorbije drie jaar is het overlijden van burgemeester Leopold Graaf Lippens in februari vorig jaar en diens opvolging door Piet De Groote. Na het bekomen van de schok ging de bestuursploeg verder met de uitwerking van de meerjarenplanning. In de helft van de legislatuur kan teruggeblikt worden op nieuwe infrastructuur en openbare werken, zoals het nieuwe sport- en voetbalcomplex en de heraanleg van straten en pleinen. De bestuursploeg wil verder de kwalitatieve, mondaine uitstraling behouden, maar tegelijk ook betaalbare woningen voor de eigen jonge gezinnen.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

De voor Leopold Lippens en zijn lijst Gemeentebelangen bijzonder succesvol verlopen gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 – met 70 procent van de stemmen –resulteerden voor de absolute meerderheidsfractie in 25 van de 31 zitjes. Burgemeester Lippens zelf haalde een monsterscore van 7.420 stemmen. Voor N-VA was het resultaat een bittere pil want van de 7 zitjes bij de vorige verkiezingen hield de partij er slechts vier over. Het kartel Groen/sp.a kreeg van de kiezer één zetel. Vlaams Belang maakte met één zetel een comeback in de gemeenteraad. Dé belangrijkste gebeurtenis van de voorbije drie jaar was uiteraard het overlijden van burgemeester Leopold Lippens. Met een erg sterke score van 3.495 stemmen werd al vlug duidelijk dat Piet De Groote de sjerp zou overnemen. In het kader van vernieuwing en verjonging gaf Philippe Vlietinck eind 2021 zijn schepenzetel door aan de 27-jarige Astrid Mestdach.


Geplande projecten

In de tweede helft van de legislatuur worden nog een pak grote infrastructuurwerken verder uitgerold of opgestart. Zo wordt het stadsrandbos van 27 hectare, tussen Lakeside en Duinbergen, verder uitgewerkt. Wat deelgemeente Heist betreft wordt et spectaculaire woonproject Hoost op het Maes- en Boerenboomplein, met felle kleuren en opmerkelijke vormen, gerealiseerd en de Heldentorens worden verder afgewerkt. De heraanleg van de Natiënlaan wordt verder afgewerkt en daarbij zou de grote rotonde ter hoogte van de voormalige Far West al eind februari klaar moeten zijn. In Ramskapelle komen er in samenwerking met Vivendo twintig bijkomende sociale woningen en ook het nieuwe woonproject Keuvelwijk zou gerealiseerd worden tegen 2024. Vanaf 2023 wordt een nieuw jeugdcentrum gebouwd nabij het station van Heist. Ook de heraanleg van het Gemeenteplein, het Verweeplein en de Lippenslaan staan op het programma.


Belangrijkste realisaties

Het gemeentebestuur zette deze legislatuur in met de uitrol van een indrukwekkende reeks openbare werken. Onder meer de Heistlaan, de Duinbergenlaan, het Burgemeester Frans Desmidtplein en het Astridplein kregen een grondige facelift. Ook de opening van het Burgemeester Graaf Leopold Lippens sportpark en het hockeycomplex zijn mooie realisaties. Verder werd op bedrijventerrein ’t Walletje in Westkapelle de vierde fase opgestart waardoor daar een twintigtal nieuwe bedrijven en een nieuwe veiligheidspost voor de brandweer bij komen. In het kader van de internationale profilering mag het gemeentebestuur ook trots zijn op de start van het WK tijdrijden op de weg op het strand ter hoogte van het casino. Ook het nieuwe parkeerplan met geautomatiseerde parkeergeleiding en automatisch systeem voor parkeerretributies is een pluim die het gemeentebestuur op de hoed mag steken.


Grootste miskleunen

De bevolking in Knokke-Heist lijkt erg tevreden over het bestuur en écht grote miskleunen zijn er dan ook niet te bespeuren. Heikel punt blijft wel het vinden van een evenwicht tussen het behoud van het mondaine karakter van de badplaats en de betaalbaarheid van de woningen voor de eigen jonge gezinnen. Zo is het nog maar de vraag of de woningen in het woonproject nieuwe Keuvelwijk effectief wel zo betaalbaar zullen zijn als wordt voorgesteld.

Een kennelijk bijzonder moeilijk dossier is dat van een nieuw of te vernieuwen casino-kursaal aan de Zeedijk in Knokke. Daar is intussen al zo’n twintig jaar sprake van en heel wat ideeën en ontwerpen kwamen naar voren. Wordt het een restauratie of een nieuwbouw? Het gebouw zoals het er nu staat is duidelijk op. Een nieuwe of vernieuwde evenemententempel zou voor de horeca en de toeristische ondernemers een echte boost kunnen zijn.


Het rapport

Ondanks de coronacrisis werden in de eerste drie jaar van de legislatuur al heel wat projecten gerealiseerd, zeker op vlak van infrastructuur en openbare werken. De beleidsploeg begon met erg grote ambities aan de legislatuur en lijkt vastbesloten die tijdig te realiseren. De nieuwe burgemeester Piet De Groote lijkt niet ongevoelig voor de kritiek over de dure woningprijzen – die het moeilijk maken voor jonge Knokke-Heistenaars om in de eigen gemeente te blijven wonen – en probeert het accent meer te leggen op betaalbaarheid, onder meer door het afremmen van vakantiehuizen. Een moeilijk punt blijft het dossier van het casino, waar nog steeds geen duidelijkheid over is. Maar daar zou in het voorjaar van 2022 over gecommuniceerd worden.

Ons oordeel: Onderscheiding

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.