Eerste schepen Kris Demeyere van Knokke-Heist is duidelijk: “Tolpaertpolder is en blijft beste locatie voor nieuwe woonwijk”

Raadslid Cathy Coudyser van N-VA Knokke-Heist. © (Foto GF)
Piet De Ville

Op de gemeenteraad wilde Cathy Coudyser (N-VA) weten welke conclusies het College trekt uit de vernietiging door de Raad van State van het RUP Zuidelijke Rand Westkapelle, waarmee het gemeentebestuur woonuitbreidingsgebied wil omzetten in landbouwgebied. “We gaan nu een nieuw RUP voorbereiden maar we blijven erbij dat die zone in Westkapelle niet geschikt is voor een woonproject”, zei schepen Kris Demeyere, die stelt dat de Tolpaertpolder – nu nog landbouwgebied in eigendom van de familie Lippens – beter geschikt is voor een woonproject.

N-VA Knokke-Heist was eerder deze week in een persbericht al bijzonder hard voor het ruimtelijk beleid van het gemeentebestuur van Knokke-Heist. De partij wees naar de vernietiging van door de Raad van State van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Zuidelijke Rand Westkapelle’. Met dat RUP wilde het gemeentebestuur de zone aan de Sluisstraat in Westkapelle die nu woonuitbreidingsgebied is, omzetten naar landbouw.

De eigenaars van die gronden in Westkapelle zagen hierdoor hun gronden aanzienlijk in waarde zakken en trokken naar de Raad van State met de vraag het RUP te vernietigen. De Raad van State ging in op de vraag van de eigenaars en stelde dat het RUP niet strookt met het ruimtelijk structuurplan voor de gemeente, waarbij de bewust zone duidelijk omschreven staat als woonuitbreidingsgebied.

Het gemeentebestuur van absolute meerderheidslijst Gemeentebelangen maakt er geen geheim van ze liever een nieuw woonproject ziet op de Tolpaertpolder, in de ‘oksel’ van Knokke-dorp. Die zone, die voor een groot deel eigendom is van de familie van wijlen burgemeester Leopold Lippens, is nu nog landbouwgrond maar het gemeentebestuur werkt aan een RUP om dit om te vormen tot woongebied. Daar zijn plannen voor een project met zo’n 450 woningen. Oppositieleidster Cathy Coudyser (N-VA) gewaagde hieromtrent van gemarchandeer en achterkamertjespolitiek, waarbij de familie Lippens dus zou kunnen rekenen op een aanzienlijke waardevermeerdering van hun gronden. Op de gemeenteraad eerder deze week wilde raadslid Coudyser van de meerderheid weten welke conclusies er getrokken worden uit de vernietiging van het RUP door de Raad van State.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Kris Demeyer (Gemeentebelangen) die in afwezigheid van Piet De Groote waarnemend burgemeester was, betwistte de beslissing van de Raad van State niet maar liet verstaan het toch meer te zien als een procedurefout die met de opmaak van nieuwe plannen zou recht gezet worden. “Hierdoor verliezen we jammer genoeg wel veel tijd”, zei de schepen. “We blijven er wel bij dat die zone in Westkapelle, aan de Sluisstraat, niet geschikt is voor een woonproject. “We bekijken dit volgens objectieve criteria, dus los van wie er ook eigenaar moge zijn van de betrokken gronden. In de zone aan de Sluisstraat zijn er in een aantal delen problemen rond watergevoeligheid en ook wat betreft de aanwezigheid van basisvoorzieningen in de buurt scoort de bewust zone in Westkapelle minder goed dan de Tolpaertpolder in Knokke. Op ieder onderdeel van de mobiscore, die meet hoe goed een bepaald perceel gelegen is, scoort de Tolpaertpolder beter. Dus het is onze intentie om op de ingeslagen weg verder te gaan.”

Volgens N-VA-fractieleider Cathy Coudyser wordt er door de meerderheid veel te licht gegaan over de beslissing van de Raad van State. “Ook het RUP Keuvelwijk, voor de ontwikkeling van de Tolpaertpolder, is niet rechtszeker want het wordt evenmin gedragen door het structuurplan. Er is al heel veel tijd en geld verloren gegaan met het opmaken van deze RUP’s die niet rechtszeker zijn”, stelde raadslid Coudyser. “Het gemeentebestuur had die energie en die tijd beter gestoken in een nieuw ruimtelijk beleidsplan dat in 2019 werd opgestart maar waarin amper vooruitgang werd geboekt. Coudyser betwistte verder ook nog dat de zone aan de Sluisstraat in Westkapelle ongeschikt zou zijn voor een woonproject. “Het station ligt inderdaad iets verder weg in vergelijking met de Tolpaertpolder maar die vijf kilometer is nu toch ook niet onoverkomelijk. De op- en afrit van de nieuwe autosnelweg A11 ligt vlakbij en bovendien zijn er heel wat busverbindingen, zijn er allerlei winkels in Westkapelle dorp en ligt het ziekenhuis Zeno ook vlakbij. En ik stel me toch ook vragen bij de ontsluiting van een project als de Keuvelwijk op de Torlpaertpolder, met zo’n 450 woningen vlakbij het drukke centrum van Knokke.” Het mag duidelijk zijn, het laatste woord in dit dossier is nog niet gezegd en geschreven.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier