Gemeente kan geplande investeringen toch uitvoeren

Op de foto burgemeester Bart Dochy, schepenen Geert Dessein, Greta Vandeputte, Emiel Debusseré en Wally Corneillie (foto JS) © jan_stragier;Jan Stragier ©2022 Jan Stragier
Bert Feys
Bert Feys Medewerker KW

Ondanks opeenvolgende crisissen kan de gemeente Ledegem toch de geplande investeringen blijven uitvoeren. Het belangrijkste nieuwe project voor 2023 is de heraanleg van de Roeselarestraat, de verbindingsweg tussen Rollegem-Kapelle en Roeselare. “Door onze lage schuldenlast kunnen we nu gelukkig blijven investeren”, aldus schepen van Financiën Wally Corneillie (CD&V/VD).

Daarnaast heeft de gemeente in het verleden al erg geïnvesteerd in energiezuinige maatregelen. “Zo hebben we op verschillende gemeentelijke gebouwen al zonnepanelen liggen”, vult schepen van Patrimonium Geert Dessein (CD&V/VD) aan. Toch beseft het gemeentebestuur dat het momenteel nog koffiedik kijken is hoeveel bepaalde projecten exact zullen kosten. “We kijken in 2023 uit naar de realisatie van het project ’t Capellehof, maar hopen in de verdere toekomst ook een horecazaak in de woning op de site onder te brengen. We hadden gehoopt om serieuze subsidies te krijgen voor de realisatie van deze site. Uiteindelijk valt dit redelijk tegen. Omdat we gehoopt en gewacht hebben op mogelijke subsidies is de uitvoering van het project ook vertraagd”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD).

Een ander belangrijk project is de site van De Samenkomst in Ledegem, waar onder andere met een nieuwe zaal voor de verenigingen en de academie een nieuwe ontmoetingsplek wordt gecreëerd. Momenteel staat er voor dat project 2 miljoen euro ingeschreven. “Maar we weten nu al dat dat project toch een pak duurder zal uitvallen.”

Een belangrijk nieuw project voor 2023 is de heraanleg van de Roeselarestraat, de belangrijke verbindingsweg tussen het centrum van Rollegem-Kapelle en Roeselare. Daar zijn inmiddels alle gronden verworven voor de aanleg van een gescheiden fietspad. Binnen het project, waarbij ook de Geuzesmissestraat en de Rennevoortstraat zijn opgenomen, worden ook de rioleringen en de nutsinfrastructuur vernieuwd.

“Een exacte timing voor dat project is er nog niet, maar zeker is dat deze werken in 2023 worden opgestart”, aldus de burgemeester.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.