Gemeenteraad Wielsbeke legt aantal eigen leden boete op voor bier drinken in ontmoetingscentrum

De betrokken raadsleden verlieten de gemeenteraad. © Frank

De politieke rivaliteit in Wielsbeke werd donderdagavond tijdens de gemeenteraad weer op de spits gedreven. Een gedeelte van de gemeenteraad legde een ander deel een boete op van 500 euro wegens het overtreden van het reglement op het huren van gemeentelijke infrastructuur. Concreet werd in oc Leieland zelf meegebracht bier gedronken… en dat mag niet.

“We kregen terecht een waarschuwing over drankverbruik in oc Leieland, wat volgens de dienst Vrije Tijd niet kan”, geeft schepen Filiep De Vos samen met Daisy Haydon, Ine Callens, Frédéric Depypere, Ellen Rogge, Geert Snoeck en Danny Vanhoutte toe. Ze behoren allen tot het TEAM8710 dat zich afscheurt van de CD&V om onafhankelijk op te komen bij de volgende verkiezingen. “We hebben ons hier dan ook onmiddellijk voor verontschuldigd en aangegeven dat we ons niet bewust waren dat we niet conform het reglement handelden. Tijdens een bestuursvergadering dronken we enkele biertjes die we gewonnen hadden dankzij de vijfde plaats in de quiz van het oudercomité van Ooigem. We wisten niet dat ook bieren die niet op de lijst van Leieland staan niet mochten.”

Eerdere waarschuwingen

Het reglement bepaalt dat wie in overtreding is, een boete van 500 euro kan opgelegd krijgen. “Uit navraag bij de dienst Vrije Tijd blijkt dat er in het afgelopen jaar vijf andere inbreuken op het reglement werden vastgesteld en dat daarbij telkens geoordeeld werd om een waarschuwing te geven in plaats van een boete op te leggen. Het voorstel van die dienst om in ons geval ook geen boete op te leggen, gelet op voormelde verklaring, ligt in dezelfde lijn. Wij staan achter de objectieve beoordeling van inbreuken door de dienst vrije tijd (zonder politiek inmenging) en geloven in de huidige aanpak. Maximaal werken met waarschuwingen en slechts bij herhaling of manifeste overtreding ook daadwerkelijk een geldboete opleggen.”

Oppositie en CD&V leggen boete op

De oppositiepartijen N-VA, U. en Vlaams Belang en ook de CD&V-raadsleden die niet opgenomen worden in 8710 zagen dit anders en stemden in de gemeenteraad dan ook voor het opleggen van een boete. Voor aanvang van het punt verlieten de betrokken raadsleden de gemeenteraad waardoor burgemeester Jan Stevens (CD&V) even de voorzittersfunctie van Frédéric Depypere (CD&V) moest overnemen. Raadslid Guido Callewaert (CD&V) stelde meteen een amendement voor om de boete richting aanvrager van de huur van de zaal, in plaats van de partij, te sturen. Anders zou de boete ook tegen de blijvers bij CD&V uitgesproken worden. “De zaal werd door CD&V gehuurd zonder dat het een CD&V-vergadering is”, legde Callewaert uit. Achtereenvolgens werden het amendement en de boete zelf, door de overgebleven raadsleden, schepen en burgemeester algemeen goedgekeurd.

Moedige zaalwachter

“Zo flagrant in overtreding gaan, is heel jammer”, opperde raadslid Jan De Potter (U.). “Een aanfluiting van de lokale democratie”, was de reactie van Rik Buyse (N-VA) die vond dat gemeenteraadsvoorzitter Frédéric Depypere de eer aan zichzelf moest houden en opstappen als voorzitter. Ook Filip Deneweth (Vlaams Belang) sloot zich bij hen aan. “Ofwel hoor je bij CD&V, ofwel bij de nieuwe partij, maar je kan niet van twee walletjes eten”, liet hij horen. Burgemeester Jan Stevens (CD&V) prees dan weer de moed van de zaalwachter die de zaak heeft aangekaart. De hoop werd bij de overgebleven politici in het halfrond uitgedrukt dat die persoon nu niet geviseerd zou worden.

Rechter en partij tegelijk?

“Wij betreuren dat sommige oppositiepartijen deze inbreuk politiek uitspelen. Wij gaan niet akkoord met het standpunt van U. en N-VA om meer boetes op te leggen. Dat is niet hoe wij met het verenigingsleven willen omgaan”, laat Filiep De Vos nog weten. Wellicht is met het stemmen van de boete de kous nog niet af. Bij aanvang van het punt merkte algemeen directeur Bruno Debrabandere op dat de gemeenteraad zich hier eigenlijk niet over uit kan spreken omdat het een bevoegdheid is van het Algemeen Gemeente Bedrijf (AGB) en meer bepaald het directiecomité hiervan. “Maar ook wij hebben ons huiswerk goed gemaakt”, pikte raadslid Rik Buyse onmiddellijk in. “Dat directiecomité is het schepencollege. Je kan toch geen rechter en partij zijn tezelfdertijd? Daardoor is het aan de gemeenteraad om in volle bevoegdheid te beslissen.” Wordt wellicht vervolgd…

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier