https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Gemeenteraad stelt meerjarenplan voor, oppositie noemt het de doos van Pandora

Kleuterschool Geluveld. © (Foto ZB)
Redactie KW

Tijdens de gemeenteraad kwam de meerderheid met cijfers over het meerjarenplan. De oppositie omschreef het telkens als een lege doos. Nu de cijfers er zijn blijven grote vraagtekens.

Het werd een rumoerige gemeenteraad met soms pittige discussies. Bij de bespreking van de notulen vroeg raadslid Luk Hoflack ( InSamenSpraak) waar het beloofde punt bleef over het arbeidsreglement. Lange tijd kwam er geen antwoord maar plots kwam de uitleg er wel door schepen van personeel Jan Vandoolaeghe ( #team 8980) die verwoordde dat Jens Six (N-VA) betrokken werd bij de oplossing en maar tijd had eind september. Het antwoord zette de toon van de gemeenteraad met de opmerking of de meerderheid nu de kaas gaat halen bij de oppositie.

Schepen van Financiën Koen Meersseman ( #Team 89810) stelde het meerjarenplan voor. “Het is een nooit gezien ambitieus plan met investeringen van 28 miljoen euro, die we hopen te realiseren in deze legislatuur, al zal het moeilijk zijn.” Op het programma onder meer project oude gemeenteschool Beselare (2 miljoen euro), marktplein Geluveld, dringende werken sporthal, buitensporthal Passendale, aanleg skatepark, investering nieuwe energie, eventuele aankoop notariswoning Zonnebeke (725.000 euro), scholenbouw Zonnebeke en Geluveld (6.900.000 euro), bezoekerscentrum Tyne Cote ombouwen villa kasteeldomein tot dienstencentrum…

Raadslid Luc Hoflack was blij de cijfers te horen maar sprak ook zijn spijt uit. “Vele zaken ontbreken, zoals de situatie van de Nonnebossen. Vele investeringen zullen niet gebeuren. In 2023 geen nieuwe schoolgebouwen in Zonnebeke, ook geen in 2025 in Geluveld. Onze overschotten slinken en als er nog overschot zal zijn is het omdat projecten niet worden uitgevoerd.”

De voltallige oppositie noemde het ombouwen van de villa in het kasteeldomein tot dienstencentrum een groot mispunt. InSamenSpraak vroeg dat punt te schrappen en N-VA onderstreepte dat het wettelijk niet kon. N-VA bij monde van Koen Descheemaeker verwoordde het als volgt. “De doos van Pandora is opengegaan maar het is echt een grote joke. Men heeft geen visie en weet niet waar naartoe. Men spreekt van 28 miljoen investeringen, maar dat is niet te realiseren. Men koopt parking van de Sint Lucasschool, maar men had geen 350 000 euro voor de aankoop van het gebouw en zet het muziek op straat.”

Wegdek

Oppositiepartij N-VA vroeg uitleg over het voor de rechtbank dagen van het gemeentebestuur voor schadegevallen veroorzaakt door de slechte staat van het wegdek. Burgemeester Dirk Sioen (#Team 8980) gaf toe dat er twee gevallen waren die zouden voorkomen. “We trekken nu meer geld uit voor het herstel van de wegen en hij riep iedereen op die gevaarlijke plaatsen kende dat te melden. Ook kwam er discussie tussen de meerderheid en N-VA omtrent de dading over de aanstelling van de algemeen directeur. Bij de samenstelling van de jury werden fouten gemaakt.

Een benadeelde kandidaat trok daarop naar de gouverneur en naar de Raad van State. De eerste auditeur van de Raad van State heeft nu recent uitspraak gedaan en de klager in het gelijk gesteld. N-VA vroeg alles te behandelen in openbare zitting en stelde voor dat het college de kosten zou betalen in plaats van de burger. Beide vragen werden verworpen. Raadslid Luk Hoflack uitte meermaals zijn ongenoegen over de werking van de meerderheid. “We steken uren in de studie van de dossiers, die blijkbaar niet gebeurt bij de meerderheid. Als we iets vragen krijgen we gewoonweg meestal geen antwoord. We willen positief meewerken maar krijgen de kans niet. Koen Descheemaeker stelde: “We willen zeker positief zijn en respect tonen ten opzichte van het bestuur maar dat moet je afdwingen door dossierkennis.”

De raad besliste ook 2.500 euro te schenken aan het Rode Kruis voor de watersnood in België in juli 2021. (NVZ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.