Gemeenterapport voor Ichtegem: Grote projecten opgestart, maar uitvoering blijft uit

Op de Site Bruwier gaat men het oude gemeentehuis afbreken en vervangen door een nieuwbouw met een sociale functie. (foto Coghe) © Foto Coghe
Rudi Ilegems
Rudi Ilegems Medewerker KW

Het beleidsplan, drie jaar geleden voorgesteld, voorziet in een aantal grote investeringen, ten belope van om en bij de 31 miljoen euro. Daarvoor zou het bestuur een aantal leningen afsluiten. Hoever staat het bestuur nu, halverwege de legislatuur, met haar plannen?

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Voor de CD&V, op dat moment al 24 jaar aan de macht, liepen de verkiezingen uit op een sisser. De CD&V bleef dan wel de grootste partij met 29 procent en haalde zelfs een betere score dan in 2012, maar ook Liberaal 2018 scoorde fors beter.

WIT, de derde grootste partij, ging er maar licht op achteruit. De drie grootste partijen haalden elk 7 zetels. De bestaande coalitie tussen CD&V en WIT werd ingeruild door de nieuwe coalitie met Liberaal 2018 en WIT. Beide partijen zijn even groot. Het is de reden waarom het burgemeestersambt gedeeld wordt tussen Jan Bekaert en Lieven Cobbaert. Cobbaert draagt sinds 1 januari de burgemeesterssjerp.

Magali Segers (Liberaal 2018), die in het najaar van 2021 om gezondheidsredenen afhaakte, werd vervangen door Geert Vandaele. Ook raadslid en ex-schepen Koen Pattyn en Isabel De Ceuninck verdwenen uit de gemeenteraad en werden vervangen door Katia D’Hoore en Koen Gadeyne.

Belangrijkste realisaties

Participatie werd bij het begin als een van de speerpunten naar voor geschoven. Zo begon het nieuwe bestuur met het betrekken van de bevolking in haar beleid in 2019 met een Café College. Het bleef, wellicht door de pandemie, tot die ene keer. Voor de herinrichting van de markt werd een heus participatieproject uitgetekend.

Vrijwel alle grote aangekondigde projecten werden opgestart. Het gaat dan over de Site Bruwier, de herinrichting van de markt in Ichtegem en de Jeugdsite in Eernegem. Dat alles had het bestuur sneller willen zien gebeuren, maar corona slorpte heel wat tijd en energie op. In Bekegem werd grond aangekocht om er bijkomende parkeerplaatsen aan te leggen en het gemeentebestuur wil de dorpskern opwaarderen.

Nog een opvallende realisatie viel op de laatste gemeenteraad te noteren, waar de personenbelastingen voor bepaalde categorieën, waaronder de gezinnen, drastisch verlaagd werden.

Grootste miskleunen

Eind vorig jaar eindigden de werken aan de waterleiding in de Aartrijkestraat. Daarmee zal alle waterellende en overlast nu definitief tot het verleden behoren. Het gemeentebestuur wilde de inwoners trakteren op de goede afloop, want de werken gingen gepaard met veel overlast. Echter, de receptie die werd aangeboden, liep uit op een sisser.

Het wegdek van de Aartrijkestraat ligt er maar mistroostig bij en sommige stukken van het trottoir moeten hersteld worden. Slordig werk eigenlijk en niet iets om vrolijk van te worden. Het bestuur erkent de problematiek en gaat ervoor zorgen dat in de loop van 2022 het wegdek zal worden geherasfalteerd.

De situatie van Huize Mahieu in de Westkerkestraat lijkt muurvast te zitten. Het pand dat eigendom is van de gemeente en erkend is als cultureel erfgoed is aan het verkrotten. Dat, terwijl aan de andere kant, datzelfde bestuur de belastingen tegen leegstand heeft opgetrokken.

Geplande projecten

De komende drie jaar zal het centrum van Ichtegem een grondige gedaanteverandering ondergaan. Het oude gemeentehuis op de Site Bruwier wordt vervangen door een nieuwbouw met een sociale functie. Er komt een socio-cultureel centrum. Het lokaal dienstencentrum en de diensten van het sociaal huis krijgen er hun thuisbasis. Het is dé blikvanger van deze legislatuur waarvoor het bestuur 7,5 miljoen vrij maakt.

Ook de markt van Ichtegem krijgt een nieuwe look. Hiervoor werd 1,1 miljoen euro ingeschreven. De bibliotheek verdwijnt naar het GC De Ster. Naast Ichtegem, wordt er ook fors geïnvesteerd in Eernegem. Zo wordt de GBS ’t Mozaïek verbouwd voor een totaal bedrag van 4,5 miljoen euro en zou er een gloednieuwe jeugdsite komen op het sportcentrum in Eernegem voor een voorzien bedrag van 1,9 miljoen. Ook wordt er werk gemaakt van het gloednieuw containerpark in de Fabriekweg.

Het rapport

Bijna alle aangekondigde grote projecten moeten nog gerealiseerd worden. Alles lijkt in wel gereedheid gebracht en klaar te staan. De komende drie jaar zou er, als alles verloopt volgens de plannen, dus heel wat moeten veranderen. Dit gaat gepaard met forse leningen om alles te financieren.

Toch lijkt het budget van de gemeente niet te zullen ontsporen. Op het einde van de rit zou er een financieel overschot moeten zijn van om en bij de vijf miljoen euro, een status quo ten opzichte van de situatie bij de start in 2019. Wat wel opgebouwd wordt is de leningsschuld. Er werden heel wat kleinere projecten gerealiseerd: de nieuwe voetpaden in de Mitswege, de werken aan het fietsinrijpunt aan de stationspunt, de renovatie van het KSA gebouw, de werken aan de sporthal,…

Ons oordeel: VOLDOENDE

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.