Gemeente koopt parking en hernieuwt marktplein

© (Foto ZB)
Noël Vandewiele
Noël Vandewiele Medewerker KW

De laatste raadszitting verliep sereen. Toch werd de zitting gekruid met enkele pittige discussies. De oppositie riep de meerderheid op de dossiers beter voor te bereiden.

De parking achter de voormalige Sint-Lucasschool in de dorpskern van Zonnebeke wordt momenteel als openbare parking gebruikt en als toegang naar de vrije basisschool De Wijzer. “We nemen als gemeente deze parking op tot het openbaar domein. Het gaat om een oppervlakte van 1.172 vierkante meter. Er wordt nog een plan opgemaakt om de parking her in te richten,” aldus schepen Ingrid Vandepitte (#team8980).

“We willen de parking groener maken, de schoolomgeving veiliger en een trage wegverbinding aanleggen met de IJzerweg en het Kasteelpark. Er werd een verkoopovereenkomst opgesteld voor de aankoop van de parking voor een bedrag van 100.000 euro.”

De N-VA-oppositie stemde tegen. “We kochten de Sint Luccasschool niet maar wel de parking. Als erfgoedgemeente is dit lachen met ons erfgoed,” aldus raadslid Koen Descheemaeker.

Onderwijs

OFP Prolocus is een nieuw pensioenfonds waaraan alle lokale besturen van het Vlaams Gewest kunnen aansluiten. “We sluiten aan om de pensioenkloof tussen medewerkers die met een contract zijn aangesteld en anderzijds uit medewerkers die statutair werden aangesteld”, aldus schepen van onderwijs en personeel Jan Vandoolaeghe ( #Team8980). Als vertegenwoordiger in de algemene raad werd Thijs D’Alleine (#team8980) aangesteld met schepen Koen Meersseman als vervanger. De goedkeuring van het arbeid – en evaluatiereglement van de beide gemeentescholen werd uitgesteld.

“Het reglement moest er al zijn van september en is dus rijkelijk te laat en onduidelijk,” aldus raadslid William Doom ( Lijst Passendale). “ Jammer, want onderwijs is belangrijk. Ik zie onder andere nergens een functiebeschrijving van beleidsondersteuner.” Ook regels over de privacy bleken niet correct. Vanuit de meerderheid werd de verantwoordelijkheid gelegd bij de directies en OVSG. “De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de inrichtende macht en voor het gemeentelijk onderwijs is dit het gemeentebestuur,” besloot William Doom.

Markt Geluveld

In een interpellatie vroeg de N-VA-oppositie meer uitleg over de marktvernieuwing van Geluveld. “Dat werd op een zeer amateuristische manier aangepakt. We hebben gevraagd de plannen voor te leggen aan de GECORO en die kwam tot het besluit om een gespecialiseerd studiebureau onder de arm te nemen met een brede visie over de inrichting van een leefbare dorpskern. Zal de gemeente die raad volgen?”, vroeg raadslid Koen Descheemaeker. “Ons eerste plan was een algemeen plan en nu zullen we een studiebureau aanstellen om een plan uit te werken. Daarna stappen we opnieuw naar de GECORO.”

Duurzaamheid

In een bijkomend punt vroeg oppositiepartij InSamenSpraak om zonnepanelen, zonneboilers op de kleedkamers en tribunes van de vier groot-Zonnebeekse voetbalploegen te plaatsen. “De voetbalclubs hebben het financieel lastig. De enige manier om deze energiefacturen op vandaag te verminderen is door in te zetten op het verduurzamen van de energiebronnen. We vragen dat de gemeente, die een voorbeeldfunctie heeft, een studie laat uitvoeren om dan over te gaan tot de realisatie,” aldus de raadsleden Luk Hoflack en Franky Bryon. “We zijn bezig met alles te bekijken”, stelde schepen van milieu Johan Demonie.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.