‘Forensische Audit’ stond centraal op de gemeenteraad in Meulebeke

Britt Schouppe gaf een uitgebreide toelichting rond de vier aanbevelingen. © LB
Luc Bouckhuyt
Luc Bouckhuyt Medewerker KW

Op de meest recente gemeenteraad in Meulebeke stond de aanbevelingstabel naar aanleiding van de Forensische Audit centraal. Algemeen directeur Britt Schouppe lichtte die tabel toe.

Op 17 december 2021 werden de resultaten van de audit bezorgd aan de algemeen directeur, de voorzitter van de raad, de burgemeester en aan alle leden van het auditcomité van de lokale besturen. Het lokaal bestuur kreeg eveneens bij het rapport een tabel met vier aanbevelingen.

Budgetbeheer

Als eerste punt wordt er een grotere aandacht verwacht voor het budgetbeheer. Concreet gaat het hier om een duidelijk aankoopproces voor zowel opdrachten met beperkte waarde als voor gunningsopdrachten. De procedure voorziet een afwegingskader zodat duidelijk is in welke situaties bijvoorbeeld een bestelbon dient opgemaakt te worden of een visum moet aangevraagd. Het proces duidt ook de verantwoordelijken van elke processtap aan.

Integer handelen

Een tweede werkpunt betreft het integer handelen. De woelige politieke periode die Meulebeke kende, had ook een weerslag op de administratie. Elke dienst moet nu aan de slag kunnen gaan rond het kerntakendebat voor de afdeling. Er wordt hierbij gestreefd naar groeiende competenties. Indien deze ontbreken, moet men steeds een beroep kunnen doen op externe expertise. Er zal ook gezorgd worden voor het versterken van de weerbaarheid van de medewerkers.

Databescherming

Punt drie betreft de databescherming. De gemeente waakt over de gegevensbescherming en zorgt dat de richtlijnen voor alle medewerkers en politieke verantwoordelijken worden toegepast. Er zal een periodieke evaluatie gebeuren over het beleid met bijsturing indien nodig.

Als vierde en laatste actiepunt kwam de transparantie van het dossierbeheer aan bod.

Onafhankelijk raadslid Peter D’Haeyere bracht het voorstel naar voor om een dossier burgerlijke partijstelling en een nadere toelichting van het rapport forensische audit door Audit Vlaanderen op de volgende gemeenteraad te houden. Beide voorstellen werden afgewimpeld.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.