Gemeenterapport voor De Haan: verder werk maken van betaalbaar wonen

De heraanleg in de Vosseslag is in volle gang. © LB
Leen Belpaeme
Leen Belpaeme Medewerker KW

Na drie jaar legislatuur vallen er geen grote miskleunen te noteren in De Haan. Ook oppositiepartij Bewust ziet geen grote probleemdossiers. De partij stelt zich enkel vragen bij het communicatiebeleid van het bestuur. De huidige meerderheid met Vooruit en Open&N-VA wil de komende drie jaar verder werk maken van betaalbaar wonen. In 2020 werd het mobiliteitsplan goedgekeurd en ondertussen is de heraanleg van de Vosseslag in volle gang.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Bewust en Open N-VA behaalden bij de verkiezingen elk tien zetels in de gemeenteraad. De beslissende twee zetels lagen in handen van Vooruit! met Marleen De Soete. Die laatste werd schepen en Kris Steen gemeenteraadsvoorzitter. Naast burgemeester Wilfried Vandaele kregen ook Christine Beirens, Rudi Cattrysse en Marleen Schillewaert-Vercruyce een schepenambt. Nieuwkomers Mathieu Delbarge en Hilde Dhont delen het schepenambt. Mathieu Delbarge zette zich de eerste drie jaar in en wordt nu afgelost door Hilde Dhont. De twee werkten de voorbije jaren al vaker samen op Jeugd en Onderwijs, Sport en Leefmilieu. Door de wissel is het nieuwe schepencollege overwegend vrouwelijk. In de vorige legislatuur waren er heel wat interne strubbelingen. Sinds de start van de nieuwe legislatuur heeft burgemeester Vandaele zijn team op één lijn gezet en wordt er naar de buitenwereld toe telkens collegiaal bestuurd.


Belangrijkste realisaties

Er werden al heel wat punten gerealiseerd of in gang gezet. Inspraak was een belangrijk punt voor het nieuwe bestuur en daar werd meteen werk gemaakt. Onder de titel ‘Uw burgemeester luistert’ belegde het schepencollege al in 2019 in alle deelgemeenten een inspraakvergadering. In april en mei 2021 organiseerde het gemeentebestuur opnieuw vijf inspraakavonden, zij het digitaal. De werken aan de Ringlaan Wenduine van het Vlaams Gewest zijn eindelijk opnieuw opgestart. De fouten van de vorige aannemer zijn hersteld en het dossier werd uit het slop getrokken. Op vlak van openbare werken is de heraanleg van de Vosseslag volop bezig. Op 8 oktober 2020 keurde de gemeenteraad ook een mobiliteitsplan goed. In dit plan vinden we de grote principes wat de verkeersafwikkeling, het parkeerbeleid, fiets- en wandelpaden, enz. betreft. Daarnaast werd ook de restauratie van de gevel van het gemeentehuis al opgestart.


Geplande projecten

Het fietspad tussen De Haan en Nieuwmunster, langs de Grotestraat, komt er zeker deze legislatuur. De vergunning is er, de aannemer is aangesteld en de nodige stroken grond worden verworven. De Vlaamse overheid investeert de komende jaren ook ongeveer één miljoen euro in de herinrichting van de Kerremelkpit en de Persepit en in het dierenparkje van Wenduine. Voor Vlissegem wordt een proefproject voorbereid om ervoor te zorgen dat mensen daar alsnog begraven kunnen worden.

De Haan wil ook verder werk maken van betaalbaar wonen. Er worden hiervoor verschillende instrumenten gebruikt zoals erfpacht, vrijstelling van de onroerende voorheffing, een rollend fonds en kangoeroe- en zorgwoningen. Het goedkeuren eind 2021 van een nieuw premiesysteem, is een begin. De strandtoegang aan de Vosseslag wordt in 2022 ook nog heraangelegd.


Grootste miskleunen

Geen grote miskleunen na drie jaar legislatuur. Ook oppositiepartij Bewust ziet geen grote probleemdossiers. De partij stelt zich enkel vragen bij het communicatiebeleid van het bestuur. Zo beloofde het schepencollege dat iedereen die het gemeentebestuur aanschrijft, antwoord krijgt binnen de 24 uur, maar dat is vaak enkel een bevestiging dat de mail goed ontvangen werd. Vanuit de bevolking komt er ook wat kritiek op de gevolgen voor de Duinenweg in het kader van de heraanleg van de Grotestraat. Het schepencollege heeft hier al de nodige ingrepen gedaan om de veiligheid te verhogen, maar de inwoners van de straat blijven nog misnoegd.

Er zijn ook enkele dossiers waar nog geen duidelijkheid rond is zoals de brandweerkazerne in Wenduine, het recyclagepark en een mogelijke tunnel onder de Nieuwe Rijksweg. Voor deze dossiers is de gemeente afhankelijk van hogere overheden of de hulpverleningszone.


Het rapport

Er werd al heel wat uitgevoerd van het bestuursakkoord dat opgesteld werd bij de start van de legislatuur. De grootste projecten werden in gang gezet of zijn al in uitvoering. Onder meer de Vosseslag krijgt de komende jaren een belangrijke boost. Op toeristisch vlak kon de gemeente haar ambities niet volop uitspelen door corona, maar ook hier werden al stappen gezet om een toekomstvisie te ontwikkelen. Op vlak van inspraak en digitalisering zijn er heel wat initiatieven genomen. Dit schepencollege krijgt dan ook een ruim voldoende. Ook financieel is de gemeente, ondanks de extra uitgaven door corona gezond. Er zullen de komende jaren nog enkele dossiers op de agenda komen zoals de brandweerkazerne, maar niet alle dossiers liggen in handen van het gemeentebestuur.

Ons oordeel: Voldoende

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.