Een veilige schoolomgeving haalt opnieuw Pittemse gemeenteraad

De oppositie vond het niet logisch dat het grasveld aan het kerkhof niet volledig zal benut worden als parking. © (Foto JG)
Redactie KW

Een veilige schoolomgeving was al meermaals het onderwerp van discussie tijdens de raadszittingen en ook tijdens de gemeenteraad van maandag 4 oktober gooide de oppositie het probleem opnieuw op tafel.

Zowel de meerderheid als de oppositie hechten veel belang aan een veilige schoolomgeving en het onderwerp werd de voorbije maanden dan ook regelmatig op de raadzittingen ten berde gebracht. Tijdens de variaronde van de voorbije zitting bond oppositieraadslid Renzo Callant (NieuwPittemEgem) de kat opnieuw de bel aan.

“We waren zeer blij in het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 15 september te lezen dat er een parking gaat komen op het grasveld aan het kerkhof, maar moesten onze vreugde meteen daarna temperen toen we lazen dat er maar 15 parkeerplaatsen zullen komen. Waarom maar 15 en waarom met de resterende 1.000 m² niets doen? Een ruime parking zou de parkeerdruk in de straten rond de school immers in grote mate kunnen verminderen?”

“We voorzien er maar 15 omdat het niet de bedoeling kan zijn te stimuleren om met de auto naar school te komen, iets wat met een grotere parking zeker zou gebeuren.” antwoordde schepen Chris Marreel (CD&V). “De rest van het grasveld zal ingericht worden als groenzone, waarmee we een antwoord geven op de steeds dringender vraag op ontharding van ook het openbaar domein.”

Coaching project

“Ik wil in dit verband nog aanvullen dat we recent een coaching project opgestart hebben met de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde), waar deze problematiek zeker onderdeel van uitmaakt”, gaat burgemeester Ivan Delaere (CD&V) verder.

“We hebben de VSV onder de arm genomen omdat zij de nodige expertise hebben om het mobiliteitsprobleem in de zones 30 en 50 van de hele gemeente te onderzoeken. Bij dit onderzoek hebben we drie prioriteiten vooropgesteld : veilige schoolomgevingen, het uitwerken van veilige schoolroutes en de aanpak van het sluipverkeer. De bevindingen van de VSV zullen resulteren in een strategisch plan, dat op zijn beurt zal gebruikt worden in het mobiliteitsplan waar we momenteel in samenwerking met de WVI aan werken. Tegen maart volgend jaar zouden de beide plannen in een definitieve vorm kunnen gegoten worden. Lokale mobiliteit is een bekommernis van iedereen, maar we willen ons in de eerste plaats focussen op duurzame, realistische en haalbare oplossingen.” (JG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.