Dominique Bastin wil met verzet tegen bouwplannen Oosteroever naar gemeenteraad: stadsbestuur Oostende moet aanvraag wel nog goedkeuren

Dominique Bastin aan de site. © Archief PM
Edwin Fontaine
Edwin Fontaine Medewerker KW

Met een petitie van 1.622 handtekeningen wil Dominique Bastin dat de gemeenteraad van Oostende de bescherming van het Fort Napoleon bevestigt, inbreuken vaststelt en bespreekt. “Ik kreeg toezegging dat ik op de gemeenteraad van oktober mag spreken”, beweert Bastin. Maar dat is verre van zeker.

In de nasleep van een succesvol protest tegen het afdekken van de lichtbundels van Lange Nelle startte Oostendenaar Dominique Bastin begin februari een petitie voor een ander dossier op de Oosteroever: de geplande bouw op een terrein aan de Fortstraat / Vuurtorenweg door de Groep Versluys. Daarover blijft er heel wat deining. Na een reportage van Pano, protest van gemeenteraadslid Yves Miroir, een rechtszaak over het effenen van het terrein is er nu een rechtszaak van buurtbewoners tegen de bouwplannen. “Ik was toen en ook nu nog erg verontwaardigd want daar kan niet zomaar gebouwd worden”, zegt Bastin.

Onder de noemer ‘Geen hoogbouw rond de site Fort Napoleon’ luidde de oproep: “Volgens KB van 1976 is de site rond Fort Napoleon beschermd gebied. Fort Napoleon is bovendien erfgoed. De omgevingsvergunning werd reeds vernietigd, maar er is intentie toch aan hoogbouw te doen. Dit kan en mag niet. Bovendien was dit vroeger ingekleurd als duinengebied.”

De petitie kende een trage start, maar kon uiteindelijk wel flink wat mensen bereiken.

Succes

Na zeven maanden haalde de petitie meer dan 1.600 digitale handtekeningen. Dominique Bastin maakt de balans op: “Ik ben daar best tevreden mee. Het is een signaal dat Oostendenaars zich wel degelijk bekommeren om wat er op de Oosteroever gebeurt. Om en bij de 1.000 Oostendenaars, waarvan 250 mensen van de Oosteroever ondertekenden.”

Hij wil een stap verder gaan en vraagt nu de behandeling van zijn voorstel/petitie op de gemeenteraad. “Ik verwijs naar het decreet lokaal bestuur dat inspraak en voorstellen van burgers regelt. Ik stuurde mijn voorstel in en kreeg van de communicatiedienst te horen dat het niet meer kan in september, maar dat ik kan spreken op de gemeenteraad van oktober. Dat komt goed uit want dan kan dat besluit meteen ook nog doorgestuurd worden naar de rechter die zich moet uitspreken over de rechtszaak van buurtbewoners tegen de bouwplannen op de site.”

Toch niet naar gemeenteraad

Maar zo’n vaart zal het wellicht niet lopen. Het stadsbestuur bevestigde weliswaar de ontvangst van de aanvraag om het op de gemeenteraad te behandelen, maar zegde nog niet officieel toe dat dit ook effectief zal kunnen. Eerder dit jaar was dat wel mogelijk voor Robert Declercq en Pol De Grave die op de gemeenteraad een voorstel voor het plaatsen van Struikelstenen ter nagedachtenis van de slachtoffers van het naziregime in WO II konden toelichten. Het was meteen de eerste keer dat er zo’n voorstel kwam; het werd ook unaniem goedgekeurd. “We maakten gebruik van de originele documenten van de stad en hebben steeds aan de ondertekenaars gemeld wat onze bedoeling was”, herinnert Pol De Grave zich.

Gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt (Groen): “Ik moedig burgerparticipatie aan. De gemeenteraad stemde daar ook een reglement voor. Maar ik heb nog geen weet van de vraag van Dominique Bastin. Ik ga ook geen uitspraken doen over de inhoud van hun vraag.”

Dat betekent echter niet dat het voorstel van Bastin ook de gemeenteraad haalt. In tegenstelling tot het voorstel van de Struikelstenen, waar al meteen werd vermeld dat het de bedoeling was dat het op de gemeenteraad zou komen, is dat bij het voorstel van Dominique Bastin niet het geval. “Ik dien dat verzoek in namens de 1.622 ondertekenaars”, motiveert een strijdvaardige Bastin. Gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt is duidelijk: “Ondertekenaars van een petitie of aanvraag moeten vooraf duidelijk weten waarover het gaat en wat ze tekenen. Anders is het niet fair en correct.”

Ook de petitie voor behoud van de bus in Zandvoorde haalde de gemeenteraad niet omdat in de originele vraagstelling niet was opgenomen dat het een verzoek voor de gemeenteraad betrof.

Lees meer over:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier