Gemeenterapport voor De Panne: ‘poging tot staatsgreep’ overschaduwt bijna alles

Cindy Verbrugge en Bram Degrieck: twee protagonisten uit het politieke theater van afgelopen zomer. © OV
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

De ongeziene ‘poging tot staatsgreep’ in De Panne en de daarop volgende vaudeville gaat als een nooit eerder gezien historisch feit in negatieve zin de annalen in. Sommigen hebben er wijze lessen uit getrokken, maar wat gebeurd is, heeft zowel bij de meerderheid als bij de oppositie diepe emotionele wonden geslagen. Qua realisaties valt vooral de depolitisering van het personeelsbeleid op. De komende jaren wil Team Bram onder meer de herinrichting van Vijvers Markey en de nieuwe locatie van de bibliotheek afwerken.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

De Panne-Adinkerke startte met een nieuw beleidsteam vol ambitieuze plannen. Lijst Burgemeester (kartel van socialisten DAS en CD&V) scoorde 10 zetels, evenveel als de nieuwkomers Het Plan-B en de liberale partij ACT!E samen. Cindy Verbrugge (N-VA) haalde 1 zetel en koos voor laatstgenoemden.

De deal hield in dat Bram Degrieck (ex-CD&V-schepen en oprichter van kleuronafhankelijk Het Plan-B) burgemeester werd. Nicolas Luyssen (Het Plan-B), Wim Janssens, Stéphane Buyens en Michèle Vandermeeren (ACT!E) en Cindy Verbrugge (N-VA) werden nieuwe schepenen.

Wegens ontevredenheid over het beleid werden plannen gesmeed om de burgemeester aan de kant te schuiven en Ann Vanheste was zelfs één week burgemeester, maar uiteindelijk won Degrieck het pleit na een juridische strijd. Sommigen omschreven het als een ‘staatsgreep’, anderen als een ‘vaudeville’.

Belangrijkste realisaties

De meest opvallende realisatie valt niet zichtbaar op, maar bleek wel een doorn in het oog van de oppositie, wegens te duur … ‘Team Bram’ heeft zwaar geïnvesteerd in de opstart van een nieuwe managementploeg.

Met de komst van de nieuwe algemeen directeur werd ook een nieuwe structuur geïmplementeerd. Volgens het beleidsteam een absolute must, om de organisatie beter georganiseerd en sneller te doen werken zodat projecten beter worden geleid en sneller gerealiseerd kunnen worden.

Wat wél tot in het straatbeeld toe duidelijk werd gemaakt, is dat communicatie met de burger een speerpunt is. Ook het personeelsbeleid werd gedepolitiseerd. Burgemeester Degrieck is erg trots op deze realisatie waardoor de gemeente over een moderne organisatie beschikt waar personeelsleden beter begeleid worden en kansen krijgen op basis van ervaring en motivatie, en minder op basis van het diploma.

Grootste miskleunen

De grootste misser is de politieke vaudeville van voorbije zomer. Aanleiding waren het ongenoegen en de bezorgdheid van de oppositie over het feit dat er van politieke realisaties nog bijna geen sprake was.

De oppositie ergerde zich ook aan het vele geld dat het beleidsteam uitgeeft aan studies en dure leasingcontracten voor auto’s voor de recent aangeworven directeurs. Allemaal op kosten van de belastingbetaler en de gemeentekas slinkt zienderogen, ook doordat het schepencollege vaak van gedacht verandert.

De oppositie vermoedt dat er extra belastingen volgen om alle studies en projecten te kunnen betalen. Hoewel de lokale politiek door de ‘coup’ belachelijk werd gemaakt, koestert burgemeester Degrieck weinig rancune, maar is hij wel veel politiek vertrouwen kwijtgeraakt in mensen die zich van hun kleinste kantje hebben getoond. Hij stelt wel dat de ploeg sterker uit deze hetze is gekomen.

Geplande projecten

Een aantal projecten heeft door corona vertraging opgelopen, maar het beleidsteam maakt zich sterk dat het nagenoeg het volledige beleidsplan kan realiseren: “Daarop mag de inwoner ons afrekenen over drie jaar”. Veel projecten krijgen hun uitvoering tijdens de tweede helft van deze legislatuur.

Dit voorjaar worden het nieuwe logo, de huisstijl en de communicatiestijl gelanceerd om zo De Panne eigentijds te profileren als een formidabele gemeente om in te wonen en te bezoeken.

De grootste projecten zijn de herinrichting van de Vijvers Markey en de Buurttuin in Adinkerke, de verhuis van de bibliotheek naar de Sint-Pieterskerk en de bouw van het nieuwe toerismekantoor op de site Cordial.

Nog tijdens deze legislatuur wil het bestuur de aanzet geven voor een remake van de Zeedijk. Voorts wordt geïnvesteerd in kinderopvang en wordt een strenger woonbeleid uitgewerkt om huisjesmelkerij te bannen.

Het rapport

Na de wansmakelijke vertoning eind augustus verdient het gemeentebestuur een buis. Dergelijke toestanden doen het vertrouwen van de kiezer in de politiek, dat al wankel is, geen goed. Het is afwachten hoe lang het duurt voor alle wonden geheeld zijn.

Los daarvan moet de organisatie met een nieuw managementteam dat inzet op digitalisering, moderne dienstverlening en efficiënte communicatie stilaan vruchten afwerpen. Behalve de vlotte communicatie naar de burger toe zijn daar nog niet al te veel zichtbare resultaten van te merken.

Er is wel veel energie gestoken in de aanpak van de pandemie en het dossier over de heraanleg van de Dumontwijk. De meeste infrastructuurwerken worden opgestart in de tweede helft van de legislatuur.

Ons oordeel: Gebuisd

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.