Gemeentelijk noodfonds voor verenigingen verlengd

© (Foto NS)
Redactie KW

Tijdens de gemeenteraad van maandag 22 november stelde gemeenteraadslid Martine Devisscher (Burgerbelangen) de vraag of de bestaande steunmaatregelen voor verenigingen verlengd kunnen worden en hoe de stand van zaken eruitziet.

De gemeente werkte een pakket steunmaatregelen uit ter waarde van 204.000 euro om verenigingen een duwtje in de rug te geven bij de heropstart van hun activiteiten. Het grootste deel van dit bedrag, met name 163.868,72 euro komt uit het Vlaams noodfonds voor sport, jeugd en cultuur. Het resterend bedrag komt van de gemeente. Om alles in goede banen te leiden stelde de gemeente een subsidiereglement op waarbij het pakket aan steunmaatregelen in vier pijlers wordt opgesteld met een compensatie kosten voor geannuleerde activiteiten, onkosten voor zomerbubbelkampen, aanvullende werkingssubsidies en een impulssubsidie.

Aanvragen voor deze vier pijlers kunnen nog steeds ingediend worden tegen 31 december 2021 en dit voor activiteiten georganiseerd in hetzelfde jaar. “Als dit reglement eind dit jaar ten einde loopt pols ik graag naar de stand van zaken,” vraagt gemeenteraadslid Martine Devisscher. “Hoeveel budget is er uitgegeven en hoeveel budget blijft erover? Kan het subsidiereglement verlengd worden?”

Reglementswijziging

“Volgend jaar zullen we de werkingssubsidies voor alle verenigingen nogmaals verhogen met 25 %”, verduidelijkt schepen van Cultuur Brecht Warnez (CD&V) en dit ook namens schepen van Sport en Jeugd Jens Danneels (CD&V). “We geven de verenigingen bovendien de kans om verder beroep te doen op de impuls- en annulatie subsidies.”

Over de budgetvraag kan men meegeven dat het volledige budget nog niet opgebruikt is. “Op dit ogenblik is er nog 48.000 euro beschikbaar van de centen uit het Vlaams noodfonds voor sport, jeugd en cultuur. Als gemeente kunnen we die Vlaamse subsidie besteden in de drie genoemde sectoren en we willen die centen niet verloren laten gaan. We vinden participatie heel belangrijk. Wanneer we een eindafrekening hebben van het noodfonds krijgt de sport-, jeugd- en cultuurraad elk een derde van het resterend budget”.

Schepen Brecht Warnez en Schepen Jens Danneels hebben een voorstel klaar voor de volgende gemeenteraad in december. Dan zal een reglementswijziging voorgelegd worden. “Corona en de impact voor de vereniging is nog niet voorbij”, vult Brecht Warnez nog aan. “Daarom gaan we het reglement verlengen en heropstarten tot minstens eind januari.” (NS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.