Gemeente Deerlijk heeft hele resem inspraakprojecten op stapel staan

De oude brandweerkazerne en de sociale woningen aan het Leon Defraeyeplein gaan tegen de vlakte voor de realisatie van het gemeentepark. (Foto DRD)
Redactie KW

Een toekomstig centrumpark waar beleving en ontmoeting centraal staan, een nieuw masterplan voor Sint-Lodewijk met aandacht voor omgeving en voorzieningennetwerk, een vernieuwing van het gemeentelijk mobiliteitsplan en een actieplan dat zich richt op jongerenwelzijn. Het gemeentebestuur werkt aan heel wat projecten waarin de burger kan participeren.

“Na bijkomend onderzoek over de mogelijkheden voor een herlocalisatie van de sociale woningen, beslisten we om het nieuwe sociale woonproject te herlokaliseren naar de site van het technisch depot”, verduidelijkt schepen van Ruimtelijke Ordening Matthias Vanneste (Open Vld).

“Met die beslissing kijken we meteen vooruit naar de inplanting van een nieuw publiek gebouw in verbinding met een groen centrumpark om samen met het gemeentehuis een toegankelijke campus te vormen. Nieuwe plannen spelen in op een ruimtelijke integratie van een groene omgeving in combinatie met een nieuw publiek gebouw met een aantal parkeerplaatsen. We werken momenteel, samen met een ontwerpbureau, een globaal plan uit voor de gefaseerde inrichting van het nieuwe centrumpark.”

DNA Sint-Lodewijk

“We presenteerden onlangs het DNA-masterplan Sint-Lodewijk. Daarin gaat het onder meer over een kwaliteitsvolle ontmoetingsruimte voor Sellewie, een betere connectie met het omliggende landschap, een helder snelheidsregime met afbouw van de snelheid op drie grote invalswegen, vergroening en ontharding in wijken en compact en anders bouwen.”

“Door een lagere maximumsnelheid bestaat echter het risico op bijkomend sluipverkeer in de Oliebergstraat. Als eerste concrete realisatie testen we nu een verkeersfilter die de verkeersveiligheid verhoogt en de straat verkeersluw en aantrekkelijk maakt voor fietsers.”

“Een volgende prioriteit is om ontmoeting verder te stimuleren. Daarbij gaan we ook op zoek naar een slimme inplanting en architectuur voor een volwaardige turnzaal voor de school en een ontmoetingsplek met meer groen. Hierbij onderzoeken we de mogelijkheden om publieke buiten- en binnenruimtes te delen met verschillende organisaties.”

“Op middellange termijn willen we onze pijlen richten op de uitbouw van het trage wegennet. Hiermee werken we aan een veilig fietsnetwerk.”

Mobiliteitsplan

“De oproep om deel te nemen aan de eerste participatieronde van het mobiliteitsplan was een groot succes, want we mochten 150 geïnteresseerde deelnemers verwelkomen”, stelt schepen van Mobiliteit Regine Rooryck (CD&V).

“Die zijn zich momenteel volop aan het verdiepen in de zeven thema’s van ons toekomstig mobiliteitsplan. Op basis van de input uit deze workshops zullen we de eerste lijnen van het mobiliteitsplan uitschrijven. Richtlijnen waarmee we concrete maatregelen zullen uitwerken per Deerlijks deelgebied. Zo’n plan opstellen vraagt uiteraard wel wat tijd.”

“Ook jongerenwelzijn dragen we, samen met participatie, hoog in het vaandel”, vult schepen van Jeugdzaken Bert Schelfhout (Open Vld) aan.

“Begin dit jaar vond er een eerste bevraging plaats om de noden van onze jongeren in kaart te brengen en later volgde ‘Babbel(b)aar’, een evenement waarop we jongeren het hadden over hoe andere leeftijdsgenoten omgaan met ouders die hun leefwereld niet begrijpen. De komende maanden zit de werkgroep samen om het jongerenaanbod verder te stroomlijnen.”

(DRD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.