Gemeenteraad keurt Masterplan voor dorp Sint-Lodewijk unaniem goed: Werken aan toekomst van ‘Oes Sellewie’

De Olieberg werd door de Sellewieties genomineerd als mooiste uitzicht van het dorp. (Foto DRD)
Rik Devos
Rik Devos Medewerker KW

De gemeenteraad heeft unaniem het licht op groen gezet voor het masterplan DNA van het dorp Sint-Lodewijk. Talrijke acties zijn erin opgenomen en bepalen hoe ‘Sellewie’ er op korte, middellange, lange of heel lange termijn zal uitzien.

Dat de gemeente Deerlijk wil inzetten op de herwaardering van haar kernen en meer kwaliteit wil realiseren in de publieke ruimte, is al langer dan vandaag bekend. De herinrichting en vernieuwing van de dorpskern van Sint-Lodewijk (of ‘Sellewie’ in de volksmond) staat daarbij hoog op de agenda. Met een DNA-masterplan, dat met hefbomen in de publieke ruimte de identiteit van het dorp in kaart brengt, verder versterkt en uitdraagt, hoopt de gemeente van Sint-Lodewijk een mooie, aangename en veilige kern te maken voor haar ‘Sellewieties’.

Thema’s en projecten

Tijdens een toekomstwandeling kregen de Sint-Lodewijknaren inzage in het masterplan, dat de gemeente Deerlijk het voorbije jaar realiseerde in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen. Dat plan is opgebouwd rond vijf thema’s: bewoners en dorpscultuur, dorp als schakel in een klimaatrobuust landschap, dorp als voortstuwer van een duurzame mobiliteit, dorp in een voorzieningennetwerk, en bouwen aan een compact dorp.

Er wordt in het plan ook gefocust op vijf projecten: een groen dorpsplein, een polyvalente turnzaal, een avontuurlijke schooltuin, een landschappelijk sport- en vrijetijdspark, en ‘Oes DNA’.

‘De mensen’

“Op de vraag wat Sellewie uniek maakt, waren de antwoorden in de bevraging unaniem, namelijk ‘de mensen’”, verduidelijkt schepen Bert Schelfhout (Open Vld). “Iedereen kent iedereen en het wij-gevoel overheerst. Sellewie kent een hechte gemeenschap, met een verbindende, geëngageerde en open dorpscultuur, gevoed door een rijk verenigingsleven. Om te weten waar en wanneer de Sellewieties elkaar ontmoeten, gingen we aan de slag met de dorpskalender en een favoriete plekken-kaart. De Olieberg werd daarbij genomineerd als mooiste uitzicht van het dorp.”

We stellen ons de vraag hoe we kinderen en ouders kunnen aanmoedigen om met de fiets naar school te gaan

“Het aspect ‘ontmoeten in het dorp’ vinden we heel belangrijk. Zowel in open lucht als binnen, zowel in het landschap rond het dorp als in het dorp zelf: op bijzondere en dagelijkse momenten, op intieme, maar zeker ook op publieke plekken. Het kerkplein is zonder twijfel een van de favoriete plekken van de bewoners, maar momenteel is het niet bepaald de meest inspirerende publieke ruimte in het dorp. Meer dan een dorpsparking en een doortocht vind je er niet. Maar er zijn wel voldoende mogelijkheden om er een echt dorpsplein van te maken. Ook het Heemplein, de achtertuin van de Chiro, en de basisschool scoren prima in de top van favoriete plekken. Het grote groene terrein werd door de gemeente al heringericht, met een gevarieerde houtkant, avontuurlijke speeltuigen en een speelwadi.”

Duurzame mobiliteit

“In het masterplan is ook veel aandacht besteed aan duurzame mobiliteit. Wandelen en fietsen naar school zouden een evidentie moeten zijn in een dorp. Maar ’s morgens krioelt het echter van de auto’s rond de school. Niet dat de wil ontbreekt om de kinderen met de fiets naar school te brengen, maar de situatie wordt als ‘te gevaarlijk’ geëvalueerd. En dat is niet onterecht. We stellen ons de vraag hoe we kinderen en ouders kunnen aanmoedigen om met de fiets naar school te gaan. Het vrachtverkeer uit het centrum weren op schoolpiekuurmomenten, meer begeleide oversteekplekken, of een wandel- en fietspool worden aangehaald als mogelijke stimulerende acties.”

“Omdat Sellewie leeft, worden de beschikbare ruimtes voor het verenigingsleven veelvuldig gebruikt en zijn ze nu al deels overbevraagd. Recente ontwikkelingen kondigen bovendien de komst aan van een groot aantal nieuwe huishoudens. De ondersteunende functies zullen dus moeten meegroeien. Op dat vlak willen we inzetten op een multifunctioneel patrimonium. Het is belangrijk dat de bestaande en eventueel nieuwe infrastructuren geïntegreerd, complementair en uitnodigend zijn voor diverse gebruikers”, rondt schepen Bert Schelfhout af.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.