Gemeenterapport voor Damme: eindelijk klaarheid rond toekomst oude rusthuissite?

Een van de grootste aanpassingen voor de inwoners van Damme: de vuilniszakken werden vervangen door containers. (foto DC) © Davy Coghe Davy Coghe
Piet De Ville
Piet De Ville Medewerker KW

Het gemeentebestuur van Damme heeft tijdens deze legislatuur al enkele mooie projecten tot een goed einde gebracht zoals de vernieuwing van OC De Lieve in Moerkerke en de vernieuwde toegang tot Damme centrum via de Dammesteenweg. De herbestemming van de oude rusthuissite in Damme centrum wordt een van de belangrijkste dossiers in de tweede helft van de legislatuur, maar ook andere projecten wachten nog op concrete uitwerking. Het bestuur weet wat haar te doen staat.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Hoewel de jaren en maanden voorafgaand aan de verkiezingen voor CD&V nogal turbulent verliepen, slaagde de lijst onder leiding van burgemeester Joachim Coens er toch in om met bijna 68 % van de stemmen en 16 van de 21 zetels een erg sterk resultaat neer te zetten.

Met maar liefst 2.739 voorkeurstemmen scoorde Joachim Coens zelf bijzonder goed. N-VA moest een zetel inleveren en hield er dus drie over terwijl Damse Belangen, van afgescheurde CD&V’ers Kelly De Sutter en Caroline Debbaut, twee zitjes veroverde. De eerste helft van de legislatuur verliep al bij al rustig. Ann-Sofie Raman (CD&V) verhuisde en werd in de gemeenteraad opgevolgd door Eddie Baert.

Eerste schepen Eveline Van Quekelberghe verraste onlangs wel met de aankondiging dat ze bij de volgende verkiezingen niet meer wil opkomen voor CD&V omdat ze genoeg heeft van de – naar haar eigen zeggen ‘praatbarakken’ – en het gebrek aan daadkracht in haar partij.

Belangrijkste realisaties

Er is duidelijk nog heel wat werk maar een mooi project dat wél al gerealiseerd is, is de grondige vernieuwing van ontmoetingscentrum De Lieve in Moerkerke. Het voormalige schoolgebouw werd omgevormd tot een centrum voor ontmoeting en festiviteiten terwijl ook de bibliotheek er een onderkomen krijgt.

Vlak ernaast kan ook KSA Moerkerke tevreden zijn met haar gloednieuw jeugdlokaal. Ook de vernieuwde toegang tot Damme centrum via de Dammesteenweg – met nieuw breder fietspad, wegversmalling en mooi uitgewerkt poorteffect is in samenwerking met De Vlaamse Landmaatschappij en de provincie een mooi project.

Het stadsbestuur maakte ook effectief werk van een gedifferentieerde afvalophaling, met de fameuze containers, en het bevorderen van de biodiversiteit met onder meer de bijentuin bij de bib in Sijsele en de bloemenbermen. De oude rusthuissite in Damme centrum werd gebruiksklaar gemaakt voor exposities.

Grootste miskleunen

De reconversie van de oude kazernesite in Sijsele tot ‘Wijk van de Toekomst’ blijft bijzonder lang aanslepen. Erg moeilijke onderhandelingen tussen stadsbestuur en ontwikkelaar WVI aan de ene kant en eigenaar Defensie aan de andere kant over het saneren van de sterk vervuilde bodem zorgden al voor veel vertraging.

Burgemeester Coens kondigde in oktober vorig jaar nog aan dat de verkoopakte in februari of maart zou ondertekend worden. Maar de timing werd eerder al een paar keer opgeschoven. Ook de aanwezigheid van vluchtelingen in het opvangcentrum van het Rode Kruis op de site maken snelle vooruitgang in het dossier niet evident.

Vanuit Moerkerke klinkt dan weer veel ongenoegen over het dossier rond verkeersveiligheid in het dorp. De bevolking was voorstander van eenrichtingsverkeer in de Vissersstraat maar het bestuur besliste toch anders. En over het kerkenplan hoorden we ook nog bitter weinig.

Geplande projecten

De herbestemming van de oude rusthuissite in Damme centrum wordt een van de belangrijkste dossiers in de tweede helft van de legislatuur. Burgemeester Coens en zijn team slaagden er in deze legislatuur kennelijk wel in om het dossier op het juiste spoor te krijgen.

Twee consortia – grote groepen met architecten, ontwikkelaars en aannemers – die plannen voorstelden, werden weerhouden. De finale beslissing zou in februari vallen. Bedoeling is om op de site ruimte voor wonen, zacht-commerciële functies, cultuur, ontmoeting en erfgoedbeleving te voorzien.

In Oostkerke starten in maart de riolerings- en wegeniswerken in de dorpskern die minstens een jaar zullen duren. Ook de heraanleg van de dorpskern in het gehucht Den Hoorn komt nog en de vernieuwing van het sportpark in Sijsele zou ook worden opgestart. Nog in Sijsele wordt het afwachten hoe het dossier van de Wijk van de Toekomst verder evolueert.

Het rapport

Het stadsbestuur zal nog een flink tandje moeten bijsteken om tegen het einde van de legislatuur haar doelstellingen te behalen. Heel wat grote projecten wachten nog op concrete uitwerking.

Dossiers als de heraanleg van Oostkerke dorp, waar inwoners klagen over een gebrek aan betrokkenheid, en de ontwikkeling van de Wijk van de Toekomst in Sijsele lopen om uiteenlopende redenen vertraging op. Wat betreft mobiliteit en tegengaan van zwaar verkeer in de woonkernen lijkt het stadsbestuur te talmen of durft het geen keuzes maken; zoals blijkt in Moerkerke.

Aan de positieve zijde werd de infrastructuur voor jeugd, cultuur en ontmoeting opgewaardeerd en worden mooie cultuur-toeristische projecten opgezet. Ook op vlak van milieu en groenbeleid werden mooie zaken gerealiseerd.

Ons oordeel: Voldoende

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier