Denis Fraeyman is geïnstalleerd als nieuwe Pittemse burgemeester, Ivan Delaere neemt afscheid

Tijdens de gemeenteraad werden kersvers burgemeester Denis Fraeyman, schepen Heidi Lievrouw en raadslid Sara Defreyne officieel aangesteld. © JG
Redactie KW

De Pittemse gemeenteraad op woensdagavond 31 augustus stond nagenoeg volledig in het teken van het ontslag van Ivan Delaere als burgemeester en de aanstelling van Denis Fraeyman als de nieuwe burgervader.

Na het ontslag van Ivan Delaere (CD&V) als burgemeester wordt Denis Fraeyman (CD&V) op donderdag 1 september de nieuwe eerste burger van Pittem. Om dit officieel te maken, moest echter één en ander door de gemeenteraad bekrachtigd worden. Zo diende de raad akte te nemen van het ontslag van Ivan Delaere als burgemeester, als gemeenteraadslid en als voorzitter van de gemeenteraad. Daarnaast diende de raad ook akte te nemen van de eedaflegging van Denis Fraeyman als nieuwe burgemeester en van zijn aanstelling als nieuwe voorzitter van de gemeenteraad.

Verschuivingen

Zijn aanstelling als burgemeester zorgde er meteen ook voor dat zijn ambt als schepen vrij kwam, een plaats die werd ingenomen door zetelend raadslid Heidi Lievrouw (CD&V) die tijdens de raadszitting haar eed als nieuwe schepen aflegde. Deze aanstelling zorgde er voor dat er binnen het schepencollege een aantal verschuivingen zijn qua bevoegdheden. De kersverse schepen zal onder andere bevoegd zijn voor Gebouwen en Patrimonium, Cultuur, Bibliotheek, Toerisme, Jubilea en Integratie en Participatie. Haar vrijgekomen plaats van gemeenteraadslid werd ingenomen door Sara Defreyne (CD&V), die ook tijdens de raad haar eed aflegde.

Diepe buiging

Vanuit oppositiepartij NPE waren er lovende woorden voor de afscheidnemende Ivan Delaere. We horen fractieleider Christophe Vancoillie. “Vanuit NPE willen we u bedanken voor 25 jaar trouwe dienst aan de gemeente. Ik denk dat iedereen het er over eens is dat uw inzet en dienstbetoon voor de gemeente zeer groot is geweest. Ik leerde u jaren geleden kennen toen ik lid werd van het vrijwillige brandweerkorps, waar u steeds zeer begaan mee was. Tijdens de vele onofficiële ontmoetingen hadden we vaak aangename gesprekken. Ik kan alleen maar besluiten met u te danken voor uw 100 percent inzet. We kunnen vanuit onze fractie alleen maar een diepe buiging maken en u veel plezier toewensen in uw verder leven met vrienden en familie.”

“Ik kan alleen maar besluiten met u te danken voor uw 100 percent inzet”

Hij benadrukte echter ook dat NPE zich ook in de toekomst zal blijven inzetten om vanuit de oppositie de belangen van de burger te verdedigen. Voor kersvers burgemeester Denis Fraeyman lichtte hij al een tipje van de sluier op van de komende variapunten. Onder andere de veiligheid aan de basisscholen, de stijgende energieprijzen en het klimaat en de droogte mogen verwacht worden.

Uitdaging

Uiteraard was het slotwoord voor afscheidnemend burgemeester Delaere. “Ik heb altijd geprobeerd mijn best te doen. Als ik in al die jaren iets beseft heb, dan is het dat je in de politiek vooral veel moet overhebben voor je medemens. Drie zaken zijn hierbij belangrijk. Je moet allereerst goed kunnen luisteren. Daarnaast moet je vooral tussen de mensen staan en zeker niet altijd op het voorplan willen staan. Ten slotte is het zo dat je als burgemeester alleen niets bent, maar alleen kunt functioneren dankzij goede medewerkers. Dat is iets wat ik in onze mooie gemeente Pittem altijd gehad heb. Er is in die 25 jaar veel veranderd in de politiek en op vandaag vraagt het veel lef en moed om een politiek mandaat op te nemen. Er wacht Denis en de volledige gemeenteraad dan ook een grote uitdaging om aan alle eisen van de hogere overheid te blijven voldoen. Ik wens hen veel succes toe.” (JG)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier