Gemeenteraad Poperinge opnieuw online en zonder publiek

© MD
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

Op maandag 29 november om 20 uur heeft de voorlaatste gemeenteraad van het jaar plaats. En omwille van de coronamaatregelen, weerom niet fysiek. Iedereen kan de vergadering wel volgen via de website van de stad.

Er staat heel wat op de agenda. De gemeentelijke dotatie 2022 aan de Hulpverleningszone Westhoek wordt vastgesteld op 834.768 euro. Voor de aanleg van een parkeerstrook langs de Oude Poperingestraat in Watou moet de raad de akten goedkeuren voor aankopen gronden en pachtverbreking.

Voor het Project ‘Poort tot Poperinge’ wordt een akte vestiging erfdienstbaarheid fietspad tussen de Europalaan en Nijverheidsstraat voorgelegd. Aan TPR IMMO nv uit Ardooie werd door het schepencollege een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijvenverzamelgebouw fase 3 op de bedrijvenzone Europalaan afgegeven. In het project wordt ook de afwerking van de fietsverbinding naar de Nijverheidsstraat (omgeving achterkant station) voorzien.

Heraanleg Prof. Dewulfstraat en deel Hoppelandwijk (fase 2). Goedkeuring bestek, plannen, plaatsingsprocedure en raming.

Verkoop van een straat

Het stadsbestuur ontving de vraag van het bedrijf Aviko voor de aankoop van de Nederlandlaan, tussen de Tsjechiëlaan en de Sint-Jansstraat. Deze straat doorkruist hun bedrijfssite op de industriezone Sappenleen en men zou deze site aanzienlijk efficiënter en veiliger kunnen inrichten indien het vermelde deel van de Nederlandlaan niet langer tot het openbaar domein zou behoren.

Van deze opheffing zijn er weinig nadelen te verwachten. Er zijn enkel secundaire uitgangen van andere bedrijven gelegen, aan de achterzijde van hun percelen. De Nederlandlaan speelt bovendien ook geen noemenswaardige rol voor doorgaand verkeer op de industriezone.

De gevel van het Jeugdhuis Den Kouter wordt gerenoveerd, de kosten worden geraamd op 116.300 euro.

Wegmarkeringen in eigen beheer

Isabel Sticker (Open VLD): “Vanuit onze fractie zullen we voorstellen om het aanbrengen van wegmarkeringen, zij het misschien gedeeltelijk, in de toekomst in eigen beheer uit te voeren. We beseffen dat dit meer is dan enkel de investering in een machine. Er is een opleiding nodig en de veiligheidsvoorschriften zijn niet min. Maar we horen bij de technische dienst dat er al lang ongenoegen is om externe aannemers ertoe te brengen de bijkomende lijst met bijvoorbeeld het schilderen van een extra zebrapad, te laten uitvoeren. De uitvoerders zouden ook vooral gefocust zijn op het uitvoeren van kilometers, en bijkomende werken worden veelal minachtend behandeld.”

(AHP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.