Gemeente koopt oud-politiegebouw voor inrichting noodwoningen

Het punt werd unaniem goedgekeurd. © (Foto RVL)
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

De gemeenteraad besliste woensdagavond om het voormalige lokaal politiecommissariaat langs de Woestenstraat 19 in Oostvleteren aan te kopen. Het gebouw zou worden ingericht als enkele woongelegenheden voor noodopvang.

Onlangs verhuisde het lokaal commissariaat van de politie Vleteren naar De Sceure, de nieuwe locatie in de Veurnestraat, waar nu ook het gemeentehuis en het OCMW zijn ondergebracht.

“Dat voormalige commissariaat is een vrij groot alleenstaand pand, gelegen in woongebied, op de grens van de bebouwde kom. Het gebouw is eigendom van de politiezone ARRO Ieper. Het pand leent zich perfect om in te delen in een aantal woongelegenheden”, zegt burgemeester Stephan Mourisse (LVP).

Het OCMW van Vleteren beschikt op heden over twee woningen, die kunnen dienst doen als doorgangswoning, maar dat zijn beiden gezinswoningen. “We merken dat er meer en meer nood is aan noodopvang voor alleenstaanden, waarvoor er dus geen aanbod is. Er is ook algemeen meer behoefte aan noodopvang, gezien zich steeds meer situaties voordoen van uithuiszetting, gezinsconflicten en dergelijke meer”, aldus nog de burgemeester.

Ook voor buurgemeenten

In het voorgestelde pand zouden er drie studio’s voor alleenstaanden en één gezinswoning kunnen gerealiseerd worden. Op die manier beschikt het OCMW over een ruim en divers aanbod voor noodopvang. Indien de gemeente die zelf niet nodig heeft, zouden één of meerdere entiteiten ook tijdelijk ter beschikking kunnen gesteld worden van de buurgemeenten. Op die manier wordt er ook een zinvolle en duurzame invulling gegeven aan een site die anders mogelijks dreigt te verkommeren.

De locatie is goed gelegen: binnen wandelafstand van het gemeentehuis, de sociale dienst, openbaar vervoer, winkels en dergelijke.

Het gebouw aankopen zou 280.000 euro kosten, dan nog eens 200.000 euro investeringskost voor renovatie (indelen in woongelegenheden en alle nodige voorzieningen) en 50.000 euro voor de inrichting.

“Er loopt nu een projectoproep van minister Hein Diependaele voor noodwoningen in Vlaanderen. Het Vlaams Gewest neemt 50% van de kosten voor haar rekening, met een maximum van 145.000 euro per gerealiseerde noodwoning. De aankoop, bouw, renovatie of inrichting van noodwoningen komen in aanmerking voor subsidiëring. De uiterste datum om de aanvraag van het projectvoorstel te versturen is wel 30 september. Vandaar dat we dit punt vandaag bij hoogdringendheid wilden bespreken. De subsidies zouden immers heel welkom zijn, de bijkomende kosten zou het OCMW dan met eigen middelen financieren. Ondermeer met de verkoop van één van de twee huidige doorgangswoningen, de rijwoning in de Kortekeer 9, die gezinswoning krijgt dan een nieuw onderkomen in het politiegebouw in de Woestenstraat”, besloot de burgemeester.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.