Gemeenterapport voor Diksmuide: de nieuwe Boterhalle wordt komende jaren het speerpunt

Met de uitbouw van de sportsite De Pluimen heeft het stadsbestuur een knappe realisatie verwezenlijkt. © Myriam Van den Putte MVO
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Al op de eerste dag na de verkiezingen hingen er dreigende wolken boven het nieuwe beleidsteam van Diksmuide, na een intussen verworpen klacht van de oppositie rond een vermeende dubbele voordrachtakte. Daarna kon het bestuur dan toch volop aan de slag. Het nieuwe zwembad met sportsite werd al gerealiseerd, terwijl er de komende jaren vooral naar de nieuwe Boterhalle en de afwerking van de langverwachte ringweg gekeken wordt.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

De verkiezingsuitslag in oktober 2018 viel tegen voor CD&V en SP.A-Open met respectievelijk 7 en 4 zetels, te weinig voor de meerderheid die ze in 2012 samen realiseerden. Interne strubbelingen binnen SP.A-Open deden CD&V het geweer van schouder veranderen. Burgemeester Lies Laridon (CD&V) ging in zee met Idee Diksmuide en naast de vertrouwde gezichten van CD&V-schepenen Marc De Keyrel en Martin Obin werd Marc Deprez van Idee Diksmuide eerste schepen. Met CD&V’er Gaby Verstraete werd afgesproken dat hij drie jaar zijn schepenbevoegdheden zou uitoefenen, waarna Greet Dever nu zijn plaats inneemt. Jan Van Acker (Idee) begon vol enthousiasme aan zijn schepenambt, maar werd na zijn plotse overlijden in oktober 2020 opgevolgd door Katleen Winne. Voormalige SP.A-schepenen Kurt Vanlerberghe, Bieke Moerman en Karline Ramboer belandden op de oppositiebanken.

Belangrijkste realisaties

Het nieuwe zwembad is wellicht de meest opvallende realisatie. Het stadsbestuur kan trots zijn op de hele sportsite De Pluimen, want met ook nog een nieuwe sporthal, tennishal, vernieuwde atletiekpiste, padelterreinen en kunstgrasveld scoort het goede punten bij alle sportieve Diksmuidelingen. Een niet geplande realisatie bij de start van de legislatuur was het vaccinatiecentrum in het oude stedelijke zwembad. Samen zetten bestuur, stadsmedewerkers en vrijwilligers hun schouders onder de uitbouw en organisatie van het vaccinatiecentrum. Ook de oppositiepartijen en heel wat Diksmuidelingen toonden daarvoor lof en dankbaarheid en getuigen dat het vaccineren erg vlot verliep. Daarnaast werd ook het oude financiëngebouw in de Woumenweg aangekocht. Daar komt straks het nieuwe politiegebouw.

Grootste miskleunen

Iedereen was opgetogen toen eindelijk de werken van de ring startten, maar snel kwam de teleurstelling omdat de fases elkaar niet snel genoeg opvolgen. Hoewel niet de stad, maar wel het Agentschap Wegen en Verkeer de wegbeheerder is, blijft dit een belangrijk dossier voor Diksmuide. De oppositiepartijen maken zich zorgen over de hoge schuldgraad en structurele uitgaven van Diksmuide en betreuren dat hun opmerkingen al jaren worden genegeerd. Daarnaast klagen ze ook over een gebrek aan participatiemogelijkheden.

De nieuwe bestuursmeerderheid wou het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan van de vorige legislatuur herwerken, maar miste de decretale deadline van mei 2020. Daardoor moest er verder gewerkt worden met een oud plan uit 2005.

Geplande projecten

Het beleidsteam blijft het belang van de verenigingen vooropstellen. De realisatie van het nieuwe ontmoetingscentrum voor Pervijze en de nieuwe Boterhalle in het centrum is essentieel voor een bruisend verenigingsleven. Vooral de Boterhalle had al heel wat voeten in de aarde. Als alles volgens plan verloopt, moet de nieuwe Boterhalle klaar zijn tegen begin 2024, net voor de verkiezingen dus. Nog in 2024 moet de politie van zone Polder hun intrek nemen in het nieuwe commissariaat dat komt op de plaats van het financiëngebouw. Dat gebouw wordt normaal gezien dit jaar afgebroken, al wordt daar vanaf maart eerst nog tijdelijk het vaccinatiecentrum in ondergebracht. Daarnaast wordt er ook uitgekeken naar het nierdialysecentrum en de uitbouw van een polikliniek in het oude zwembad, waardoor een nieuwe stap wordt gezet in het dichterbij brengen van de gezondheidszorg naar de Diksmuidelingen.

Het rapport

Met de uitbouw van de sportsite De Pluimen heeft het stadsbestuur een knappe realisatie verwezenlijkt. Ook het niet geplande vaccinatiecentrum werd vlot op poten gezet. Toch blijven sommige projecten aanslepen, zoals de nieuwe campus voor ’t Saam, grote winkelprojecten in de Woumenweg, de reconversie van de kerken, de hertekening van diverse adviesraden, een herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan… Het recent aangekondigde klimaatplan is voor velen ook teleurstellend: er worden 16.000 nieuwe bomen aangeplant tussen nu en 2030, maar er ontbreekt een degelijk fietsbeleidsplan en over openbaar vervoer en maatregelen voor de landbouwsector wordt met geen woord gerept.

Ons oordeel: Voldoende

Lees hier de rapporten van de andere West-Vlaamse gemeenten

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.