Dit komt aan bod tijdens de gemeenteraad

(foto RVL)
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

Op woensdag 30 november wordt de gemeenteraad bijeengeroepen, uitzonderlijk om 20 uur.

Het OCMW is en de kerkfabriek Oostvleteren zijn elk voor de helft eigenaar van de woning Kasteelweg 20 in Oostvleteren, een perceel van 780m². De kerkfabriek sluit zich aan bij de procedure die het OCMW als verkopende partij zal voeren. Het schattingsverslag werd opgemaakt door een landmeter om de minimale verkoopprijs (instelprijs) te bepalen. Het schepencollege stelt voor om de openbare verkoopprocedure als volgt te voeren: het pand te koop aanbieden op een aantal websites en eventueel ook in één geschreven medium; biedingen onder gesloten omslag tegen bepaalde datum in te dienen; en dan een beperkt openbare zitting organiseren, met de drie hoogste bieders.

Politie

Bij de oprichting van de politiezone PZ Arro Ieper werd de standaard verdeelsleutel toegepast. Voor Vleteren was dat 2,36%, of 250.046 euro (bijdrage 2022). De cijfers van het netto belastbaar inkomen en het totaal belastbaar inkomen dateren nog van de oorspronkelijke verdeelsleutel en zijn dus niet meer actueel. Op het politiecollege van 17 juni 2022 werd een unanieme consensus bereikt om de huidige verdeelsleutel te actualiseren voor de delen die kunnen geactualiseerd worden, namelijk het netto belastbaar inkomen en het kadastraal inkomen. De systematiek van de huidige verdeelsleutel blijft dus behouden maar de eerste twee luiken (kadastraal inkomen en belastbaar inkomen) worden geactualiseerd met de meest recente cijfers van statbel (Belgisch instituut voor statistiek). Het voorstel en consensus binnen het politiecollege is om de geactualiseerde verdeelsleutel te laten ingaan in 2025 en vanaf 2023 een geleidelijke jaarlijkse overgang te voorzien van de huidige verdeelsleutel naar de geactualiseerde verdeelsleutel. Voor Vleteren wordt dat 2,36% in 2022; 2,35% in 2023 en 2024; en 2,34% in 2025.

Fietspad

Voor de aanleg van het fietspad door de provincie tussen Oost- en Westvleteren zijn grondinnames nodig langs de Krombekestraat. De kost voor de grondverwerving valt ten laste van de gemeente. In de overeenkomst met Aquafin werd een richtwaarde meegegeven van 26.670 euro, goed voor 295 uren werk. Het grondverwervingsdossier wordt momenteel opgemaakt door het studiebureau. Dit betreft de innames langs de Krombekestraat. De innames in de Roggestraat, zijn gerelateerd aan het rioleringsdossier en vallen ten laste van Riopact. Gezien de timing die vooropgesteld is in het kader van de subsidies, zullen de grondverwervingen in de loop van 2023 gerealiseerd worden.

Assistentiewoningen: indexering dagprijs

De huidige dagprijs van de groep assistentiewoningen ‘Huize Fortuna’ in de Hendrik Deberghstraat is 14 euro per dag, en is sinds de eerste bewoning in 2009 nog nooit gewijzigd. En dat niettegenstaande de kosten voor onderhoud en vervangingsinvesteringen en de service en opvolging naar de bewoners alleen maar toenemen. Een beperkte prijsverhoging via indexering is dus aangewezen.

Hiertoe werd alvast een aanvraag ingediend via het e-loket Agentschap Zorg en Gezondheid. Via toepassing indexering komt men nu op een dagprijs van 15,15 euro. Die zou ingaan op 1 januari 2023.Tegelijkertijd zou nu ook de jaarlijkse indexering van de huurprijs voorzien worden. (AH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.